Extra betaling jonge landbouwers 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Extra betaling jonge landbouwers 2021

03-02-2021

Bent u jonge landbouwer? Dan kunt u een extra subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Deze krijgt u bovenop de basis- en vergroeningsbetaling. De betaling geldt voor maximaal 90 betalingsrechten en kunt u maximaal 5 jaar krijgen.

U vraagt de extra betaling jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2021 tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode is van 16 mei 2021 tot en met 11 juni 2021.

Budget

Het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers 2021 weten wij aan het einde van het jaar. De hoogte hangt af van het totaal aantal aanvragen en het budget. Het definitieve bedrag leest u dan op onze website. U kunt de extra betaling maximaal 5 jaar lang krijgen. En voor maximaal 90 betalingsrechten.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin uw bedrijf voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt. En u bent niet ouder dan 40 in het jaar waarin u voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft. We gaan uit van de leeftijd die u in die jaren op 31 december heeft.
 • U heeft blokkerende zeggenschap in het bedrijf. Op de pagina Blokkerende zeggenschap 2021 leest u hoe u aan deze voorwaarde voldoet.
 • U bent (mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • U heeft voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht tussen 1 januari 2016 en 15 mei 2021. Hieronder leest u wat wij als oprichting zien.
 • Het bedrijf waarvoor u de rechten aanvraagt is het eerste landbouwbedrijf dat u als bedrijfshoofd heeft opgericht. Of waarin u voor het eerst zeggenschap heeft gekregen.
 • Uw bedrijf vraagt op tijd uitbetaling van betalingsrechten aan in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf vraagt op tijd uitbetaling van de extra betaling jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave.
 • Uw bedrijf heeft nog niet eerder de extra betaling gekregen voor een andere jonge landbouwer.

Oprichting van uw bedrijf

De volgende situaties zien wij als oprichting van een bedrijf:

 • U heeft voor het eerst een landbouwbedrijf in eigen naam. Dit heeft u als natuurlijk persoon.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een rechtspersoon, beherende vennoot of maat in de maatschap. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.
 • U bent voor het eerst bestuurder van een vereniging of stichting. Dit bent u als natuurlijk persoon en u heeft blokkerende zeggenschap.

Aanvragen

U vraagt de extra betaling jonge landbouwers aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2021 tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode is van 16 mei 2021 tot en met 11 juni 2021.

Eerste keer aanvragen

Uw bedrijf kan de extra betaling jonge landbouwers maximaal 5 jaar ontvangen. Heeft uw bedrijf nog niet eerder de extra betaling jonge landbouwers gekregen? Dan doet u in 2021 uw eerste aanvraag. Heeft u eerder een aanvraag gedaan? En kreeg u toen geen betaling, omdat u bijvoorbeeld te laat was of bent afgewezen? Dan zien wij uw aanvraag in 2021 opnieuw als eerste aanvraag.

Eerder aangevraagd en ontvangen

Heeft u in 2017 voor het eerst de extra betaling ontvangen? Dan is 2021 het laatste jaar waarin u de betaling kunt aanvragen. Als u de extra betaling al 5 jaar heeft ontvangen, dan kunt u de betaling niet meer krijgen. Ook niet als er in de tussentijd een andere jonge landbouwer bij het bedrijf werkt.

Meerdere jonge landbouwers in één bedrijf

Heeft uw bedrijf meerdere jonge landbouwers? Dan moet minstens één van hen voldoen aan de voorwaarden voor zeggenschap en leeftijd. Voldoen meerdere jonge landbouwers aan alle voorwaarden? Dan krijgt u de betaling maar één keer uitbetaald. We kennen de extra betaling namelijk toe aan het bedrijf en niet aan de jonge landbouwer(s).

Is de eerste extra betaling jonge landbouwers toegekend aan 2 jonge landbouwers? En verlaat één van hen het bedrijf? Dan krijgt u de extra betaling in de volgende jaren nog steeds uitbetaald. Voldoen beide jonge landbouwers niet meer aan de voorwaarden? Maar heeft u wel een 3e jonge landbouwer die aan de voorwaarden voldoet? Dan krijgt u de betaling niet meer. De extra betaling was in de eerste aanvraag namelijk niet aan deze 3e jonge landbouwer toegekend.

Jonge landbouwer in meer dan één bedrijf

Bent u jonge landbouwer in meer dan één bedrijf? Dan kunt u de extra betaling alleen krijgen voor het bedrijf dat u als eerste heeft gestart. Is dit bedrijf gestopt en heeft u de betaling nog niet maximaal 5 jaar ontvangen? Dan kunt u de extra betaling niet meer aanvragen bij een ander bedrijf. Behalve als het volgende bedrijf een voortzetting is van het eerste bedrijf.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag is klaar als u het onderdeel Extra betaling jonge landbouwers in de Gecombineerde opgave heeft ingediend.

Controles

Na uw aanvraag doen we verschillende controles. Hierover leest u meer op de pagina Controles op uw aanvraag.

Beslissing

De beslisbrief van uw aanvraag ontvangt u tussen 1 december 2021 en 30 juni 2022. Keuren we uw aanvraag goed? Dan ontvangt u vaak eerst de uitbetaling en één tot 2 weken later de brief. U leest in de beslisbrief op basis van welke jonge landbouwer(s) we de betaling hebben toegekend. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u een afwijsbrief met de reden. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Sanctie

Vraagt u uitbetaling van betalingsrechten en de extra betaling jonge landbouwers aan? Maar zit er een verschil in de oppervlakte die u opgeeft en die wij uiteindelijk goedkeuren? Dan kunt u een sanctie krijgen op de basisbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Meer hierover leest u op de pagina Sanctie basisbetaling, extra betaling jonge landbouwers en NR.

Voorbeelden bij de voorwaarden

Voorbeeld leeftijd

Een man-vrouwmaatschap vraagt in 2018 voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aan. De zoon komt in 2020 bij de maatschap en heeft blokkerende zeggenschap. Vragen ze in 2021 voor het eerst de extra betaling jonge landbouwers aan? Dan moest de zoon in 2020 jonger zijn dan 41 jaar.

Voorbeeld bij eenmanszaak

Een jonge landbouwer heeft in 2019 een eenmanszaak opgericht. Hij heeft ook de dagelijkse leiding. Tot en met 2018 zat hij in een maatschap met zijn vader. Hij had toen geen blokkerende zeggenschap. In 2020 vraagt hij voor zijn eenmanszaak voor de eerste keer uitbetaling van betalingsrechten aan. Hij vraagt geen extra betaling jonge landbouwers aan. Dit doet hij pas in 2021. En in dat jaar werd hij 41 jaar. Hij voldoet aan de voorwaarden:

 • leeftijd:
  In 2020 vroeg de jonge landbouwer voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aan. Hij was toen jonger dan 41.
 • voor het eerst een landbouwbedrijf opgericht:
  De jonge landbouwer heeft een eenmanszaak opgericht. Hij zat eerder in de maatschap van zijn vader, maar had daar geen blokkerende zeggenschap. De eenmanszaak is daarmee het eerste landbouwbedrijf waarvan de jonge landbouwer bedrijfshoofd is.
 • startdatum extra betaling:
  De jonge landbouwer startte de eenmanszaak in 2019. Dat is binnen de periode van 1 januari 2016 tot en met 15 mei 2021.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.