Service menu right

FVO samenwerkingsverbanden (Pijler 1)

Bent u internationaal ondernemer of koopt u in het buitenland? Dan heeft u niet altijd zicht op wat er in uw waardeketen gebeurt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Vermoedt u dat er IMVO-risico’s of -misstanden in uw waardeketen(s) voorkomen? En wilt u actief uw waardeketen(s) verduurzamen in 1 of meer van uw productielanden? Dan kunt u steun krijgen van het subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO).

FVO helpt Nederlandse samenwerkingsverbanden die:

 • lokaal of regionaal onderzoek willen doen naar de dieperliggende oorzaken van IMVO-risico’s en -misstanden in hun waardeketen en hiertegen maatregelen willen nemen;
 • de eigen bedrijfsprocessen willen verbeteren om IMVO hierin beter te verankeren, inclusief maatregelen tegen IMVO-risico’s en -misstanden in hun eigen onderneming;
 • een multistakeholderproject willen opzetten dat IMVO-risico’s en -misstanden aanpakt en positieve impact heeft op productieomstandigheden in de productielanden.

Wilt u meer informatie en advies over FVO? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Budget

FVO is een 4-jarig subsidieprogramma (2019–2022) met jaarlijkse openstelling voor projectaanvragen. In 2020 is voor FVO Pijler 1 € 4,87 miljoen subsidie beschikbaar.

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000.

Stand budget per 6 juli 2020

SubsidiebudgetBedrag
Verleend1.425.000
In behandeling728.288
Beschikbaar2.716.712

Voorwaarden

 • U vraagt subsidie aan voor activiteiten gericht op het aanpakken van IMVO-risico's of -misstanden in uw internationale waardeketen. Deze activiteiten hebben een positieve impact op de productieomstandigheden in productielanden.
 • De verduurzaming richt zich op 1 of meer thema's van de OESO-richtlijnen. Het thema dierenwelzijn kan onderdeel uitmaken van uw aanvraag als het project, gericht op dit thema, onderdeel is van een IMVO-convenant waarin dit thema is opgenomen.
 • U voert deze activiteiten binnen 4 jaar uit in een samenwerkingsverband.

Aanvullende voorwaarden samenwerkingsverband 2020

 • De ondernemingen maken deel uit van dezelfde waardeketen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ondernemingen die vooral adviesdiensten verrichten, geen deel kunnen zijn van een samenwerkingsverband.
 • De ondernemingen voeren belangrijke activiteiten uit in – of gericht op – Nederland, tenzij het gaat om lokale ondernemingen.
 • Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op 1 onderneming en zijn lokale toeleverancier(s), komen niet voor subsidie in aanmerking.

Voor welke landen

FVO staat open voor projecten gericht op landen die voorkomen op de List of recipients of Official Development Assistance (pdf, Engelstalig).

De FVO beleidsregels vindt u onder het kopje Publicaties, samen met de criteria waarop wij de projecten beoordelen.

Aanvragen

Wilt u een vrijblijvend oriënterend gesprek? Stuur uw verzoek naar fvo@rvo.nl of bel 088 042 42 42. Voor het aanvragen van subsidie doorloopt u de volgende 2 stappen:

1. Quickscan indienen

Vraag een adviestraject aan via het quickscanformulier op de Engelstalige aanvraagpagina. De ingevulde quickscan stuurt u uiterlijk op 16 september 2020 naar fvo@rvo.nl. U krijgt van ons een advies. Dit advies heeft u nodig om subsidie aan te kunnen vragen. Voor het aanvragen heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig.

2. Subsidie aanvragen

Uw subsidieaanvraag kunt u indienen van 4 februari 9:00 uur tot en met 30 september 2020, 12:00 uur (Nederlandse tijd), via de Engelstalige aanvraagpagina. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig. U kunt meer dan 1 aanvraag indienen.
 

eHerkenningsmiddel

Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.
FVO werkt volgens het principe 'first come, first served'. Dat betekent dat wij de complete subsidieaanvragen beoordelen op volgorde van binnenkomst.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 13 weken of uw aanvraag is goedgekeurd.

Bij lopende projecten gaat u naar de Engelstalige aanvraagpagina voor informatie over een voortgangsrapportage, projectwijziging of eindrapportage.

Kalender

woensdag 30 september 2020

Stappenplan

Het FVO-traject bestaat uit 3 stappen:.

 1. Oriëntatie en aanvraag
 2. Onderzoek (project A)
 3. Implementatie (project B)
Bekijk wat elke stap inhoudt op de pagina Stappenplan FVO Pijler 1.

U vraagt subsidie aan voor project A en B. Of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. In dat laatste geval toetsen wij de onderzoeksresultaten van project A aan de criteria in de Staatscourant.

Veelgestelde vragen FVO Pijler 1

Duurzame ontwikkelingsdoelen

In de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties is afgesproken om uiterlijk in 2025 17 duurzame doelen te behalen. Met FVO draagt u door verduurzaming van de internationale waardeketen(s) bij aan het behalen van meerdere van deze doelen, die binnen uw bereik en invloedssfeer liggen. Met invloedssfeer bedoelen we de mate waarin u invloed heeft op de productieomstandigheden van uw toeleveranciers. FVO wil onder meer bijdragen aan:

 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5)
 • Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen (SDG 8)
 • Duurzame consumptie en productie (SDG 12)
 • Versterken van mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (SDG 17)

Achtergrond

Wereldwijd doen zich dagelijks IMVO-risico’s en -misstanden voor in de waardeketen van Nederlandse bedrijven. Denk aan:

 • de aantasting van de natuurlijke leefomgeving door vervuiling of reductie van biodiversiteit;
 • aan schendingen van mensenrechten bij grondverkrijging; of
 • aan slechte arbeidsomstandigheden in fabrieken in productielanden.

Het aanpakken van misstanden in de internationale waardeketens vormt een uitdaging die Nederlandse ondernemingen en maatschappelijke organisaties niet individueel kunnen oplossen. Door met elkaar samen te werken kan de invloed in de waardeketen(s) worden vergroot. Deze ervaring zorgt voor betere verankering van due diligence (gepaste zorgvuldigheid op het gebied van IMVO) in de bedrijfsprocessen van Nederlandse ondernemingen. Dit heeft een positieve impact op lokale productieomstandigheden in productielanden.

RVO voert het Fonds Verantwoord Ondernemen uit in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.