GlobalStars: Oproep Brazilië | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GlobalStars: Oproep Brazilië

Gesloten
16-07-2020

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in Brazilië. Projecten binnen alle technologie- en toepassingsgebieden komen voor ondersteuning in aanmerking.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Data en budget

  • Opening internationale call: 5 juli 2018
  • Sluiting internationale call: 31 oktober 2018, 17:00 uur
  • Indienen nationale subsidieaanvraag: 3 december 2018 - 29 januari 2019
  • Maximale subsidie per project: € 350.000

Na uw aanvraag

Deze call sloot op 31 oktober 2018, 17:00 uur. U kunt geen aanvraag meer indienen. Is uw project goedgekeurd? Dan kunt u voortgang en wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen.

Als uw project wijzigt

Wilt u tijdens de looptijd van uw project wijzigingen doorvoeren? Dan bespreekt u dit eerst met één van onze adviseurs. Voor sommige wijzigingen in de projectopzet of -uitvoering heeft u namelijk vooraf toestemming nodig van het Eureka-secretariaat in Brussel.

Na het gesprek geeft u de wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door. U vindt het formulier hiervoor op het digitale platform.

Wijzigingen doorgeven

Voortgang van uw project

Gedurende de looptijd van het project brengt u 1 keer per jaar een voortgangsverslag uit. Het format voor dit verslag staat op op het digitale platform. 

Een adviseur van RVO belt u 1 keer per jaar om het verloop van uw project door te spreken.

Voortgang doorgeven

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels.

U brengt ook een eindrapportage uit. Wij sturen u, enkele weken voor de einddatum van uw project, een e-mail om u aan het eindverslag te herinneren.

Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor de eindrapportage. 

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vaststelling aanvragen

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Team IRIS helpt u graag op weg. Heeft u bijvoorbeeld vragen over GlobalStars, uw mogelijke consortium of uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur voor de betreffende GlobalStars-call. Zijn/haar contactgegevens staan in de call tekst vermeld.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.