Service menu right

Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Bent u internationaal ondernemer? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw productieketen gebeurt. U weet bijvoorbeeld niet of binnen die keten kinderarbeid voorkomt. Wilt u actief kinderarbeid in uw productieketen aanpakken? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK).

FBK helpt Nederlandse ondernemingen die:

  • lokaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in hun productieketen en hiertegen op lokaal niveau maatregelen willen nemen;
  • maatregelen nemen tegen kinderarbeid in hun eigen onderneming.

RVO.nl kan uw project steunen met subsidie én via een kennistraject met informatie, advies en kennisuitwisseling.

Budget

FBK is een 5-jarig subsidieprogramma (2018–2022) met meerdere openstellingen voor projectaanvragen. In 2019 is € 9,17 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. FBK subsidieert minimaal 11 projecten per jaar.

Voorwaarden

U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op de bestrijding van kinderarbeid. U voert deze activiteiten binnen 4 jaar uit in een samenwerkingsverband. De FBK beleidsregels vindt u in de Staatscourant, samen met de criteria waarop RVO de projecten beoordeelt.

FBK staat open voor landen op de List of recipients of Official Development Assistance (pdf).

Aanvragen

  • Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via fbk@rvo.nl of 088 042 42 42.
  • Vraag een adviestraject aan via het quickscan formulier. De ingevulde quickscan stuurt u uiterlijk 15 november 2019 naar fbk@rvo.nl.
  • U kunt subsidie aanvragen van 4 februari tot en met 2 december 2019, 15:00 uur (Nederlandse tijd) via de Engelstalige aanvraagpagina. Daar staan ook alle formulieren die u meestuurt met uw aanvraag. De de-minimisverordening is niet van toepassing op FBK.

FBK werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Kalender

maandag 2 december 2019
maandag 2 maart 2020

Stappenplan

Om mee te doen met FBK doorloopt u 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

  1. Oriëntatie – U vraagt een gesprek aan en stuurt uw projectidee (quick scan) in. U krijgt vervolgens van een RVO-adviseur advies op uw projectidee. Dan dient u uw projectvoorstel in (subsidieaanvraag). Wij beoordelen uw aanvraag.
  2. Onderzoek (project A) – Uw subsidieaanvraag is positief beoordeeld. U start met uw onderzoek.
  3. Implementatie (project B) – Uw onderzoek is afgerond en u start met de activiteiten.

Projecten

Voor de volgende soorten projecten kunt u subsidie aanvragen:

U vraagt subsidie aan voor project A en B of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Projectadministratie

Voor projecten die zich in de beheerfase bevinden, is het van belang dat de penvoerder aan RVO.nl rapporteert over de voortgang. De rapportagemomenten zijn in de verleningsbeschikking vastgelegd. Gebruik de volgende Engelse formats voor uw voortgangsrapportage en uw eindrapportage, afhankelijk van het soort project.

Inspiratie opdoen?

Bekijk de FBK gesubsidieerde projecten die in 2017 gestart zijn en lees het Achtergronddocument Fonds Bestrijding Kinderarbeid (pdf) uit 2017.

Achtergrond

Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen. We hebben het over kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen, en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Kinderarbeid is dus niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker ervan.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid. Met het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) helpt u dit doel te bereiken door kinderarbeid duurzaam te bestrijden, binnen de mogelijkheden die u heeft. In de infographic Ending child labour, how do we get there? ziet u hoe FBK wil bijdragen aan ontwikkelingsdoel SDG 8.7; het uitbannen van alle vormen van kinderarbeid in 2025.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Bestrijding Kinderarbeid uit in opdracht van de minister voor  Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Veelgestelde vragen FBK

Bekijk de veelgestelde vragen.

Publicaties