Service menu right

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Maak gebruik van Eurostars. Met deze subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

Budget

Het totale budget voor Eurostars is ruim € 1,1 miljard. Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Voorwaarden

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Aanvragen

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars. Bij het uitwerken van het budget voor het internationale projectvoorstel raden wij u aan het budget op te stellen op basis van de modelbegroting die u vervolgens voor de Nederlandse aanvraag moet gebruiken. Daar bespaart u later veel tijd mee. De modelbegroting vindt u op mijn.rvo.nl.

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 13 is op 13 februari 2020, 20.00 uur. Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet, op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'. Op dit moment kunt u nog geen projectvoorstellen indienen.

Let op

Heeft u een internationaal voorstel ingediend in de 12e call van Eurostars (sluitingsdatum 12 september 2019), dan ontvangt u rond 19 december 2019 bericht van het Eurostars-secretariaat in Brussel. U hoort dan of de internationale jury uw voorstel heeft goedgekeurd. Alleen goedgekeurde projectvoorstellen komen in aanmerking voor subsidie in Nederland. U moet hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij RVO.nl. De indieningstermijn loopt van 19 december 2019 t/m 7 januari 2020, 17.00 uur. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 9.587.000.

Bekijk de video’s met uitleg over de Eurostarsregeling en de ervaring van ondernemers.

Deel 1: Uitleg regeling

 • Uitgeschreven tekst

  Wat is Eurostars? Eurostars is een gezamenlijk programma van de Europese Unie en het Eurekanetwerk.
  Wat is het Eurekanetwerk? Eureka is een intergouvernementeel innovatienetwerk. Dat wil betekenen dat overheden samenwerken om marktgedreven onderzoeksprogramma’s en ontwikkelingsprogramma’s te financieren die door de markt zelf zijn bedacht, door de partners zelf zijn verzonnen en waar alleen nog een stapje financiering bewijzen voor nodig is om het project te doen slagen. Dit is dus marktgeoriënteerd, bottom-up, internationale coöperatie.
  Dit zijn de partnerlanden. Ik noemde net al, dit is een internationaal programma. Dit is dus niet alleen gelimiteerd op de Europese Unie-landen maar ook op de Balkanlanden, Turkije, Canada, Zuid-Afrika, noem maar op. Er zijn dus 36 partnerlanden waarmee je samenwerking zou kunnen zoeken.
  Deze is zeer belangrijk om je te realiseren. Het is een MKB-instrument, de MKB bedrijven zijn in de "driving seat". Daar zult u er straks drie van horen. Het zijn R&D-performing SME’s, dus innovatieve MKB-bedrijven die doelgroep zijn van deze regeling.
  Een typisch Eurostarsproject heeft drie tot vier deelnemers uit verschillende landen (twee a drie ongeveer). De gemiddelde duur is dertig maanden. Dat is natuurlijk voor een kleiner MKB-bedrijf redelijk lang, dus dat kan zeker ook korter. Dit zijn de gemiddelde cijfers. En het heeft projectkosten van ongeveer 1,4 miljoen.
  Waarom zou u willen indienen op een Eurostars? Een Eurostars-instrument is interessant voor u als u samenwerking zoekt met een ander bedrijf die een technologie heeft die uw technologie of uw activiteiten kan versterken. U heeft dus ook een oplossing voor iemand anders. Er zijn skills, elders, die u graag zou willen hebben maar waar u nu nog niet bij kan. U wilt een samenwerking in de waardeketen creëren. En u wilt de risico’s van een internationaal project delen met elkaar.
  Nu ga ik over tot het indienen van een Eurostarsvoorstel. Het is een online registratie van het voorstel. Hierbij wil ik gelijk zeggen: het is niet heel eenvoudig. Het online-indelingsproces - misschien gaat die discussie daar nog een keertje over, ik weet het niet - begin daar echt op tijd mee. Kijk wat de vragen zijn, schrijf ze uit, begin met schrijven en ga op het eind stuk voor stuk de online-indiening doen. Begin daar dus echt wel een beetje op tijd mee.
  Wat belangrijk is bij Eurostars is dat uiteindelijk de beschikking voor de subsidie komt vanuit de RVO voor uw deel in het project. Als u samenwerkt met een Duitse partner, zal de Duitse partner de Duitse subsidie in Duitsland ontvangen, enzovoorts. Dus naast de internationale aanbesteding en de internationale evaluatie komt er een later proces, daar ga ik straks op in, waarin u nogmaals een wat gedetailleerdere begroting moet gaan indienen bij RVO, op basis waarvan ook de beschikking wordt gemaakt.
  Het is heel belangrijk om in het begin gelijk uw NPC, dat is de National Program Coördinator, dat is dus ik of Arnold, maar dus ook zeker de adviseurs die nu in deze ruimte zitten, waar ik straks ook de slide laat zien, dat u ons contacteert en dat wij u kunnen helpen bij de voorbereiding van uw aanvraag. Wat belangrijk is, die wij altijd graag meegeven: Voor de nationale indiening later in het proces, op het moment dat u geranked bent door het internationale panel, dan zullen wij u vragen om nogmaals een begroting in te dienen. Die begroting is dan wat gedetailleerder. Wij raden dus altijd aan: begin hier te kijken naar de modelbegroting die op de website van RVO staat, maak daar een budget voor je project van en op basis daarvan kan je op hoofdlijnen heel makkelijk het budget, ook voor de internationale indiening, invullen.
  Het evaluatieproces, ik ga het proberen kort te houden. Eigenlijk kun je het onderverdelen in drie stappen. De eerste stap is eigenlijk wat er altijd gebeurd. Er moet gewoon een eerste basischeck gedaan worden of u toegelaten kan worden, of alle documenten beschikbaar zijn enzovoorts. En er vindt een expert evaluatie plaats. Dit is de eerste inhoudelijke toetsing van uw project. Er zijn drie experts die met uw technologiegebied bekend zijn en die uw voorstel door gaan lezen en een score gaan geven. Ik ga straks in op de evaluatiecriteria waarnaar deze experts gaan kijken. Op het moment dat die experts een goede score hebben gegeven, valt een eerste bulk van projecten af. De rest gaat door naar het International Evaluation Panel. Dit panel komt dus voor de laatste call, die in februari is geweest, nu bij elkaar in Brussel gedurende een week om de projecten met elkaar te vergelijken, te evalueren en scores te geven. De uitkomst daarvan is een internationale ranking lijst die alle nationale funding-buddies, dus de RVO, maar ook onze Counterparts Noorwegen, noem maar op, aanhouden om te kijken hoeveel projecten wij kunnen gaan financieren. In de derde stap, en dat is nogmaals belangrijk te onthouden, wordt een openstelling gedaan van een nationale call waarin u nogmaals gevraagd zult gaan worden om uw projectvoorstel van uw deel van het project - dus alleen het Nederlandse deel - in te dienen bij RVO. Dat gaat via een online registratie. Er vindt hier ook nog een ethics review plaats. We eindigen dan met een beschikking die u via RVO krijgt.
  Nogmaals even over de decentrale funding: bij RVO is er per jaar negentien miljoen euro beschikbaar aan subsidie voor projecten. Wij financieren maximaal 500.000 euro per project aan subsidie en we vergoeden alleen R&D-gerelateerde kosten. Dan hangt het percentage van de vergoeding van de kosten af van welk type organisatie u bent en of het om onderzoeks- of ontwikkelingsactiviteiten gaat. In een nationale indiening wordt dit goed onderzocht, en wordt gekeken welke kosten daadwerkelijk vergoed kunnen worden. Vandaar dat ik dus altijd nog een keertje wil benadrukken: neem alsjeblieft van tevoren goed contact met ons op. Wij hebben adviseurs in huis die met u hiernaar kunnen kijken. Waarmee u dan veel vragen later kunt voorkomen, want de indieningstermijn van de nationale indiening is twee weken. Dus dat is een hele korte deadline.
  Ik wil die evaluatiecriteria nog even toelichten, en dan met name eigenlijk twee. De eerste is de Technological Achievability and Risk. Vaak zijn voorstellen niet voldoende uitgewerkt op dat punt. Vaak zeggen experts: “De risico’s voor dit project zijn te hoog, we vinden dat het een te ambitieus project is, of het is iets wat natuurlijk al lang bestaat en het is eigenlijk niet vernieuwend genoeg.” Een andere die belangrijk is om in de gaten te houden is dat u duidelijke en realistische commercialisatieplannen moet hebben. Het is een regeling waarin u binnen twee jaar na eindiging van het project het product op de markt moet hebben gebracht. Voor de biosciences betekent het dat u binnen twee jaar bij een clinical trial zou moeten zijn. Als dit niet overtuigend is worden vaak projecten toch helaas wat negatiever geëvalueerd, wat eigenlijk zonde is, want als je dit goed uitgewerkt hebt kun je ook echt goed laten zien dat dit project een goede samenwerking is tussen de partijen die er zijn. Ervaring leert dat ongeveer 23 Nederlandse projecten gefinancierd kunnen worden.
  Wat zijn de factoren van succes? De belangrijkste is denk ik “bouw een win-win cooperation op”. Ik zei het al een paar keer: Het project moet duidelijk maken dat u een samenwerking aangaat met partners in het buitenland, waar u allemaal iets te verliezen heeft. U wilt allemaal iets bereiken samen, en dat is een goede samenwerking, dat moet voorop staan. Als de experts de indruk krijgen dat het eigenlijk een project is, dat gedragen wordt door één partij in één land, en de rest doet voor de vorm mee zodat het een Eurostars-project kan gaan worden, is dat redelijk snel zichtbaar. En dan zal het project dus ook niet snel positief beoordeeld worden. Dus dat is een zeer belangrijk punt eigenlijk, voor het verder bouwen van uw consortium.
  Het allerbelangrijkste is dat de slaagkans groot is. U kunt uw eigen project bouwen met uw eigen partners op het thema dat u belangrijk vindt. Ik denk dat dat eigenlijk de twee zijn: grote flexibiliteit en de vrijheid voor het kiezen van uw eigen thema. Het makkelijkste is ook echt: als u weet van ‘ik heb een Franse partner’, dat diegene dan met BPI France in dat geval contact opneemt, want die zijn het beste op de hoogte van wat de regelingen zijn. Soms dan weten wij nog even iets van twee jaar geleden en ondertussen is de wetgeving veranderd in het land. Het is gewoon niet te volgen, helaas.
  Het is altijd natuurlijk lastiger voor een start-up om in te dienen, zeker bij internationale programma’s, maar wij moedigen het zeker wel aan. In principe wordt er gevraagd, een internationale aanvraag, om twee jaarverslagen in te dienen. Dat is voor een start-up meestal het moment dat ze afhaken, want meestal hebben ze dat niet. In Eurostars is het mogelijk om in plaats daarvan een Engelstalig businessplan in te dienen, die dan voor de evaluatie wel mee dient. Uit het businessplan moet dan wel heel duidelijk blijken dat je wel een serieus bedrijf bent, in de zin van dat de financiering die je aanvraagt realistisch is ten opzichte van wat uw bedrijf financieel ook kan dragen. Het moet geen risico worden natuurlijk. Maar het is dus zeker wel zo dat de start-ups mee kunnen doen.
  Er zijn een aantal criteria, bijvoorbeeld dat de lead-organisatie een innovatief mkb bedrijf moet zijn. Daar zijn bepaalde toetsen voor of criteria van: als u meer of minder honderd medewerkers heeft, dan moet een x-percentage, tien procent, van de turnover aantoonbaar innovatie-achtige- of onderzoeksactiviteiten gaan. Of u moet een aantal fte’s hebben en fulltime employees. Of uw turnover moet een bepaald percentage aantoonbaar onderzoekspercentage zijn. Als u het consortium bekijkt, moet er minstens vijftig procent van het totale budget naar het mkb bedrijf gaan. Als u twee mkb bedrijven bent uit twee verschillende landen kan dat verdeeld zijn tussen de lead-partij en de partnerpartij, vijftig procent van het totale budget, exclusief subcontracting. We zien natuurlijk vaak dat er een aantal ondernemers zijn - start-ups vaak - die onderaannemers hebben in die zin van dat bepaalde mensen nog niet op de payroll staan maar wel als onderaannemer degelijk aan het project meewerken. Die kunnen wel meegenomen worden, maar dat zijn kosten van derden. Dus die worden afgetrokken van het totale kostenplaatje van wat officieel naar het mkb bedrijf gaat. Ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Dus je moet even goed kijken van hoe de kosten in elkaar steken van uw project dat er minstens vijftig procent naar het mkb bedrijf gaat.

Deel 2: Ervaring ondernemers

 • Uitgeschreven tekst

  Dan gaan we jullie namelijk alle lastige vragen stellen. Want jullie hebben net gewoon jullie eigen verhaal mogen vertellen. Dus nu gaan we eens even kijken wat we er nog meer uit kunnen halen voor jullie.
  Michel, zou je kunnen vertellen hoe is het Eurostars project begonnen bij jullie? Hebben jullie eerst consortiumpartners gezocht? Zijn jullie direct voor de subsidie gegaan? Wat was het traject? De partners kenden we al uit het veld, maar de vraag is pas ontstaan nadat wij Salvia opgericht hadden. Dus één van de founders van Salvia is een voormalig subsidieadviseur – Daniel Schobben, die jullie allemaal heel goed kennen, denk ik - en Daniel is dus medeoprichter geworden van Salvia. Hij zei meteen: weet je, dit is de perfecte uitdaging voor Eurostars, om er twee partners bij te halen om die coatings te ontwikkelen. Eigenlijk was het dus vrij voor de hand liggend voor ons.
  En ik zag dezelfde partner bij GTX staan. Ja, waarschijnlijk ook omdat dat een gezamenlijke geschiedenis was. Ik denk dat Daniel vroeger bij Sapiens ook had geholpen. Jacques Dekkers, onze CEO, heeft gezegd: 'Dan gaan we hem gebruiken' en die samenwerking verloopt erg goed. Zeker ook voor heel het aanvraagproces, dat is iets waar Daniel heel goed kan helpen.
  Glenn, jullie zijn op zoek gegaan naar wie is er het beste of wordt in ieder geval in de markt gezien als de juiste persoon om zich hier mee bezig te houden. Hoe heb je de andere partners gevonden? We hebben wat klinische adviseurs en ook wat adviseurs in de industrie. Misschien is hij - Jan Keltjens - ook bij jullie betrokken geweest? Ja, bij Sapiens. Dus die hebben we echt benaderd van "nou dit is ons doel en wat zijn de beste partijen en wat doen we met Lazic die de body heeft gemaakt en met Elane waar we al heel lang mee samen hebben gewerkt?" Dus dat was eigenlijk een makkelijke keuze. Toen zijn we met een professor in het AMC - Bas de Mol - gaan praten van: 'wie is nu naar buiten toe de beste chirurg?' In ieder geval de beste naam. Toen kwam hij met Falk en die zat toevallig in Berlijn. Dus toen was het gelijk ook strategisch qua funding goed dat we een SME hadden in Duitsland met Lazic en dan het universiteitsziekenhuis in Berlijn. En we willen natuurlijk het R&D project met de dieren - een studie - naar de stad Utrecht, nog steeds bekend als één van de beste centra ter wereld.
  Wat ik dus eigenlijk bij jullie alle drie hoor is dat jullie veel gebruik hebben gemaakt van je bestaande netwerk om je partners te vinden. Mocht je nu nog een beginnend bedrijf zijn, en niet zo’n netwerk hebben, dan zijn er altijd manieren om wel partners te kunnen vinden. Michelle, zou jij even willen gaan staan? Toch nog één keer. Ik wil jullie ook graag even voorstellen aan Michelle. Michelle Lemmers, zij is van Enterprise Europe Network. En zij kan jullie eventueel helpen als je een specifieke partner in een bepaald land zoekt. Dus wees je ervan bewust dat dit ook een service is van RVO om te helpen met ‘partner searches’. Mocht je iemand zoeken, dan kan je zo even bij Michelle aanhaken.
  Mocht je ze nou al hebben, dan is vervolgens de stap: Hoe ga je zo’n aanvraag nou doen? Hoe heb je dat gedaan? Dat is Vincent, onze oprichter, die daarmee gestart is. Die dus de opportuniteit zag om die sensoren te ontwikkelen, waarmee we uiteindelijk bij Gate Up gekomen zijn. En toen heeft Daniel ons verder begeleid hoe dat precies moest gebeuren. Het is eigenlijk gewoon het template volgen. Een gezamenlijk businessplan opstellen, met de juiste uitkomst en wachten.
  Hoelang heb je gewacht? Ik denk dat het iets meer dan 9 maanden was. Je zei net ook, het is gewoon het template invullen, maar je doet het wel met meerdere partijen. Hoe hebben jullie daar afspraken over gemaakt? Maakte de één een bepaalde vraag en deed iemand anders een andere vraag? Of heeft eigenlijk één iemand de lead genomen in het schrijven en heeft de rest gezegd 'akkoord' of 'niet akkoord?' GTX heeft de lead genomen. Samen met Daniel dan. De zaken die echt gingen over de technologie van Gate Up, zijn aan hen doorgespeeld. Maar het is bij ons gecoördineerd.
  En bij jou Glenn, zelfde verhaal? Ik heb eigenlijk alle techniek zelf geschreven. Wat ik net zei, de ziekenhuizen en de professoren die hebben nooit tijd. Dus je kan ze wel daar naar toe sturen om te reviewen, maar dat werkt niet. Dus ik heb dat echt zelf helemaal geschreven. Inderdaad wel met hulp van een adviseur, niet met het technische gedeelte maar wel met het indienen en ..
  Dan heb je eenmaal die aanvraag ingediend. Kan jij je nog herinneren wat er daarna gebeurt? Het interessante in ons geval is, dat wij een best goed resultaat hadden. We waren 93e, en vielen nog binnen de selectie criteria, op de hele lijst van bijna 400. Dus we waren in de top kwart zeg maar. De funding was, door het ruime budget wat jullie hebben, vielen we nog bij de funding in Nederland. Maar toen bleek dat we veertiende waren in Zwitserland, en dat er maar geld was voor twaalf. Het was in de loop van januari dat we het hoorden. En de volgende mogelijkheid tot indiening was ergens eind maart. Dus we hadden nog maar twee maanden de tijd om te beslissen wat we gingen doen: blijven we pushen en kijken we wat mogelijk is? Dan ga je natuurlijk met behulp van RVO contact opzoeken met Zwitserland om te kijken wat er mogelijk is. De industriële partij in Zwitserland was wel bereid om door te gaan zonder de funding, maar voor EPFL - de universiteit - was dat niet mogelijk. Zij hadden geen eigen middelen. Toen hebben we samen met RVO de eerste indiening gereviewed.
  We hebben naar de uitslag van de ranking gekeken. En inderdaad, de twee punten die je noemde waren eigenlijk ook de zwakste in ons voorstel. Dus hebben we aan de risico's, commercialisering, we hadden natuurlijk ondertussen .. We bestonden zes maanden toen we de eerste keer indienden. Dus we waren echt een start-up, en we hebben ons businessplan ingediend, we hadden helemaal geen jaarverslagen om op te sturen, helemaal niks. Bij de tweede indiening zijn we zevende van de vierhonderd geworden. We hadden echt een heel mooie score. En toen waren er geen zorgen meer. Dat kon wel in een tijdspan van zes maanden, eigenlijk. Dus de eerste indiening en de tweede, en nog geen zes maanden later in september vorig jaar hebben we de kick-off gehad. Met twee indieningen, het tekenen van het contract en het kunnen starten is het minder dan een jaar geweest.
  Hebben we nog tips voor het aanvraagproces, voor mensen die hier zitten? Doe het zelf. Ik bedoel doe het zelf als trekker. Neem het voortouw en wacht niet op de andere partners. Omdat de portal niet zo super gebruikersvriendelijk is, hebben wij gewoon een copy-paste van alle items gemaakt. Die hebben we in een word bestand geplakt en zo delen we eigenlijk een document met alle partners. We gebruiken kleurcodes voor alle verschillende partners zodat iedereen in een oogopslag kan zien wat hij/zij moet invullen. De wetenschapper komt hier naar boven. Dat is eigenlijk de Daniel methodiek, zou ik eerder zeggen. Gebruik in ieder geval een systeem wat voor jou werkt, maar ook voor de partners heel duidelijk maakt want je hebt gewoon input nodig van de anderen. Het is niet zo dat wij ze gewoon woorden in de mond leggen. Wij verzamelen de input en dan maken wij gewoon de redactie.
  Maar even over de samenwerking. Een goede samenwerking krijg je niet alleen via de mail, of bellen van: 'wil je meedoen?' Wij hebben er bijna een maand voor uitgetrokken om eerst een lijstje te maken met wie een goede partner zou zijn. We zijn er ook gewoon naartoe gegaan om met die mensen te praten. We hadden al een projectvoorstel geschreven en dat hebben we met ze doorgenomen. Probeer een relatie met die mensen op te bouwen. Je moet er rekening mee houden dat het project drie jaar duurt, maar daarna wil je natuurlijk wel.. Zoals nu, wij werken met Duitsland in Berlijn samen, maar we willen straks ook de eerste patiënten in Berlijn gaan doen. Daar hebben we nu dan wel een subsidie voor gekregen, maar buiten die subsidie hadden we daarmee verder willen gaan. Het is dus niet alleen maar het project, in ieder geval hoe wij het zien, daarna wil je natuurlijk ook verder gaan. Je bouwt echt een relatie op.
  Ik zou het niet laten sturen hoeveel bezit er in een land is. Wat net ook al gevraagd werd, je kiest echt een partner omdat je die nodig hebt om je product te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Als je weet dat er geen geld is, dan is het een beetje raar om daarmee te gaan werken. Maar een land als Duitsland is wel een partner waar Nederland heel veel mee samenwerkt. Omdat de connecties al heel goed zijn onderling.
  Dus je hebt de Eurostars toegekend gekregen, en er verandert iets in je project. Hoe ga je daarmee om? Het is vaak wel zo dat bij Eurostars worden alle partijen gevraagd om een tussentijdse rapportage op te leveren. Dat gaat gewoon digitaal. Het zijn vijf of zes vragen die je moet invullen. Over hoe het gaat, of je op schema ligt, dat soort vragen. Aan het eind zal je ook een financiële rapportage op moeten leveren. Vooral de coördinator heeft daar iets meer een rol in dan andere partijen. Het is niet onwijs veel werk binnen Eurostars. Mocht je nu gedurende je project iets veranderen, dat kan, maar neem altijd eerst contact op. Als het gaat om een budgetverandering, als een werkpakket anders wordt, als een partner wegvalt, neem altijd even contact op met je adviseur van RVO en ook met Brussel want dan zullen er dingen veranderd moeten worden. Het kan inderdaad zo zijn dat jouw project dusdanig verandert ten opzichten van hoe het was ingediend, dat er opnieuw gesproken moet worden over budgetten en dergelijke. Over kleine veranderingen wordt vaak niet heel moeilijk gedaan, maar we willen het wel weten. Als we het niet weten, gaan we daarna moeilijk doen. Dat is even de boodschap die ik wil meegeven.
  Kan je iets zeggen over de .. Jij bent natuurlijk nog niet zo heel lang bezig dus ik ga hem toch even teruggooien naar jou eigenlijk. De impact die het heeft gehad voor de partners zelf? Want je bent natuurlijk gaan ontwikkelen samen met verschillende partijen. Gaan zij nu ook verder met die ontwikkeling binnen hun eigen sector, gaan jullie gezamenlijk nog weer verder ontwikkelen? Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat het voor ons een grote stap vooruit is geweest om die expertise binnen te halen. De bewegingsanalyse was iets dat wij niet hadden, dus daarmee kunnen wij verder. Omdat we er nu ook meer over weten, hebben wij hen al input gegeven om fysioloog zeven - het waren er zes die ze ontwikkeld hadden - te ontwikkelen. Ik denk dat ik kan zeggen dat als dit project er niet geweest was, Gate Up het waarschijnlijk niet overleefd had. Er is toch iets, stiekem..
  Wat voor ons heel belangrijk is, toen wij Sapiens opgericht hebben, kwamen we uit Philips en hadden we vijf jaar research met een flink budget daarachter. We hadden volgens mij vijftig patent indieningen op zak. Deze keer zijn we gestart meteen na de sluiting van Sapiens. We zijn gewoon een heel fragiele startende start-up. Het feit dat wij opnieuw hebben aangetoond dat we subsidie kunnen aantrekken, heeft eigenlijk als gevolg gehad dat de BOM, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, ook wat meer vertrouwen had in ons vermogen om het op te zetten. Dus je krijgt die 'leveraging', onderschat dat niet. Het feit dat jij aan potentiele investeerders kan laten zien dat jij 'non dilutive money', zoals dat heet kan aantrekken is heel belangrijk. En in de vroege fase kan het je ook helpen om meer te doen dus om sneller ook je milestones te halen. Het geld wat naar de partners gaat komt welliswaar niet bij jou terecht, maar dat is ook 'leveraging'. Zij gaan harder werken voor en met jou dan wanneer je geen subsidie had gehad. Het zijn strategische elementen die tellen, ook bij de vroege fase.
  Ik kan dit zeker onderschrijven, het is een zeer sterk argument. Wij zijn nu begonnen met de voorbereiding om onze series B te gaan ophalen. Dat is iets voor investeerders. Wanneer daar experts naar gekeken hebben en het als een haalbare kaart bestempeld hebben, is dat iets wat vertrouwen geeft. Jou ga ik niet vragen of je het nog een keer zou doen, want volgens mij heb je het al vier keer gedaan. Maar ik ga het toch vragen. Ja. Ik denk dat er alleen voordelen bij zijn, niet alleen het financiële maar ook de kennis en de samenwerking met andere bedrijven.
  Ik wil nog twee tips delen. Laat een applicatie zeker door een aantal anderen, vreemde ogen lezen. Ook mensen van buiten het veld. Ik weet niet precies wie de reviewers zijn en in hoeverre zij gespecialiseerd zijn in het domein waarin men werkt. Wat we niet gedaan hebben voor Walk Again, voor de Eurostars subsidie, maar wat we vanaf nu beginnen te doen, is om de hele applicatie nog eens te geven aan een schrijver. Een professionele schrijver die de zinnen omvormt, en die het behapbaar maakt voor een leek, bij wijze van spreken. Hoe makkelijker je het maakt voor de reviewers, hoe makkelijker het leest, hoe meer kans je maakt om te slagen.
  Heb jij nog tips of andere dingen die je mee wil geven aan de zaal? RVO gebruiken. Jullie kennen het instrument heel goed, jullie zijn een vers paar ogen of meerderen dan één paar en daar hebben wij, zeker in de fase tussen de twee indieningen wij veel aan gehad. Maar ook al in de beginfase, als je een concept hebt en een consortium idee, toets het even hier gewoon. Het is ontzettend belangrijk om te checken, voordat je die tijd er in gaat stoppen, - of het geld als je een adviseur gebruikt om het te doen - of je goed op de rails staat en dat je ook begeleid wordt tijdens de rit.
  Heren, ik wil jullie alle drie hartelijk danken. Als jullie dan even plaats willen nemen. Een applausje is wel op zijn plaats inderdaad.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee voor aan RVO.nl. Team IRIS helpt u graag op weg.

Voortgang en afronding Eurostarsprojecten

Voert u een Eurostarsproject uit of wilt u een Eurostarsproject afronden? Op de pagina Voortgang en afronding Eurostarsprojecten vindt u meer informatie.

Eurostars in de praktijk

Op de Eurostars website van de EU vindt u nog meer Eurostars succesverhalen met Nederlandse partners.
Op Volg innovatie kunt u inzien welke bedrijven financiële ondersteuning hebben gekregen vanuit het Eurostars programma.

Wet- en regelgeving

Voor Eurostars geldt de Regeling nationale EZ-subsidies.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten.