Service menu right

EuroAgri FoodChain

EuroAgriFoodchain is een internationaal thematisch netwerk binnen Eureka. EuroAgriFoodchain ondersteunt internationale technologische samenwerking op het terrein van agro-food.

In het netwerk nemen meer dan 14 landen actief deel. Omdat het netwerk onderdeel is van het Eureka-netwerk is de daadwerkelijke reikwijdte nog veel groter (40 landen).Binnen het Eureka-netwerk zijn vertegenwoordigers van nationale agentschappen (onder meer Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TEKES-Finland, CDTI-Spanje) en ook nationale innovatieprogramma's en platforms actief (onder meer Sapuska-Finland, Swiss Food Net). Verder wordt nauw samengewerkt met regionale, nationale en Europese initiatieven.

Achtergrond EuroAgriFoodchain

Onderscheidend vermogen en het snel kunnen inspringen op een veranderende klantvraag zijn belangrijke voorwaarden voor economisch succes. Technologisch onderzoek en -ontwikkeling spelen hierin een belangrijke rol. In veel gevallen is de meest geschikte partner niet in Nederland maar in het buitenland aanwezig en is een internationaal consortium het meest geschikt. Internationale samenwerking is bovendien een uitstekende manier om nieuwe buitenlandse markten te verkennen en te betreden.

Voor wie?

EuroAgriFoodchain ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen actief in de agro-food sector. De ondersteuning bestaat uit:

  • informatie
  • het vinden van samenwerkingspartners (bedrijven en/of kennisinstellingen)
  • toegang tot buitenlandse netwerken
  • advies over mogelijkheden voor financiering van internationale technologische samenwerkingsprojecten binnen Eureka, Eurostars en andere instrumenten

De mensen binnen het netwerk hebben een agro-food achtergrond en passie voor de sector en doen samen met u hun uiterste best om uw project te realiseren.

Meer informatie

Meer informatie en contactgegevens van de buitenlandse deelnemers in het netwerk vind u op www.euroagrifoodchain.eu.