Service menu right

Internationale samenwerking (G2G, K2K en NMTP)

03-08-2020

Onder G2G (government-to-government) en K2K (knowledge-to-knowledge) en het Netherlands Management Training Programme coördineert en organiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) internationale samenwerkingsprojecten. Het doel is gunstige voorwaarden te creëren voor het zakendoen met landen die interessant zijn voor Nederlandse ondernemers.

Het succes van een Nederlands bedrijf in het buitenland hangt niet alleen af van lef, een goed netwerk en een ondernemingsplan. Sommige markten zijn zakelijk interessant, maar nog onvoldoende toegankelijk. Internationale samenwerking kan daarin het verschil maken.

G2G en K2K

RVO.nl coördineert en organiseert onder G2G en K2K tal van projecten. In deze projecten wisselen Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen kennis uit met hun buitenlandse tegenhangers. Zo werken ze samen aan de oplossing van knelpunten voor het bedrijfsleven, en aan een uitgebreid netwerk voor Nederlandse kennisinstellingen, bedrijven en overheden.

Netherlands Management Training Programme

Het Netherlands Management Training Programme (NMTP) biedt buitenlandse managers een training aan, met daaraan gekoppeld een traineeship bij een Nederlands bedrijf. Het programma heeft als doel het opbouwen van internationale zakenrelaties. RVO.nl voert het NMTP uit in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Afhankelijk van de wensen en doelstellingen kan een NMTP de volgende onderdelen bevatten:

  • een training in Nederland;
  • een training in het doelland;
  • traineeship in Nederland voor deelnemers uit het doelland.

Een NMTP-project bestaat in ieder geval uit 1 trainingsmodule en een traineeship.

Voor wie?

G2G en K2K zijn ontwikkeld voor Nederlandse overheidsorganisaties en kennisinstellingen. Het is niet mogelijk om als ondernemer een aanvraag in te dienen voor een G2G, K2K of NMTP. Wel kunt u een traineeship aanbieden. Neem in dit geval contact op met RVO.nl of mail naar MI@rvo.nl.

Van programma's naar modules

Sinds 1 januari 2012 bestaan G2G, K2K en NMTP niet meer als zelfstandige programma's. G2G-, K2K- en NMTP-projecten kunnen ingezet worden als module onder:

Voor G2G en K2K geldt dat zij ook ingezet kunnen worden:

Aanvraagproces

Kijk voor aanvragen en procedures op de pagina's van het betreffende programma. Het is niet mogelijk om een aparte aanvraag te doen voor G2G, K2K of NMTP.

Inspiratie opdoen?

Onderstaande wereldkaart brengt de projecten in beeld.

G2G en K2K projecten gepresenteerd in GoogleMaps

Achtergrond

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken ontwikkelt RVO.nl projecten die bijdragen aan de duurzame economische ontwikkeling in diverse (ontwikkelings)landen. Duurzame groei en economische verzelfstandiging beginnen bij het bevorderen van een goed ondernemersklimaat. Dit zijn de randvoorwaarden waaronder de lokale private sector in ontwikkelingslanden, als motor van groei en werkgelegenheid, kan functioneren. Mooi meegenomen dus, dat Nederland veel kennis in huis heeft op kernthema’s als milieu, energie, voedsel en water.

Projectuitvoering

Aan het eind van elk project moet u een Project Completion Report en een financiële declaratie opleveren. In sommige gevallen vraagt RVO.nl ook om een inceptierapport of een tussenrapport.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.