Service menu right

ITEA3:Information Technology for European Advancement

Wilt u met uw bedrijf uw internationale concurrentiepositie versterken? U kunt deelnemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten, ITEA3. Het gaat daarbij om marktgericht/toegepast onderzoek.

Met het Eurekacluster ITEA helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse bedrijven met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het programma is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

In ITEA3 neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is hierdoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat om marktgericht/toegepast onderzoek. Partijen uit diverse landen werken met elkaar samen. Het programma sluit aan op andere initiatieven zoals Horizon2020, het Joint Technology Initiative Ecsel en gerelateerde EUREKA-clusters. ITEA3 richt zich op 2 aandachtsgebieden:

  • software intensive systems
  • software intensive services

Projectselectie en -evaluatie

Om in aanmerking te komen voor een ITEA3-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen. Als eerste dient u een project outline (PO-fase) in. Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een full project proposal (FPP-fase). Het ITEA Office in Eindhoven voert de projectselectie en -evaluatie uit. Bij een positieve evaluatie van de FPP ontvangt het project het ITEA3-label. Meer informatie over het proces en de indieningstermijn vindt u op de pagina Call proces ITEA3.

De nationale overheden ondersteunen de gelabelde projecten met nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale tender Internationaal Innoveren voor ITEA3-projecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Indieningstermijn

De jaarlijkse calls van ITEA3 openen in september. De sluitingsdatum van de PO-fase valt in oktober en van de FPP-fase in februari. Kijk op de website van ITEA voor meer informatie over de exacte data en de benodigde documenten.

Aanvragen

De Internationaal Innoveren tender voor ITEA3-innovatieprojecten is geopend van 27 maart 2020 tot en met 23 april 2020. De nationale call opent in september 2020. Het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten voor de nationale call vindt u op mijn.rvo.nl.

Aanvraagdocumenten bekijken

Na uw aanvraag

Is aan u een ITEA-subsidie toegekend? Dan heeft u de volgende verplichtingen:

Voortgang doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking. U geeft uw voortgang door met het formulier op mijn.rvo.nl.

Uw voortgang direct doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door. Dit doet u ook op mijn.rvo.nl.

Uw wijziging direct doorgeven

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u een vaststelling van uw subsidie aan. Dat doet u op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag moet u een eindverslag meesturen. Gebruik daarvoor het format dat u vindt op mijn.rvo.nl.

Bedraagt uw subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek.  Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring en een model hiervoor.

Uw vaststelling direct regelen

Meer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO. Zij vertellen u precies wat de voorwaarden en procedures voor deelname zijn. Meer informatie over het programma vindt u ook op de website van ITEA3.