Eureka: cluster PENTA voor micro- en nano-elektronica aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Eureka: cluster PENTA voor micro- en nano-elektronica

08-02-2021

Werkt uw bedrijf in Europees verband samen aan micro- of nano-elektronicatoepassingen? En ligt de focus op automotive, gezondheidszorg of productietechnologieën? Kijk of u in aanmerking komt voor PENTA-ondersteuning.

Het EUREKA-cluster PENTA (Pan European partnership in micro and Nano-Technologies and Applications) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van micro- en nano-elektronicasystemen en -toepassingen. De projecten dienen de Europese strategie voor micro- en nano-elektronica te ondersteunen.

Voor wie?

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met onderzoek naar technologie én applicaties. Inclusief de producenten van materialen en productieapparatuur.

PENTA richt zich op initiatieven die inspelen op thema’s, die de participerende landen strategisch belangrijk vinden. Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen uit ten minste 2 deelnemende landen voeren de PENTA-projecten uit. Voor Nederland geldt dat een PENTA-project moet passen binnen de Electronic Components & Systems (ECS) Strategic Research Agenda (SRA) en de Road maps van de Topsector HTSM.

Marktgericht / toegepast onderzoek

In PENTA neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. Daardoor is de kennisvraag goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Het programma is afgestemd op andere initiatieven op dit gebied: Horizon 2020, het Joint Technology Initiative ECSEL en gerelateerde Eureka-clusters. PENTA is complementair aan ECSEL, maar biedt meer mogelijkheden om te focussen en voor kleinschaliger projecten. Het programma is flexibel van karakter en faciliteert het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget.

Het budget voor deze Internationaal Innoveren-tender voor 2021 is € 10 miljoen. Het maximale budget per Nederlands consortium is € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten.

Voorwaarden, projectselectie en -evaluatie

Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 75% in 1 land).

Om in aanmerking te komen voor een PENTA-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen:

  • Ten eerste dient men een Project Outline (PO-fase) in bij het AENEAS Office in Parijs.
  • Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een Full Project Proposal (FPP-fase).
  • Met een FPP kunnen de Nederlandse deelnemers in een PENTA-project een subsidieaanvraag indienen in een Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten.
PENTA hecht er belang aan dat consortia voor indiening van de PO contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS van RVO. Op basis van een concept van het Model Projectplan PENTA-innovatieproject (te vinden onder Bijlagen bij uw aanvraag op mijn.rvo.nl) maken wij graag een afspraak om het project verder te bespreken. U kunt het conceptprojectplan mailen naar TeamIRIS@rvo.nl.

Aanvragen

De PENTA Call van 2021 is een gezamenlijke call met Euripides2. De sluitingsdatum voor de PO's is 26 februari 2021. De sluitingsdatum voor de FPP's is 28 mei 2021.

De Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten is open van 3 mei 2021 tot en met 1 juni 2021. 

Uw aanvraag direct regelen

Uw nationale subsidieaanvraag verdedigt u op 8 juli 2021 voor een onafhankelijke nationale adviescommissie in Nederland. Deze commissie rangschikt de projectaanvragen. De hoogst geranktschikte projectaanvragen ontvangen subsidie totdat het budget is uitgeput.

De adviescommissie bestaat uit:

de heer G.F.M. Beenker (voorzitter);
de heer P. M. Coelen;
mevrouw Hoedemaekers;
mevrouw S. Spreeuwenberg;
mevrouw Y. Tuin;
de heer L. Desimpelaere;
de heer M. de Lange.

Na uw aanvraag

Voortgangsrapportage doorgeven

Na afloop van ieder projectjaar rapporteert u over de voortgang van uw project. Uw eerste rapportage, over de voortgang van de activiteiten van uw eerste projectjaar, moet u uiterlijk 1 jaar na de start van uw project bij ons indienen. Welke datum dit is, staat aangegeven in uw beschikking.

Wijzigingen doorgeven

Vindt er een wijziging plaats in uw project, de uitvoering en/of organisatie? Of wijzigt de penvoerder van uw samenwerkingsverband? Geef dit dan altijd aan ons door.

Vaststelling aanvragen

Binnen 13 weken na de einddatum van uw project vraagt u subsidievaststelling aan. Bij uw vaststellingsverzoek stuurt u ook een eindverslag mee.

Als u meer dan € 125.000 aan subsidie ontvangt, moet u gedurende het project een financiële administratie bijhouden. Deze administratie heeft u nodig voor uw vaststellingsverzoek. Ook moet u een controleverklaring aanleveren die door een accountant is afgegeven. In de beschikkingsbrief vindt u alle verplichtingen die voor u gelden.

Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt per periode. Het jaar waarin de subsidie is verleend, vindt u in onze subsidieverleningsbrief.

Direct regelen

Meer weten?

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO en op de PENTA-website.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.