Aanvraaginformatie Eurostars | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraaginformatie Eurostars

05-09-2018

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars.

Aanvraagprocedure

In grote lijnen gaat de aanvraagprocedure als volgt:

  • U dient een projectvoorstel met een internationaal consortium bij het Eurostars secretariaat in Brussel. Hiervoor maakt uw consortium gebruik van het 'online-indieningssysteem'. Onderdeel van de internationale aanvraag zijn de jaarverslagen van de afgelopen twee jaren. Voor start-up bedrijven is een businessplan vereist. U doet pas een aanvraag nadat u geregistreerd bent op de internationale website van Eurostars.
  • Een onafhankelijk internationaal panel beoordeelt en rangschikt alle ingediende projectvoorstellen. Binnen 16 weken na de sluitingsdatum ontvangt u van het Eurostarssecretariaat in Brussel de tenderuitslag. Alle Eurostars-landen volgen de internationale rangschikking bij het toekennen van de nationale subsidie. Er is geen inhoudelijke beoordeling op nationaal niveau.
  • Heeft de internationale jury van Eurostars uw project positief beoordeeld? Dan vraagt u een nationale subsidie aan bij RVO.nl. Deze aanvraag bestaat uit een formulier met de NAW-gegevens van alle Nederlandse deelnemers en een aantal verplichte bijlagen, te weten een gedetailleerde projectbegroting, een openbare samenvatting en een kopie van de rankingbrief van het internationale projectvoorstel. Het nationale aanvraagformulier gaat alleen over de Nederlandse projectpartner(s) en de Nederlandse projectkosten. De Staatscourant publiceert de indieningstermijn. Uw recht op Nederlandse Eurostarssubsidie vervalt als u geen aanvraag indient.
  • U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl, per post of door deze af te geven bij RVO.nl (let op: afgifte adres is RVO-Expeditie, Prinses Beatrixlaan 82, Den Haag).
  • U krijgt mogelijk vragen over uw projectbegroting. Dit gebeurt meestal in de eerste 3 weken nadat u uw nationale aanvraag heeft ingediend.
  • Ongeveer 5 weken later, maar binnen 13 weken na indiening, ontvangt u van RVO.nl antwoord op uw nationale subsidieaanvraag.

Hoogte subsidie

In Nederland bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten van de Nederlandse deelnemer(s). Het subsidiepercentage hangt af van de projectactiviteiten en de aard van de deelnemer(s). Bedrijven krijgen 35% voor onderzoekactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een extra 10%. Voor kennisinstellingen zijn deze percentages respectievelijk 50% en 25%. De maximale bijdrage is € 500.000 per project. Eurostars is generiek: alle technologie- en toepassingsgebieden zijn welkom.

Indieningstermijn in Nederland

Binnen 16 weken na de internationale sluitingsdatum ontvangt u van het Eurostars secretariaat in Brussel de tenderuitslag. Na goedkeuring van uw internationale projectvoorstel heeft u 1 à 2 weken de tijd om de nationale aanvraag in te dienen. De indieningstermijn en het totale subsidiebudget worden gepubliceerd in de Staatscourant. Reageer op tijd, anders vervalt het recht op Nederlandse Eurostarssubsidie.

Voortgang en afronding

Gedurende de looptijd van het project moet u regelmatig voortgangsrapportages uitbrengen. Lees welke eisen er zijn aan de tussentijdse en eindrapportage van uw project.

Vaststelling aanvragen

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostarssecretariaat moet u het project ook financieel afronden bij RVO.nl. Op mijn.rvo.nl vraagt u vaststelling van de subsidie aan.

Informatie over aanvraagprocedure

Wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure? Lees dan de handleiding voor Nederlandse deelnemers. Deze geeft informatie over de stappen die u moet doorlopen om subsidie voor een internationaal R&D-project te ontvangen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.