Deelnemen aan Celtic-Plus | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eureka: Celtic-Plus

26-08-2020

Het internationale programma Celtic-Plus heeft als doel de mondiale concurrentiekracht van de Europese telecommunicatie-industrie te versterken. Zij doen dit door het steunen van innovatieve R&D-projecten in Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

Eureka is het programma voor internationale, marktgerichte R&D. Celtic-Plus is het Eureka-programma voor telecommunicatie-technologie. Dit programma speelt een bepalende rol bij het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en draagt bij aan een internationaal gelijk speelveld.

De R&D-projecten van Celtic-Plus vallen binnen de onderzoeksgebieden als 'Get Connected', 'While Connected', 'Future Internet relations' en 'Green-Internet relations'. In Celtic-Plus neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is daardoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Doelgroep

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met onderzoek.

Technologiegebieden

  • Infrastructure and connectivity aspects
  • Fixed/ Wireless, optics, energy-efficiency
  • Network architecture , autonomic networks
  • Digital home, digital enterprises
  • Digital City (incl. digital school, digital transport)
  • E-Health
  • Security, privacy, identity
  • Smart Grid, Water management & ICT

Projectselectie en evaluatie

Voor het verkrijgen van het Celtic-label dient men een project in bij het Celtic-Plus office. Bij een positieve evaluatie van het project, ontvangt het project het Celtic-Plus-label.

Wanneer kunt u indienen?

U kunt 2 keer per jaar indienen. Deze data vindt u op de website Celticplus.eu.

Vragen en hulp nodig?

Heeft u interesse om deel te nemen aan een Celtic-Plus project en bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met onze projectadviseurs. Zij helpen u graag met het indienen van uw internationale project.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.