Service menu right

Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF)

Stimuleert u energie-efficientie (bijvoorbeeld voor stadsverwarming en koeling) of gebruikt u energie uit hernieuwbare energiebronnen? Als u risicodragend vermogen nodig heeft kunt u een garantie krijgen op een achtergestelde lening. De Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF) draagt bij aan het realiseren van de ambities voor de energietransitie.

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Voor ondernemers
De regeling is voor ondernemers met substantiële activiteiten in Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Lees meer over deelnemen als ondernemer.

Voor financiers
Banken en of financiers kunnen deelnemen als ze voldoen aan de definitie van kredietinstelling omschreven in de Staatscourant. Lees meer over deelnemen als financier.

Staatsgarantie

Door de GO-ETFF kunnen ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie krijgen op achtergestelde leningen van minimaal € 750.000 en maximaal € 25.000.000.

Budget

Het budget voor 2019 is € 70 miljoen.

Voorwaarden

Een energietransitieproject betreft activiteiten gericht op het stimuleren van energie-efficiëntie, het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen of het stimuleren van energie-efficiënte stadsverwarming en koeling.

Aanvragen

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de GO-ETFF kan een onderneming zich richten tot het NIA. De regeling loopt tot en met 31 december 2019.

Wet- en regelgeving

Raadpleeg de officieel gepubliceerde tekst van de GO-ETFF.