Service menu right

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Bent u internationaal ondernemer? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw productieketen gebeurt. U weet bijvoorbeeld niet of binnen die keten kinderarbeid voorkomt. Wilt u actief kinderarbeid in uw productieketen aanpakken? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

FBK helpt Nederlandse ondernemingen die:

 • lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen;
 • maatregelen nemen tegen kinderarbeid in hun eigen onderneming.

RVO kan uw project steunen met subsidie én via een kennistraject met informatie, advies en kennisuitwisseling.

Budget

FBK is een 5-jarig subsidieprogramma (2018–2022) met meerdere openstellingen voor projectaanvragen. In 2020 is € 5,5 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. FBK subsidieert minimaal 11 projecten per jaar.

Voorwaarden

U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op de bestrijding van kinderarbeid. U voert deze activiteiten binnen 4 jaar uit in een samenwerkingsverband. De FBK beleidsregels vindt u onder Publicaties, samen met de criteria waarop wij de projecten beoordelen.

FBK staat open voor landen op de List of recipients of Official Development Assistance (pdf).

Samenwerkingsverband

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) is dat uw onderneming samenwerking zoekt. U gaat een samenwerkingsverband aan met:

 • andere ondernemingen in dezelfde sector;
 • andere organisaties zoals ngo’s of brancheorganisaties;
 • lokale partijen zoals overheden, scholen, kinderen en ouders.

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit: 1 Nederlandse onderneming, 1 ngo en 1 lokale onderneming.

Is er op het moment van de subsidieaanvraag nog geen lokale ondernemer betrokken bij uw project? Licht in de aanvraag toe op welke manier u die in het project gaat betrekken.

Een Nederlandse onderneming of een Nederlandse ngo dient de aanvraag voor subsidie in.

Aanvragen

 • Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via fbk@rvo.nl of 088 042 42 42.
 • Vraag een adviestraject aan via het quickscan formulier op de Engelstalige aanvraagpagina. De ingevulde quickscan stuurt u naar fbk@rvo.nl.
 • U kunt subsidie aanvragen van 24 februari tot en met 5 november 2020, 15:00 uur (Nederlandse tijd) via de Engelstalige aanvraagpagina. Daar vindt u ook alle formulieren die u meestuurt met uw aanvraag. U hoeft geen de-minimisverklaring op te sturen.

FBK werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Kalender

woensdag 21 oktober 2020
donderdag 5 november 2020

Stappenplan

Het FBK-traject bestaat uit 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

 1. Oriëntatie
 2. Onderzoek (project A)
 3. Implementatie (project B)
Bekijk wat elke stap inhoudt op de pagina Stappenplan FBK.

Projecten

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende projecten:

U vraagt subsidie aan voor project A en B of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 13 weken of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Bij lopende projecten is het van belang dat de penvoerder aan ons rapporteert over de voortgang. De rapportagemomenten staan in de verleningsbeschikking. De formats voor uw voortgangsrapportage en eindrapportage, vindt u op de Engelstalige FBK-pagina onder Project administration.

FBK in de praktijk

Veelgestelde vragen FBK

Bekijk de veelgestelde vragen.

Achtergrond

Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen. We hebben het over kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen, en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Kinderarbeid is dus niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker ervan.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid. Met FBK helpt u dit doel te bereiken door kinderarbeid duurzaam te bestrijden, binnen de mogelijkheden die u heeft. In de infographic Ending child labour, how do we get there? (pdf) ziet u hoe FBK wil bijdragen aan ontwikkelingsdoel SDG 8.7: het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid in 2025.

Publicaties

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *