Service menu right

FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Tijdelijk gesloten

Bent u internationaal ondernemer of koopt u in het buitenland? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Vermoedt u dat er IMVO-risico’s of -misstanden in uw waardeketen(s) voorkomen? En wilt u actief uw waardeketen(s) verduurzamen in 1 of meer van uw productielanden? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

FVO helpt Nederlandse samenwerkingsverbanden die:

 • lokaal of regionaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van IMVO-risico’s en -misstanden in hun waardeketen en hiertegen maatregelen willen nemen;
 • de eigen bedrijfsprocessen willen verbeteren om IMVO hierin beter te verankeren, inclusief maatregelen tegen IMVO-risico’s en -misstanden in hun eigen onderneming;
 • een multistakeholderproject willen opzetten dat IMVO-risico’s en -misstanden aanpakt en positieve impact heeft op productieomstandigheden in de productielanden.

Wilt u meer informatie en advies over FVO? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Budget

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019–2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2019 is voor FVO Pijler 1 € 5,7 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000.

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op het aanpakken van IMVO-risico’s of -misstanden in uw internationale waardeketen. Deze activiteiten hebben een positieve impact op de productieomstandigheden in productielanden.
 • De verduurzaming richt zich op 1 of meer thema’s van de OESO-richtlijnen. Het thema dierenwelzijn kan onderdeel uitmaken van uw aanvraag als het project, gericht op dit thema, onderdeel is van een IMVO-convenant waarin dit thema is opgenomen.
 • U voert deze activiteiten binnen 4 jaar uit in een samenwerkingsverband.
De FVO beleidsregels en de criteria waarop wij de projecten beoordelen zijn gepubliceerd in de Staatscourant (8 maart 2019).

Voor welke landen

Fonds Verantwoord Ondernemen staat open voor projecten gericht op landen die voorkomen op de List of recipients of Official Development Assistance (pdf, Engelstalig).

Aanvragen

De regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Begin 2020 gaat FVO weer open voor nieuwe aanvragen.
U kunt nu al wel een adviesgesprek aanvragen of een Quick Scan indienen.
 
Ga naar de Engelstalige aanvraagpagina voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

Voor het aanvragen heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.
 • Neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek via fvo@rvo.nl of 088 042 42 42.
 • Vraag een adviestraject aan via het quickscanformulier. De ingevulde quickscan stuurt u naar fvo@rvo.nl.
 • We kunnen pas een formeel advies geven wanneer de officiële regelingstekst voor openstelling in 2020 beschikbaar komt.
 • U kon subsidie aanvragen van 13 maart tot en met 5 september 2019, 12:00 uur (Nederlandse tijd) via de Engelstalige aanvraagpagina. Begin 2020 verwachten we de opening van een nieuwe tender.

FVO werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Stappenplan

Om mee te doen met FVO doorloopt u 3 stappen die elkaar opvolgen. Heeft uw bedrijf zelf al stappen gezet? Dan kunt u in overleg met ons de 2e stap overslaan.

 1. Oriëntatie en aanvraag – U vraagt een gesprek aan en stuurt uw projectidee (quick scan) in. U krijgt vervolgens van een RVO.nl-adviseur advies op uw projectidee. Dan dient u uw projectvoorstel in (subsidieaanvraag). Wij beoordelen uw aanvraag.
 2. Onderzoek (project A) – Uw subsidieaanvraag is positief beoordeeld. U start met uw onderzoek.
 3. Implementatie (project B) – Uw onderzoek is afgerond en u start met de activiteiten.

Projecten

Voor de volgende soorten projecten kunt u subsidie aanvragen:

 • (A) Lokaal of regionaal impact onderzoek: verdiepend onderzoek naar de oorzaken van IMVO-risico’s of -misstanden op locatie en in de onderneming(en).
 • (B) Activiteiten  om IMVO-risico’s en -misstanden in de internationale waardeketen(s) aan te pakken, in samenhang met 'due diligence'-maatregelen in de eigen onderneming(en).

U vraagt subsidie aan voor project A en B. Of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen FVO Pijler 1

Achtergrond

Wereldwijd doen zich dagelijks IMVO-risico’s en -misstanden voor in de waardeketen van Nederlandse bedrijven. Denk aan de aantasting van de natuurlijke leefomgeving door vervuiling of reductie van biodiversiteit, aan schendingen van mensenrechten bij grondverkrijging of aan slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in productielanden.

Het aanpakken van misstanden in de internationale waardeketens vormt een uitdaging die Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties individueel niet kunnen oplossen. Door met elkaar samen te werken kan de invloed in de waardeketen(s) worden vergroot. Deze ervaring zorgt voor betere verankering van due diligence (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO) in de bedrijfsprocessen van Nederlandse ondernemingen. Dit heeft een positieve impact op lokale productieomstandigheden in productielanden.

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties is afgesproken om uiterlijk in 2025 17 duurzame doelen te behalen. Met het FVO draagt u door verduurzaming van de internationale waardeketen(s) bij aan het behalen van meerdere van deze doelen, die binnen uw bereik en invloedsfeer liggen. Met invloedsfeer bedoelen we de mate waarin u invloed heeft op de productieomstandigheden van uw toeleveranciers. FVO wil onder meer bijdragen aan:

 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5)
 • Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8)
 • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
 • Versterken van mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG 17)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.