GMO Groenten en fruit aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

GMO Groenten en fruit

Tijdelijk gesloten
13-11-2020


Bent u een erkende producentenorganisatie en gaat u de groenten- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan kunt hiervoor subsidie bij ons aanvragen. Deze subsidie valt onder de gemeenschappelijke marktordening van groenten en fruit (GMO Groenten en fruit).

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Doelstellingen

Met de GMO Groenten en fruit helpt de Europese Unie de land- en tuinbouw te groeien en verduurzamen. De GMO Groenten en fruit heeft de volgende doelstellingen:

  • Zorgen voor een duurzamere productie zodat uw telers hiermee op de binnen- en buitenlandse markt kunnen concurreren.
  • Beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.
  • Verhogen van de consumptie van groenten en fruit.
  • Beschermen van het milieu met stimuleringsmaatregelen.

Voorwaarden

Als producentenorganisatie komt u voor een GMO-subsidie in aanmerking als u een operationeel programma heeft. In dit programma schrijft u hoe uw leden beter of duurzamer gaan telen. Ook staat hierin wat uw doelen zijn op het gebied van afzet, kwaliteit en milieu, en hoe u die doelen gaat halen. Deze doelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van de GMO Groenten en fruit.

Een operationeel programma heeft een looptijd van 3, 4 of 5 jaar. U kunt dit programma elk jaar wijzigen.

Hoogte van de subsidie

Hoeveel GMO-subsidie u krijgt, hangt af van de kosten die u maakt om de doelen in uw operationeel programma te behalen. Deze kosten betaalt u uit uw actiefonds. U kunt elk jaar voor 50% van deze kosten GMO-subsidie aanvragen. De andere 50% van deze kosten betaalt u met de bijdragen van uw leden.

Maximale subsidie

Uw subsidie is maximaal 4,1% van de waarde van de producten die u als producentenorganisatie verkoopt. Het ministerie van LNV kan dit percentage verhogen naar maximaal 4,6% als dit nodig is om een crisis te voorkomen of als er een crisis is.

Na uw aanvraag

Heeft u GMO-subsidie aangevraagd? Dan kunt u uw aanvraag bekijken en beheren.

Uw aanvraag bekijken en beheren

Producten uit de markt nemen

Wilt u uw producten uit de markt nemen? Of deze niet of groen oogsten? Als dit in uw operationeel programma staat, meldt u dit bij ons.

Melden producten uit de markt nemen

Meer weten?

Bent u een teler en wilt u gebruikmaken van een GMO-subsidie? Sluit u zich dan aan bij een producentenorganisatie. Lees hierover meer op onze pagina Informatie voor telers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.