GlobalStars: Oproep Singapore 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GlobalStars: Oproep Singapore 2020

Gesloten
23-11-2020

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Singapore.

Deze oproep geldt voor alle technologiegebieden, waarbij Nederland vooral projectvoorstellen hoopt te ontvangen die zich richten op:

  • Digitale technologieën (Digital technologies);
  • Circulaire Economy (Circulair economy);
  • Klimaat verandering (Climate adaptation);
  • Agrofood technologieën (Agrifood technologies).
De oproep is voor bedrijven en kennisinstellingen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf uit Nederland en 1 bedrijf uit Singapore. Kennisinstellingen kunnen als projectpartner deelnemen.

Data en budget

  • Opening call: 16 juni 2020
  • Sluiting call: 15 oktober 2020, 17:00 uur
  • Maximale budget per project: € 350.000
  • Totale budget call: € 925.000

Na uw aanvraag bij RVO

Wij kunnen u tijdens de behandeling van uw aanvraag vragen stellen over uw projectbegroting. Maximaal 13 weken na uw aanvraag ontvangt u onze beslissing.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op mijn.rvo.nl. U stuurt dit naar beheerprojecten@rvo.nl.

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op mijn.rvo.nl. U stuurt het verslag naar beheerprojecten@rvo.nl, onder vermelding van het projectnummer.

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. U kunt het formulier per e-mail versturen naar beheerprojecten@rvo.nl.

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Direct regelen

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call-tekst vermeld. Of stuur een e-mail naar teamiris@rvo.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.