FVO IMVO-convenanten Pijler 2 aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

Tijdelijk gesloten
14-09-2021

Bent u als maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) actief betrokken bij de uitvoering van een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenant)? Is in het IMVO-convenant afgesproken hoe u bijdraagt aan de vermindering van IMVO-risico's en -misstanden in de waardeketen(s) binnen de betreffende sector? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

FVO ondersteunt maatschappelijke organisaties die hun kennis en netwerk willen ontsluiten, om zo de doelen van het IMVO-convenant te helpen bereiken. De activiteiten voor het IMVO-convenant sluiten aan bij de kernactiviteiten van de maatschappelijke organisaties.

Onze adviseurs denken met u mee

Heeft u in de tussentijd een innovatief idee voor een FVO-project in de toekomst? Onze adviseurs denken graag met u mee. Stuur een mail met uw ideeën naar onze FVO-adviseurs.

Voorwaarden

Subsidiabele activiteiten

U kunt subsidie aanvragen voor basisactiviteiten of extra activiteiten.

A. Basisactiviteiten

Activiteiten die gericht zijn op het behalen van de doelstellingen van het convenant:

 • Eenmalige overkoepelende activiteiten per convenant, zoals overleguren in een stuurgroep, communicatie, rapportage;
 • Thematische activiteiten, zoals deelname aan werkgroepen en andere projectgerelateerde activiteiten.

B. Extra activiteiten

Deze activiteiten komen voort uit de convenanten, en:

 • hebben een directe link met een afspraak in het convenant;
 • staan beschreven in een projectplan;
 • leveren meetbare resultaten op;
 • zijn goedgekeurd door alle geledingen binnen het convenant.

U voert alle activiteiten uit vóór 31 december 2022 in een samenwerkingsverband. Per IMVO-convenant kan u maximaal 1 aanvraag voor een basisactiviteit en 1 voor een extra activiteit, tegelijkertijd indienen. Alleen bij eventuele verlenging van de looptijd van een convenant kunt u opnieuw aanvragen.

Per 14 juli 2020 zijn de toegestane projectkosten voor FVO Pijler 2 aangepast. U mag nu ook andere kosten dan alleen de loonkosten in Nederland opvoeren. Denk hierbij aan kosten van lokale partners, kosten van derden en reiskosten. Wilt u zulke kosten opvoeren in uw subsidieaanvraag? Neem dan even contact met ons op via fvo@rvo.nl of bel 088 042 42 42. Wij sturen u dan een aangepast budgetformat.

De FVO-beleidsregels vindt u onder Publicaties, samen met de criteria waarop wij de projecten beoordelen.

Budget

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019 - 2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2021 is € 2 miljoen subsidie beschikbaar voor FVO Pijler 2.

U kunt voor een IMVO-convenant per jaar € 150.000 subsidie aanvragen voor basisactiviteiten en € 150.000 voor extra activiteiten. Het totaalbedrag voor de hele looptijd tot uiterlijk 31 december 2022, is maximaal:

 • € 300.000 voor basisactiviteiten; en
 • € 300.000 voor extra activiteiten.

Is de looptijd van de gevraagde subsidie minder dan 2 jaar? Dan berekenen wij het subsidiebedrag op basis van het aantal resterende maanden. Heeft u al subsidie voor basisactiviteiten en is uw aanvraag voor extra activiteiten vóór 1 mei 2021 ingediend? Dan kunt u maximaal € 150.000 subsidie aanvragen voor 2021. Dit is vastgelegd in de publicatie in de Staatscourant van 16 februari 2021. Kijk bij Publicaties op deze pagina.

Aanvragen

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek? Stuur uw verzoek naar fvo@rvo.nl of bel 088 042 42 42.

Subsidie aanvragen kan vanaf 26 januari, 9:00 uur tot en met 14 september 2021, 12:00 uur (Nederlandse tijd). Als penvoerder (aanvrager) dient u namens het samenwerkingsverband de aanvraag in.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Checklist voor uw aanvraag

Houd de volgende informatie bij de hand voor het indienen van uw aanvraag:

 • uw KVK-nummer (Nederlandse aanvrager)
 • uw naw-gegevens
 • uw bankgegevens
 • gegevens van de contactpersonen van de partners
 • naam convenant
 • projectkosten
 • subsidiebedrag
 • begin- en einddatum project
 • ingevulde bijlagen (zie hieronder)
 • bij een subsidieaanvraag voor extra activiteiten: goedkeuring van alle geledingen in het convenant

Bijlagen

Met uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. U vult deze in het Nederlands in. U vindt de bijlagen op de aanvraagpagina.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Wij toetsen of uw aanvraag volledig is. Een volledige aanvraag beoordelen wij op volgorde van binnenkomst en op basis van de drempelcriteria (knock-out). Als uw aanvraag aan de drempelcriteria voldoet, volgt een inhoudelijke toets. U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Voortgangsrapport indienen

Bij toegekende subsidie rapporteert u over de voortgang van het project.

Wijzigingen doorgeven

Een wijziging in project, uitvoering en/of organisatie geeft u door. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen, of zelfs voor het hele project.

Eindrapport indienen

Na afloop van uw project dient u een eindrapportage in.

Direct regelen

Veelgestelde vragen FVO Pijler 2

Bekijk de veelgestelde vragen.

Achtergrond

Als onderdeel van het Nederlandse IMVO-beleid, streeft de Nederlandse regering naar de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) door ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de totstandkoming en uitvoering van IMVO-convenanten voor de meest IMVO-risicovolle bedrijfssectoren in Nederland.

In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen. Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beter ontsluiten voor alle deelnemers uit het convenant. In het convenant staat dat ondernemingen zich 'vrijwillig verplichten':

RVO voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.