GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GlobalStars - Stimulering marktgerichte R&D met partners buiten Europa

14-09-2021

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Werkt u daarbij samen met partners buiten Europa? Dan is GlobalStars mogelijk iets voor u.

GlobalStars is een initiatief van EUREKA, waarbij meerdere EUREKA-landen gezamenlijk optrekken richting innovatieve economieën buiten het Eurekanetwerk. GlobalStars is bestemd voor alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Voor hun projecten ontvangen zij financiële ondersteuning via de overheid van ieder deelnemend land.

Met GlobalStars stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget

Per GlobalStars call volgt er een publicatie in de Staatscourant om welke innovatieve economie het gaat en wat het Nederlandse budget en de indieningstermijn zijn. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Voorwaarden

In een GlobalStars oproep (call) roept de Nederlandse overheid, in samenwerking met 1 of meer Eurekalanden, het Nederlandse bedrijfsleven op om een gezamenlijk projectvoorstel in te dienen met 1 of meer organisaties uit een van te voren vastgestelde innovatieve economie. Dit kan een land zijn, maar ook een regio.

Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan kunnen ook andere organisaties, bijvoorbeeld kennisinstellingen, als partner deelnemen. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland is dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen

Deze subsidie heeft een internationaal en een nationaal gedeelte. Let op: U dient op hetzelfde moment een internationaal projectvoorstel in bij Eureka in Brussel én een nationale subsidieaanvraag bij RVO.

GlobalStars heeft oproepen voor verschillende landen. Op de volgende pagina's leest u meer over het onderwerp. Ook leest u hoe u de internationale en nationale aanvraag indient en wat er na uw aanvraag gebeurt.

Openstaande oproepen

Het Eureka-netwerk heeft een GlobalStars call met Taiwan gepubliceerd. Na publicatie in de Staatscourant van de nationale openstellingsperiode, vindt u op deze pagina meer informatie over de call met Taiwan.

Let op: het onderwerp en de te volgen procedures kunnen verschillen per oproep voor projecten. Heeft u interesse in deelname, dan raden we aan om vooraf contact op te nemen met de adviseurs bij RVO via teamiris@rvo.nl of de adviseurs die vermeld staan in de call.

Gesloten oproepen

De volgende oproepen zijn gesloten. Heeft u een aanvraag gedaan? Lees hoe het proces erna verloopt:

Wet- en regelgeving

Lees meer over GlobalStars in de Staatscourant.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.