Extra betaling jonge landbouwers 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extra betaling jonge landbouwers 2020

Gesloten
08-12-2020

Als jonge landbouwer kunt u een extra betaling aanvragen. Die krijgt u bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. U krijgt de subsidie maximaal 5 jaar lang, voor maximaal 90 hectare. De extra betaling jonge landbouwers vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 9 juni 2020.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het bedrag bepalen we jaarlijks door naar het budget en het aantal aanvragen te kijken. U kunt maximaal 5 jaar lang het extra bedrag krijgen. Het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers in 2020 is € 52,96 per betalingsrecht. U kunt de extra betaling krijgen over maximaal 90 betalingsrechten.

Voorwaarden

Voor de extra betaling jonge landbouwers moet u in 2020 aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent op 31 december van het jaar dat uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en waarin u voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft niet ouder dan 40 jaar.
 • De blokkerende zeggenschap en de datum van de zeggenschap moet uiterlijk 15 mei 2020 zijn ingegaan. Dit moet blijken uit de KVK-registratie. Deze registratie moet overeenkomen met wat er in de schriftelijke overeenkomst of de statuten van uw bedrijf staat. Ook heeft u uw bedrijf uiterlijk op de laatste dag van de kortingsperiode (9 juni 2020) geregistreerd.
 • U heeft als bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht in de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 mei 2020. Dit geldt voor de volgende situaties:
  • U oefent als natuurlijk persoon voor de eerste keer een landbouwbedrijf uit in eigen naam.
  • U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap en u heeft blokkerende zeggenschap.
  • U bent als natuurlijk persoon voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting en u heeft blokkerende zeggenschap.
 • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • U vraagt op tijd uitbetaling van betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave.
 • U vraagt op tijd uitbetaling van het extra bedrag voor jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave.
 • Het bedrijf waarvoor u de extra betaling aanvraagt, is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht of waarin u zeggenschap heeft gekregen.
 • Het bedrijf waarvoor u de extra betaling aanvraagt, heeft niet eerder de extra betaling gekregen voor een andere jonge landbouwer. Een bedrijf dat al een keer de extra betaling ontvangen heeft voor een jonge landbouwer, mag niet nog een keer voor een andere jonge landbouwer de extra betaling krijgen.

Eerste keer aanvragen

Heeft u nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers gekregen? Dan kunt u een eerste aanvraag doen in de Gecombineerde opgave. Heeft u wel eerder een aanvraag gedaan, maar geen betaling ontvangen? Dan doet u opnieuw een eerste aanvraag. Bijvoorbeeld als u eerder een aanvraag heeft gedaan, maar deze was te laat of afgewezen. Of u voldeed niet aan de voorwaarden van actieve landbouwer.

Eerder aangevraagd en ontvangen

U heeft eerder de extra betaling jonge landbouwers aangevraagd en ontvangen? Dan vraagt u elk jaar opnieuw de extra betaling aan in de Gecombineerde opgave. U kunt de extra betaling maximaal 5 jaar ontvangen. Als u in 2015 een toekenning heeft gekregen, dan komt u in 2020 niet meer in aanmerking.

Wij controleren jaarlijks of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Wij sturen u elk jaar een beslisbrief voor de extra betaling jonge landbouwers. In deze brief staat voor welke jonge landbouwer de extra betaling is als er in uw bedrijf meerdere jonge landbouwers zijn. Minimaal één van deze jonge landbouwers moet nog steeds blokkerende zeggenschap hebben in elk jaar waarvoor u de extra betaling aanvraagt.

Is de extra betaling toegewezen op basis van jonge landbouwer 1 en jonge landbouwer 2? En hebben beiden geen blokkerende zeggenschap meer in het bedrijf? Dan wordt niet voldaan aan deze voorwaarde, ook niet als ondertussen jonge landbouwer 3 in het bedrijf is gekomen.

Na uw aanvraag

Vanaf uw aanvraag tot en met de uitbetaling doen we verschillende controles. De beslissing en uitbetaling vindt plaats tussen 1 december 2020 en 30 juni 2021. Lees hierover meer op de pagina Controles op uw aanvraag.

Handig om te weten

Meerdere jonge landbouwers in het bedrijf

In een samenwerkingsverband of rechtspersoon met meerdere jonge landbouwers gelden de voorwaarden voor leeftijd en zeggenschap in ieder geval voor één van de jonge landbouwers.

Stapt één van de jonge landbouwers op basis waarvan de extra betaling is toegekend uit het bedrijf? En blijft er nog een andere jonge landbouwer over voor wie de extra betaling is toegekend in het bedrijf? Dan kunt u opnieuw de extra betaling aanvragen voor dit bedrijf.

Jonge landbouwers in meer dan één bedrijf

Heeft u blokkerende zeggenschap in meerdere landbouwbedrijven? Dan heeft u alleen recht op het extra bedrag voor het bedrijf dat u als eerste heeft gestart. U vraagt dan voor dat bedrijf de extra betaling jonge landbouwers aan. Is dit bedrijf ondertussen gestopt, dan komt u niet meer in aanmerking. Uitzondering is als het volgende bedrijf een voortzetting is van het eerste bedrijf.

Voorbeeld leeftijdseis bij rechtspersoon/samenwerkingsverband

Een man-vrouwmaatschap vraagt in 2017 voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aan. De zoon treedt in 2019 toe tot de maatschap en heeft blokkerende zeggenschap. In 2020 vragen ze voor het eerst extra betaling jonge landbouwers aan. Dan moet de jonge landbouwer in 2019 jonger dan 41 jaar zijn.

Voorbeeld bij eenmanszaak

Een jonge landbouwer is in 2018 gestart met een eenmanszaak waarvan hij ook de dagelijkse leiding heeft. Tot en met 2017 zat hij in een maatschap met zijn vader waarbij hij geen blokkerende zeggenschap had. Hij vraagt voor zijn eenmanszaak in 2019 voor de eerste keer uitbetaling van betalingsrechten aan. Hij vraagt geen extra betaling jonge landbouwers aan. In 2020 vraagt hij de extra betaling jonge landbouwers aan. Hij is in 2020 41 jaar geworden. Hij voldoet aan de voorwaarden:

 • Leeftijdseis: voor de leeftijdseis is het jaar waarin het bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt bepalend. Dat is in dit voorbeeld 2019. Toen was de jonge landbouwer 40 jaar. Daarmee voldoet hij aan de leeftijdseis.
 • Voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht: om te bepalen of dit het eerste landbouwbedrijf is dat de jonge landbouwer heeft gestart, kijken wij naar het verleden. De jonge landbouwer zat al eerder in een maatschap, maar had daarin geen blokkerende zeggenschap. De eenmanszaak is daarmee het eerste landbouwbedrijf waarvan de jonge landbouwer bedrijfshoofd is. Had de jonge landbouwer al wel blokkerende zeggenschap in de maatschap of in een ander bedrijf? Dan is de eenmanszaak niet het eerste landbouwbedrijf en krijgt hij geen extra betaling, tenzij hij het bedrijf voortzet. Is de eenmanszaak een gevolg van een juridische wijziging van de bedrijfsstructuur en feitelijk een voortzetting van de maatschap, dan kan de jonge landbouwer mogelijk wel in aanmerking komen voor de extra betaling. Dit is onder meer afhankelijk van het moment waarop hij de blokkerende zeggenschap in de maatschap heeft gekregen.
 • Startdatum extra betaling: de eenmanszaak is gestart in 2018. Dat is binnen de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 mei 2020. Daarmee voldoet de jonge landbouwer aan de voorwaarden dat het bedrijfshoofd voor het eerst een landbouwbedrijf heeft opgericht in deze periode.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.