Service menu right

Graasdierpremie 2020

U kunt graasdierpremie aanvragen voor schapen en vrouwelijke vleesrunderen. Daarvoor moeten uw dieren goed in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) staan. Alle dieren die u opgeeft moeten van 15 mei tot en met 15 oktober extensief op niet-subsidiabele grond grazen.

De graasdierpremie vraagt u aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan elk jaar van 1 maart tot en met 15 mei.

Budget

In 2020 is het budget voor de graasdierpremie:

 • € 2.297.143 voor runderen
 • € 1.052.857 voor schapen

De graasdierpremie in 2020 is:

 • € 153 per rund. U krijgt alleen graasdierpremie voor vrouwelijke vleesrunderen.
 • € 23 per schaap

Budgetkorting

Wordt het budget overschreden? Dan wordt het aantal subsidiabele dieren verlaagd. Alle aanvragers krijgen dan dezelfde korting.

Voorwaarden

U kunt de premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • Schapen moeten voor 2020 zijn geboren.
 • Vrouwelijke vleesrunderen moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 2 jaar zijn. U kunt pas subsidie voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier 2 jaar is.
 • De dieren moeten op 15 oktober van het aanvraagjaar minimaal 12 maanden achter elkaar in Nederland zijn. U kunt pas subsidie voor een dier krijgen vanaf het moment dat het dier 12 maanden in Nederland is.
 • De dieren zijn in het aanvraagjaar op 15 mei aanwezig op uw bedrijf.
 • Uw dieren staan uiterlijk op 15 mei goed geregistreerd in I&R. U bent ook verantwoordelijk voor de I&R-registratie van voordat u de houder was. U krijgt een sanctie voor dieren waarvoor u tussen 1 januari en 15 mei van het aanvraagjaar een herstelmelding doet buiten de meldtermijn. Dat gebeurt ook bij herstelmeldingen die eerdere houders in die periode doen. Lees op de pagina's Schapen en geiten melden en Runderen melden hoe u een I&R-registratie controleert.
 • De dieren grazen extensief van 15 mei tot en met 15 oktober aaneengesloten op niet-subsidiabele grond. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen, zonder dat u ze hoeft bij te voeren. Dat verklaart u in de Gecombineerde opgave. U mag de dieren wel tijdelijk ergens anders naartoe brengen als dit voor de bedrijfsvoering nodig is. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.

Overmacht

Kunt u door overmacht niet aan de voorwaarden voldoen? Bijvoorbeeld door ziektes bij uw opgegeven dieren? Kijk dan of u een beroep kunt doen op overmacht. Op de pagina Overmacht directe betalingen GLB leest u hoe u een beroep op overmacht kunt doen.

Controle

Krijgt u een controle op uw bedrijf? Laat dan zien welke percelen u gebruikt voor begrazing. Dit kan alleen met schriftelijk bewijs zoals de Gecombineerde opgave, een gebruiksovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaartmateriaal.

Aanvragen

Vraag de graasdierpremie uiterlijk op 15 mei aan in de Gecombineerde opgave. Lees op de pagina Graasdierpremie op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag en hoe u een aanvraag kunt aanpassen.

Berekening graasdierpremie

Voor het berekenen van de premie kijken we hoeveel dagen de opgegeven dieren op uw bedrijf zijn. Dit doen we voor de periode van 15 mei tot en met 15 oktober. Dieren die eerder van het bedrijf worden afgevoerd tellen mee tot en met de dag voor afvoer.

We berekenen de graasdierpremie met de formule (aantal dieren x aantal subsidiabele dagen van het dier)/154 dagen x de subsidie per dier.

Voorbeeld

U heeft 350 schapen opgegeven voor de graasdierpremie. Alle schapen zijn in 2019 of eerder geboren. Ze voldoen aan alle voorwaarden voor de graasdierpremie. De graasdierpremie wordt dan
(350 schapen x 154 dagen)/154 dagen x € 23 per schaap = € 8.050.

Voorbeeld

U heeft 100 vrouwelijke vleesrunderen opgegeven voor de graasdierpremie. Op 1 augustus wordt 1 van de runderen 2 jaar. De andere runderen waren al 2 jaar of ouder op 15 mei. Alle runderen voldoen aan de randvoorwaarden voor de graasdierpremie. De graasdierpremie wordt dan
(99 runderen x 154 dagen)/154 dagen x € 153 per rund = € 15.147
(1 rund x 76 dagen)/154 dagen x € 153 per rund = € 75,51
€ 15.147 + € 75,51 = € 15.222,51

Korting

Voldoen uw opgegeven dieren niet aan de voorwaarden? Dan kunt u een korting of sanctie krijgen.