Deelnemen als ondernemer (GO-C) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Deelnemen als ondernemer (GO-C)

08-05-2020

De GO-C regeling is voor (middel)grote ondernemingen die een liquiditeitsprobleem hebben als gevolg van de coronacrisis. U moet substantiële activiteiten in Nederland hebben en bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.

Een onderneming kan met de GO-C regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen lenen. Het garantiepercentage is, afhankelijk van de omvang van de onderneming, 80% of 90%. Het garantiebedrag is maximaal € 135 miljoen voor het mkb en maximaal € 120 miljoen voor grote bedrijven.

Voorwaarden

Voor de GO-C gelden de volgende voorwaarden.

Algemene criteria voor ondernemingen

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland;
 • in de kern gezond;
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven;
 • alleen Fresh Money;
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
 • GO-C voor financiering van liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis.

Uitgesloten sectoren

 • Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling;
 • De financiële sector voor zover de onderneming het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf uitoefent of een participatiemaatschappij heeft;
 • De gezondheidszorg voor zover de onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet marktordening gezondheidszorg;
 • Een instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.

Kenmerken financiering

GO-C financiering voldoet aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen met een maximale looptijd van 6 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-C regeling in aanmerking.
 • Per onderneming is de ondergrens € 1,5 miljoen voor bankleningen onder de GO-C regeling.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen die onder de GO en GO-C leningen kan worden gegeven € 150 miljoen (garantie van de Staat maximaal € 135 miljoen) voor de GO en GO-C bij elkaar opgeteld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.