Service menu right

GMO Groenten en fruit

Tijdelijk gesloten

Bent u een erkende producentenorganisatie en gaat u de groenten- en fruitproductie van uw leden verduurzamen of verbeteren? Dan kunt u met een operationeel programma hiervoor subsidie bij ons aanvragen.

Doelstellingen

Met de regeling voor gemeenschappelijke marktordening van groenten en fruit (GMO Groenten en fruit) helpt de Europese Unie (EU) de land- en tuinbouw te groeien en verduurzamen.

De GMO Groenten en fruit heeft verschillende doelstellingen:

  • Zorgen voor een duurzamere productie zodat uw telers hiermee op de binnen- en buitenlandse markt kunnen concurreren.
  • Beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt.
  • Verhogen van de consumptie van groenten en fruit.
  • Beschermen van het milieu met stimuleringsmaatregelen.

Hoeveel subsidie?

Hoeveel GMO-subsidie u krijgt hangt af van de kosten die u maakt voor het verduurzamen of verbeteren van het productieproces van uw leden.

Operationeel programma

Hoe uw leden beter of duurzamer gaan telen schrijft u in een operationeel programma. Daarin staat ook wat uw doelen zijn en hoe u die gaat halen. Deze doelen moeten aansluiten bij de doelstellingen van de GMO Groenten en fruit.

Actiefonds

De kosten die u maakt om deze doelen te halen betaalt u uit uw actiefonds. U kunt elk jaar voor 50% van deze kosten GMO-subsidie aanvragen. De andere 50% van deze kosten betaalt u met de bijdragen van uw leden.

Maximale subsidie

Uw subsidie is maximaal 4,1% van de waarde van de producten die u als producentenorganisatie verkoopt. Om crisis te voorkomen en tijdens een crisis kan het ministerie van LNV dit verhogen naar maximaal 4,6%.

Voorwaarden erkenning

Wilt u als producentenorganisatie erkenning aanvragen? Hier leest u alle voorwaarden.

Uw producentenorganisatie:

  • is opgericht door producenten van groenten en/of fruit;
  • heeft in elk geval 10 leden;
  • krijgt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend;
  • verkoopt van alle leden de hele productie van de producten waarvoor uw organisatie wordt erkend;
  • verkoopt elk jaar voor in elk geval € 25 miljoen aan groenten en fruit.

Bent u een teler? Dan kunt u zich aansluiten bij een producentenorganisatie. Lees hierover meer op onze pagina Informatie voor telers.

Erkenning aanvragen

Om subsidie te krijgen vraagt u als producentenorganisatie eerst erkenning bij ons aan. De voorzitter van uw producentenorganisatie keurt de aanvraag goed. In uw aanvraag geeft u aan voor welk product of welke producten u erkenning aanvraagt.

GMO-subsidie aanvragen

U kunt als erkende producentenorganisatie elk jaar GMO-subsidie bij ons aanvragen. Dit doet u met een operationeel programma. Voor 2020 kunt u geen GMO-subsidie meer aanvragen. Wilt u GMO-subsidie aanvragen voor 2021? Dit najaar kunt u dit doen op mijn.rvo.nl.