Graasdierpremie 2020 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Graasdierpremie 2020

Gesloten
10-02-2021

U kunt graasdierpremie aanvragen voor schapen en vrouwelijke vleesrunderen. Daarvoor moeten uw dieren goed in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) staan. Alle dieren die u opgeeft moeten van 15 mei tot en met 15 oktober extensief op niet-subsidiabele grond grazen.

De graasdierpremie vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei. De kortingsperiode is van 16 mei tot en met 9 juni 2020.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

In 2020 is het budget voor de graasdierpremie:

 • € 2.297.143 voor runderen
 • € 1.052.857 voor schapen

De graasdierpremie in 2020 is:

 • € 153 per rund. U krijgt alleen graasdierpremie voor vrouwelijke vleesrunderen.
 • € 23 per schaap

Budgetkorting

In 2020 moeten we u helaas een korting geven op de graasdierpremie voor schapen. Er zijn namelijk meer schapen aangevraagd dan binnen ons budget past. U krijgt een korting van 12,17% op al uw goedgekeurde schapen.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • Schapen moeten voor 2020 zijn geboren.
 • Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 2 jaar zijn. U kunt pas subsidie voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier 2 jaar is.
 • Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 12 maanden achter elkaar in Nederland zijn. U kunt pas subsidie voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier 12 maanden in Nederland is.
 • De dieren zijn in het aanvraagjaar op 15 mei aanwezig op uw bedrijf.
 • Uw dieren staan uiterlijk op 15 mei goed geregistreerd in I&R. U bent ook verantwoordelijk voor de I&R-registratie van voordat u de houder was. U krijgt een sanctie voor dieren waarvoor u tussen 1 januari en 15 mei van het aanvraagjaar een herstelmelding doet buiten de meldtermijn. Dat gebeurt ook bij herstelmeldingen die eerdere houders in die periode doen. Lees op de pagina's Schapen en geiten melden en Runderen melden hoe u een I&R-registratie controleert.
 • De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen, zonder dat u ze hoeft bij te voeren. Dat verklaart u in de Gecombineerde opgave. U mag de dieren wel tijdelijk ergens anders naartoe brengen als dit voor de bedrijfsvoering nodig is. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.

Wat is niet-subsidiabele grond?

Niet-subsidiabele grond is grond die buiten landbouwgrond-grenzen ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Deze grond kunt u niet gebruiken voor de uitbetaling van betalingsrechten. Eén van de voorwaarden voor graasdierpremie is dat dieren op niet-subsidiabele grond grazen. U krijgt dus geen graasdierpremie voor dieren die op grond binnen landbouwgrond-grenzen grazen. Dit is ook zo als het door u opgegeven gewas niet subsidiabel is voor de basisbetaling.

Aanvraag aanpassen bij afvoer dieren

Voert u een dier af in de periode tussen uw aanvraag maar voor 15 mei? Zorg dan dat u de aanvraag verandert. Dit doet u door deze dieren uit de aanvraag te halen. Dit kan alleen totdat we een controle doen of u hebben laten weten dat we dit gaan doen.

Lukt het niet om een fout in de registratie te herstellen, omdat bijvoorbeeld een vorige houder dit niet meer kan of wil doen? Vraag voor die dieren geen graasdierpremie aan. U krijgt dan voor deze dieren geen premie. U voorkomt hiermee dat u een sanctie krijgt op de premie die u wel ontvangt. Voor de dieren met juiste I&R-gegevens kunt u wel graasdierpremie aanvragen. U doet dit door alleen die dieren aan te vinken in de Gecombineerde opgave.

Overmacht

Kunt u door overmacht niet aan de voorwaarden voldoen? Bijvoorbeeld door ziektes bij uw opgegeven dieren? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht. Op de pagina Overmacht GLB-subsidies leest u hoe u een beroep op overmacht kunt doen.

Controle

Krijgt u een controle op uw bedrijf? Laat dan zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag is compleet als u het onderdeel Graasdierpremie in de Gecombineerde opgave heeft ingevuld.

Controle en uitbetaling

Tijdens en na uw aanvraag doen we verschillende controles. Wilt u weten wat we controleren? Lees het op onze informatiepagina Controles op uw aanvraag.

Beslissing

Nadat wij alle controles hebben gedaan, ontvangt u van ons een brief met de beslissing. De beslisbrief over de Graasdierpremie ontvangt u tussen 1 maart en 30 juni in het jaar na uw aanvraag.

Wij kunnen uw aanvraag (voor een deel) goedkeuren of afwijzen. Bij een (gedeeltelijke) goedkeuring ontvangt u vaak eerst een uitbetaling en daarna de brief. Hier kan 1 tot 2 weken tussen zitten. Bij een afwijzing staat de reden in de brief. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Bewijsstukken aanleveren

Krijgt u een controle op uw bedrijf? Laat zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal. We nemen de bewijsstukken mee in de verdere beoordeling van de controles. U ziet de uitkomst terug in de brief met de beslissing.

Berekening graasdierpremie

Voor het berekenen van de premie kijken we hoeveel dagen de opgegeven dieren op uw bedrijf zijn. Dit doen we voor de periode van 15 mei tot en met 15 oktober. Dieren die eerder van het bedrijf worden afgevoerd tellen mee tot en met de dag voor afvoer.

We berekenen de graasdierpremie met de formule (aantal dieren x aantal subsidiabele dagen van het dier)/154 dagen x de subsidie per dier.

Voorbeeld

U heeft 350 schapen opgegeven voor de graasdierpremie. Alle schapen zijn in 2019 of eerder geboren. Ze voldoen aan alle voorwaarden voor de graasdierpremie. De graasdierpremie wordt dan
(350 schapen x 154 dagen)/154 dagen x € 23 per schaap = € 8.050.

Voorbeeld

U heeft 100 vrouwelijke vleesrunderen opgegeven voor de graasdierpremie. Op 1 augustus wordt 1 van de runderen 2 jaar. De andere runderen waren al 2 jaar of ouder op 15 mei. Alle runderen voldoen aan de randvoorwaarden voor de graasdierpremie. De graasdierpremie wordt dan
(99 runderen x 154 dagen)/154 dagen x € 153 per rund = € 15.147
(1 rund x 76 dagen)/154 dagen x € 153 per rund = € 75,51
€ 15.147 + € 75,51 = € 15.222,51

Korting

Voldoen uw opgegeven dieren niet aan de voorwaarden? Dan kunt u een sanctie krijgen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.