Service menu right

Stappenplan Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK)

Tijdelijk gesloten

Om mee te doen met FBK doorloopt u 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de eerste stap(pen) overslaan.

Stappenplan subsidie

 

1. Oriëntatie

 • U vraagt een vrijblijvend gesprek aan met een RVO-adviseur over een mogelijke aanvraag. Dat kan via fbk@rvo.nl of 088 042 42 42.
 • U vult na het gesprek de verplichte quickscan in en krijgt van ons advies over uw vervolgstap. Met een quickscan-advies kunt u verder naar de volgende fase.
 • U analyseert de risico's op de aanwezigheid van kinderarbeid in uw commerciële keten. En u maakt een analyse van bedrijfsinterne processen die mogelijk bijdragen aan kinderarbeid. Dit noemen we de risicobeoordeling. U kunt dit zelf doen of samen met RVO-experts op het gebied van kinderarbeid.
 • Aan het einde van deze fase kunt u subsidie aanvragen voor Lokaal impact onderzoek (project A) en/of Implementatie (project B).

2. Lokaal impact onderzoek (project A)

Na de risicobeoordeling uit stap 1, start u een verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en):

 • Stakeholderanalyse: samen met lokale experts onderzoekt u welke kwetsbare groepen geraakt worden en welke andere partijen en stakeholders betrokken zijn.
 • Lokaal veldonderzoek: u bekijkt of er sprake is van kinderarbeid in uw productieketen.
 • Onderzoek diepere oorzaken kinderarbeid: u onderzoekt wat de achterliggende oorzaken zijn van mogelijke kinderarbeid.
 • Bedrijfsverbinding: u analyseert uw interne bedrijfsprocessen en bepaalt in welke mate deze kinderarbeid tegengaan.

3. Implementatie (project B)

Na afronding van het Lokaal impact onderzoek (project A) start u met activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken. En u neemt 'due diligence' maatregelen in uw eigen onderneming.

Implementatie maatregelen (project B)

 • Lokale implementatie: u zorgt voor uitvoering van de lokale maatregelen om kinderarbeid tegen te gaan en te voorkomen.
 • Interne implementatie: u zorgt voor uitvoering van interne maatregelen binnen uw bedrijf om kinderarbeid tegen te gaan en te voorkomen.

Structurele inbedding (project B)

 • Lokale monitoring: u volgt de impact van de lokale maatregelen en stuurt eventueel bij.
 • Interne monitoring: u volgt de impact van de maatregelen in uw bedrijf en stuurt eventueel bij.
 • Transparantie: u informeert uw klanten en stakeholders over hoe uw bedrijf de risico’s op kinderarbeid in uw keten vermindert.

Aan het einde van deze fase levert u de eindrapportage op. U geeft aan wat u met het FBK-project heeft bereikt en hoe u zorgt dat de maatregelen doeltreffend blijven, ook na afloop van het project.