Service menu right

FVO IMVO-convenanten (Pijler 2)

Tijdelijk gesloten

Bent u als maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) actief betrokken bij de uitvoering van een convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenant)? Is in het IMVO-convenant afgesproken hoe u bijdraagt aan de vermindering van IMVO-risico’s en -misstanden in de waardeketen(s) binnen de betreffende sector? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

FVO ondersteunt maatschappelijke organisaties die hun kennis en netwerk willen ontsluiten om zo bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het IMVO-convenant. De werkzaamheden voor het IMVO-convenant sluiten aan bij de kernactiviteiten van de maatschappelijke organisaties.

Budget

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019–2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2019 is € 4,8 miljoen subsidie beschikbaar voor FVO Pijler 2.

Per aanvraag kunt u maximaal € 150.000 per jaar vergoed krijgen, dat is maximaal € 600.000 voor de periode 2019-2022. U dient een aanvraag in voor de volledige (resterende) looptijd van het IMVO-convenant, tot uiterlijk 31 december 2022.

Bestaande convenanten

Is uw IMVO-convenant al vóór 1 januari 2019 gestart? En is uw subsidieaanvraag vóór 1 mei 2019 ingediend? Dan kunt u maximaal € 150.000 subsidie aanvragen voor 2019.

Nieuwe convenanten

Is uw IMVO-convenant in 2019 gestart? Dan bepalen we uw subsidie voor 2019 op basis van het aantal maanden dat uw convenant in werking is.

Voorwaarden

U vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op het behalen van de doelstellingen van het IMVO-convenant. U voert deze activiteiten uit vóór 31 december 2022 in een samenwerkingsverband. Vanuit een IMVO-convenant kan maximaal 1 aanvraag tegelijkertijd worden ingediend. Alleen bij eventuele verlenging van de looptijd van een convenant kunt u maximaal 1 keer opnieuw aanvragen. De FVO beleidsregels vindt u in de Staatscourant, samen met de criteria waarop RVO.nl de projecten beoordeelt.
 

Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die nodig zijn voor het behalen van de doelstellingen van het IMVO-convenant en aansluiten op de kennis en het netwerk van de maatschappelijke organisaties, komen in aanmerking voor subsidie. Het kan gaan om de volgende activiteiten:
  • Overkoepelende activiteiten per convenant, zoals inzet in een stuurgroep, communicatie, rapportage.
  • Thematische activiteiten, bijvoorbeeld deelname aan werkgroepen en andere projectgerelateerde activiteiten.
Activiteiten van een organisatie die al een instellingssubsidie ontvangt van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, of activiteiten waarvoor al een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen, komen niet voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen

De regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.
 
Voor het aanvragen heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.
  • Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via fvo@rvo.nl of 088 042 42 42.
  • U kon subsidie aanvragen van 13 maart tot en met 5 september 2019, 12:00 uur (Nederlandse tijd) via de aanvraagpagina op mijn.rvo.nl. Begin 2020 verwachten we de opening van een nieuwe tender.

FVO werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Veelgestelde vragen FVO Pijler 2

Achtergrond

Als onderdeel van het Nederlandse IMVO-beleid, streeft de Nederlandse regering naar de toepassing van 'due diligence' (gepaste zorgvuldigheid) door ondernemingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de totstandkoming en uitvoering van IMVO-convenanten voor de meest IMVO-risicovolle bedrijfssectoren in Nederland.

In IMVO-convenanten werken ondernemingen, maatschappelijke organisaties en de overheid samen om waardeketens te verduurzamen. Op deze manier kunnen de maatschappelijke organisaties hun kennis en netwerk beter ontsluiten voor alle deelnemers uit het convenant. In het convenant staat dat ondernemingen zich 'vrijwillig verplichten':

Publicaties

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.