ITEA3:Information Technology for European Advancement aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Information Technology for European Advancement (ITEA3)

30-04-2021

Wilt u met uw bedrijf uw internationale concurrentiepositie versterken? U kunt deelnemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van software-intensieve systemen en diensten, ITEA3. Het gaat daarbij om marktgericht/toegepast onderzoek.

Met het Eurekacluster ITEA helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat Nederlandse bedrijven met het versterken van hun internationale concurrentiepositie. Het programma is een belangrijk onderdeel van het innovatiecontract van de topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

In ITEA3 neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is hierdoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat om marktgericht/toegepast onderzoek. Partijen uit diverse landen werken met elkaar samen. Het programma sluit aan op andere initiatieven zoals Horizon2020, het Joint Technology Initiative Ecsel en gerelateerde EUREKA-clusters. ITEA3 richt zich op 2 aandachtsgebieden:

  • software intensive systems
  • software intensive services

Budget

Het budget voor 2021 is € 10 miljoen.

Voorwaarden

Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 70% in 1 land).

De deelnemende Eureka-Clusters hechten er belang aan dat consortia voor indiening contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS van RVO: teamiris@rvo.nl.

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte.

Internationale aanvraag

De deadline voor het indienen van een projectoutline (PO) is 7 september 2020. U dient uw aanvraag in via de website van ITEA3.
 
Als uw PO positief wordt ontvangen door betrokken landen en industrie-experts, mag u een full project proposal (FPP) indienen. Dit doet u via website van ITEA3. De deadline hiervoor is 15 februari 2021. In de FPP kunt u ook de terugkoppeling van de landen en industrie meenemen, om uw voorstel waar nodig te verbeteren.

Nationale aanvraag

Als uw FPP positief wordt ontvangen, krijgt u een internationaal 'kwaliteits' label toegekend. Met dit label kunt u een nationale subsidieaanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De nationale ITEA3 aanvraagperiode loopt van 29 maart 2021 tot en met 27 april 2021. U mag uw aanvraag in het Engels indienen. Het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten voor de nationale call vindt u op mijn.rvo.nl.
 
Vervolgens verdedigt u op 3 juni 2021 uw nationale subsidieaanvraag voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst geranktschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput. Een vergelijkbaar nationaal proces vindt ook plaats in andere betrokken landen van uw project.
 
De adviescommissie bestaat uit:
  • de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
  • de heer P. M. Coelen;
  • mevrouw Hoedemaekers;
  • mevrouw S. Spreeuwenberg;
  • mevrouw Y. Tuin;
  • de heer L. Desimpelaere;
  • de heer M. de Lange.

Na uw aanvraag

Is aan u een ITEA-subsidie toegekend? Dan heeft u de volgende verplichtingen:

Voortgang doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking. U geeft uw voortgang door met het formulier op mijn.rvo.nl.

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door. Dit doet u ook op mijn.rvo.nl.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u een vaststelling van uw subsidie aan. Dat doet u op mijn.rvo.nl. Met uw aanvraag moet u een eindverslag meesturen. Gebruik daarvoor het format dat u vindt op mijn.rvo.nl.

Bedraagt uw subsidie meer dan € 125.000? Dan moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek.  Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden. Bij de Subsidiespelregels vindt u meer informatie over de controleverklaring en een model hiervoor.

Direct regelen

Meer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO. Zij vertellen u precies wat de voorwaarden en procedures voor deelname zijn. Meer informatie over het programma vindt u ook op de website van ITEA3.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.