Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Experimenten Elektriciteitswet en Gaswet

Gesloten
04-11-2020

Wilt u experimenteren met duurzame elektriciteitsopwekking, transport en/of marktmodellen? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Met de Experimentenregeling is het mogelijk om af te wijken van de Elektriciteits- en Gaswet. Als uw initiatief succesvol is, kan de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorstellen om de Elektriciteits- en Gaswet aan te passen.

Aanvragers kunnen met een ontheffing experimenteren met unieke oplossingen in de energiesector. Zoals het efficiënt gebruik van een elektriciteits- of gasnet en met tariefregulering.

De voorloper van de regeling was gericht op decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. Hiervoor konden van 2015-2018 ontheffingen worden aangevraagd. Meer informatie over deze oude regeling vindt u op Experimenten elektriciteitswet.

De nieuwe regeling biedt waarschijnlijk meer mogelijkheden voor andere initiatieven naast decentrale duurzame elektriciteitsopwekking. Het wordt ook mogelijk om te experimenteren met leveringsfuncties, tarieven en voorwaarden netbeheer. Daarnaast kunnen ook andere initiatiefnemers naast VvE’s en coöperaties ontheffingen aanvragen. Dit betekent dat ook bestaande en nieuwe leveranciers, en netbeheerbedrijven mogen experimenteren.

Stand van zaken

Op dit moment is RVO in afwachting van een beslissing over de verruimde opzet van de regeling.

Voorwaarden

Voor welke typen projecten kunt u ontheffing aanvragen? En aan welke doelen moet uw experiment tenminste bijdragen?

Doelen

Een succesvolle aanvraag moet zeker één van de volgende 4 doelen hebben:

  1. Stimuleren van de implementatie van hernieuwbare energie
  2. Bevorderen van energiebesparing
  3. Verminderen CO2-uitstoot
  4. Efficiënt gebruik maken van een net
    Daarnaast kan ook met de volgende 2 doelen worden geëxperimenteerd als aan tenminste één van de bovenstaande 4 doelen wordt bijgedragen:
  5. Opdoen van praktijkkennis van marktmodellen
  6. Implementatie nieuw tariefreguleringssystematiek

Duur ontheffing

Een ontheffing maakt het mogelijk af te wijken van enkele bepalingen van de elektriciteits- en gaswet. Dit wordt gegeven voor de duur van het project. Dit kan oplopen tot maximaal 10 jaar.

Aanvragen

U kunt nog geen aanvragen indienen voor deze regeling.

Achtergrond

Met de Experimentenregeling stimuleert het ministerie van EZK de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is één van de onderdelen van het Energieakkoord, om in 2013 16% hernieuwbare energie te produceren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.