Service menu right

Samenwerkingsverband FVO Pijler 1

Een van de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie uit het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO) Pijler 1, is dat uw onderneming onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband.

Hoe ziet een samenwerkingsverband eruit?

Een samenwerkingsverband bestaat minimaal uit: 2 ondernemingen, 1 maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond) en als dat mogelijk is ook 1 lokale onderneming in het doelland.

U kunt een samenwerkingsverband vormen met:

 • andere ondernemingen die actief zijn in dezelfde waardeketen(s);
 • maatschappelijke organisaties;
 • als dat mogelijk is: ook relevante lokale partijen in het doelland zoals overheden, kennisinstellingen, vakbonden.

Is er een lokale onderneming in het doelland betrokken bij het samenwerkingsverband? Geef dan in de aanvraag aan hoe u deze betrekt bij het project.

Laat de aard van de activiteiten het betrekken van een lokale onderneming bij het project niet toe? Leg dan uit hoe de doelen van het fonds dan toch bereikt kunnen worden.

1 onderneming in een samenwerkingsverband kan voldoende zijn, als deze zich aantoonbaar in een niche bevindt. In de aanvraag moet u dan uitleggen hoe deze onderneming invloed heeft op de spelers in de relevante internationale waardeketen(s).

Als er een IMVO-convenant is in de sector waarin de Nederlandse onderneming(en) actief is/zijn, dan moet dit ondertekend zijn door de Nederlandse onderneming(en).

Aanvullende voorwaarden samenwerkingsverband 2020

 • De ondernemingen maken deel uit van dezelfde waardeketen. Dat betekent dat bijvoorbeeld ondernemingen die vooral adviesdiensten verrichten, geen deel kunnen zijn van een samenwerkingsverband.
 • De ondernemingen voeren belangrijke activiteiten uit in – of gericht op – Nederland, tenzij het gaat om lokale ondernemingen.
 • Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op 1 onderneming en zijn lokale toeleverancier(s), komen niet voor subsidie in aanmerking.

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Een Nederlandse onderneming.
 • Een buitenlandse onderneming met een vestiging of een vaste inrichting in Nederland. Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in Nederland die over voldoende faciliteiten beschikt om als zelfstandige onderneming te functioneren.
 • Een Nederlandse maatschappelijke organisatie (ngo of vakbond).

De aanvrager heeft over de afgelopen 2 jaar:

 • een minimale omzet per jaar behaald van € 0,5 miljoen (voor ondernemingen);
 • een jaarbegroting van € 0,5 miljoen (voor maatschappelijke organisaties).
De aanvrager toont aan dat hij en zijn partners zich inspannen om ernstige (seksuele) misdragingen en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit doet hij met het integriteitsbeleid, de gedragscode(s) of andere relevante documenten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.