GlobalStars: Oproep India | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GlobalStars: Oproep India

Gesloten
17-12-2020

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in India.

Alleen projecten binnen het thema 'Key Enabling Technologies for Healthcare, Agriculture and Water' komen voor ondersteuning in aanmerking.

Deze oproep is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Data en budget

  • Opening call: 17 februari 2020
  • Sluiting call: 30 november 2020, 17:00 uur
  • Maximale subsidie per project: € 350.000
  • Totale budget call: € 925.000

Vind uw partner

Voor deze oproep is, in samenwerking met het Enterprise Europe Network, een virtuele marktplaats opgezet. Via dit online platform kunt u projectidee kenbaar maken en 1 op 1 gesprekken met potentiële samenwerkingspartners opzetten. 
Lees meer en registreer voor deze matchmaking tool

Na uw aanvraag bij RVO

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op mijn.rvo.nl. U stuurt dit naar beheerprojecten@rvo.nl.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op mijn.rvo.nl. U stuurt het verslag naar beheerprojecten@rvo.nl, onder vermelding van het projectnummer.

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. U kunt het formulier per e-mail versturen naar beheerprojecten@rvo.nl.

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Direct regelen

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.