Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

01-02-2021

Bent u internationaal ondernemer? De volledige productieketen is helaas niet altijd even transparant. U weet bijvoorbeeld niet of binnen die keten kinderarbeid voorkomt. Wilt u actief kinderarbeid in uw productieketen aanpakken? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

Onze adviseurs denken met u mee

Vraagt u zich af of er kinderarbeid is in uw keten? En waar u moet beginnen om dit aan te pakken? Onze adviseurs denken graag met u mee. Stuur een e-mail naar de FBK-adviseurs.

Voor wie?

FBK helpt Nederlandse ondernemingen die:

 • lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen;
 • maatregelen nemen tegen kinderarbeid in hun eigen onderneming.

Wij kunnen uw project steunen met subsidie én via een kennistraject met informatie, advies en kennisuitwisseling.

Budget

FBK is een 5-jarig subsidieprogramma (2018–2022) met meerdere openstellingen voor projectaanvragen. In 2021 is € 5,5 miljoen subsidie beschikbaar, verdeeld over 2 openstellingen.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. FBK subsidieert minimaal 11 projecten per jaar.

Voorwaarden

Samenwerkingsverband

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) is dat uw onderneming samenwerking zoekt. U gaat een samenwerkingsverband aan met:

 • andere ondernemingen in dezelfde sector;
 • andere organisaties zoals ngo’s of brancheorganisaties;
 • lokale partijen zoals overheden, scholen, kinderen en ouders.

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit: 1 Nederlandse onderneming, 1 ngo en 1 lokale onderneming.

Is er op het moment van de subsidieaanvraag nog geen lokale ondernemer betrokken bij uw project? Licht in de aanvraag toe op welke manier u die in het project gaat betrekken.

Een Nederlandse onderneming of een Nederlandse ngo dient de aanvraag voor subsidie in.

Aanvragen

 1. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via fbk@rvo.nl of 088 042 42 42.
 2. Vraag een adviestraject aan via het quickscan formulier op de Engelstalige aanvraagpagina. De ingevulde quickscan stuurt u uiterlijk 6 weken voor sluiting van de openstelling naar fbk@rvo.nl.  
 3. U kunt subsidie aanvragen tijdens een openstelling via de Engelstalige aanvraagpagina. Daar vindt u ook alle formulieren die u meestuurt met uw aanvraag. U hoeft geen de-minimisverklaring op te sturen.
FBK werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.
 

Kalender

donderdag 13 mei 2021

Stappenplan

Het FBK-traject bestaat uit 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

 1. Oriënteren
 2. Onderzoeken (project A)
 3. Uitvoeren en aanpassen (project B)
Bekijk wat elke stap inhoudt op de pagina:

Projecten

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende projecten:

U vraagt subsidie aan voor project A en B of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 13 weken of wij uw aanvraag goedkeuren.
 • Bij lopende projecten rapporteert de penvoerder aan ons over de voortgang. De rapportagemomenten vindt u in de verleningsbeschikking. De formats voor uw voortgangsrapportage en eindrapportage, vindt u op de Engelstalige FBK-pagina onder Project administration.

FBK in de praktijk

Vermoedens van kinderarbeid in je keten? Wat nu?

 • Uitgeschreven tekst

  NEDERLANDS
  We kunnen niet met z’n allen met droge ogen zeggen dat kinderarbeid niet bestaat. We weten gewoon dat het bestaat in sectoren als cacao, kleding en ook in de specerijensector kan het gewoon voorkomen.

  Wanneer ga je op een gegeven moment aankaarten, dat je denkt bij jezelf: kinderarbeid, het voelt niet goed.

  Dat is eigenlijk iets wat niemand een ander zou gunnen, want ik ben zelf ook vader en dat gun je je kind niet. Nou, waarom zou je dat een ander kind wel gunnen?

  Kinderarbeid kun je niet herkennen. Want als jij op bezoek komt…
  …een supplier weet heus wel dat jij als klant zijnde niet heel graag wil zien dat je een zesjarige, zevenjarige, negenjarige, tienjarige op het veld ziet rondlopen zonder een hele goede reden.

  Een keer toen wij in de beginfase met zo’n inspectie bezig waren, heb ik gezien dat kinderen die krachtig genoeg zijn, ook konden meehelpen met plukken.

  Als je het over bittere armoede hebt en dat kinderen gewoon naar fabrieken worden gebracht, dat je dan denkt bij jezelf: wat kun je voor de mensen doen op een goede manier? Wat voor kansen zouden die kinderen op een gegeven moment kunnen hebben?

  Wij zijn begonnen met toch wel lotgenoten te zoeken. Twee andere bedrijven, Solina en
  Doens Food, zijn ook leden van de specerijenvereniging, zijn we begonnen met het kijken van: zullen we samen gaan onderzoeken of er in onze keten sprake is van kinderarbeid?

  In de eerste plaats hebben we dat geprobeerd op eigen houtje met onze partner in Turkije voor elkaar te krijgen, maar we konden daar niet veel mensen mee helpen.

  Als je iets wilt oplossen, dan moet je dat in een collectief verband doen.

  Het komt altijd sterker over als niet één iemand het aan de leverancier vraagt, maar als twee partijen het aan een leverancier vragen. Dan zal die leverancier ook wel denken van: hé, dit is toch wel een topic!

  Dus met één man kan je niks doen, maar met meer man kan je veel doen.

  En later heb ik met het RVO hier in Nederland contact opgenomen.

  Van: joh, wij willen een project starten en graag gebruik maken van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid.

  Dat is op zich wel goed, wat ze hebben gedaan, overigens. Door te zeggen van: laten we eerst die ondernemers nou eens de gelegenheid geven om die keten te onderzoeken. Want waar zit het dan? Hoe ziet zo’n keten er uit? Bij wie bestel je? Waar komt het dan terecht?

  En dat houdt eigenlijk in dat de twee NGO’s, we hebben er eentje in India en eentje in Vietnam, vragen gaan stellen ter plekke aan arbeiders, aan moeders, ouders, echt gewoon de hele community daar. Van: wat er speelt en hoe het gedaan wordt. Met het doel om naar boven te halen of er kinderarbeid plaats vindt, ja of nee?

  Het is niet altijd geld, hè? Geven en nemen, dat vind ik een perfect gezegde hier in Nederland.

  Dat geldt voor het Westen per definitie, dat het juist steeds belangrijker wordt om te kijken van: wat kun je doen voor de mensen op een goede manier?

  Voor mij is het meer een investering voor de lange termijn. Dus uiteindelijk gaat het ook wat opleveren. En volgens mij is dat met ondernemen met alles: je stopt er eerst tijd in en uiteindelijk komt er wat uit, levert het wat op.

Bent u benieuwd naar de ervaringen van andere ondernemers? Een sportkledingfabrikant, hazelnotenproducten en leverancier in kruiden en specerijen vertellen in deze film openhartig over hun persoonlijke ervaringen, en waarom ze niet wegkijken, maar kinderarbeid aanpakken.
 

Veelgestelde vragen FBK

Bekijk de veelgestelde vragen.

Achtergrond

Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen. We hebben het over kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen, en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Kinderarbeid is dus niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker ervan.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid. Met FBK helpt u dit doel te bereiken door kinderarbeid duurzaam te bestrijden, binnen de mogelijkheden die u heeft. In de infographic Ending child labour, how do we get there? (pdf) ziet u hoe FBK wil bijdragen aan ontwikkelingsdoel SDG 8.7: het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid in 2025.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.