Graasdierpremie 2021 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Graasdierpremie 2021

08-02-2021

Bent u houder van schapen of vrouwelijke runderen? En grazen deze op grond die geen landbouwgrond is? Met de graasdierpremie kunt u voor elk dier een subsidie krijgen. Als uw dieren aan de voorwaarden voldoen, kunt u de premie aanvragen.

De graasdierpremie is een subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). U vraagt deze aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan van 1 maart 2021 tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode is van 16 mei 2021 tot en met 11 juni 2021.

Budget

In 2021 is de graasdierpremie:

  • € 153 per vrouwelijk rund
  • € 23 per schaap

Dit jaar is er € 2.297.143 beschikbaar voor runderen en € 1.052.857 voor schapen. Wij krijgen elk jaar veel aanvragen binnen voor de graasdierpremie. Moeten wij meer dieren uitbetalen dan het totale budget toelaat? Dan verlagen wij het aantal dieren waarvoor u subsidie krijgt met een bepaald percentage. Dit percentage is voor alle aanvragers hetzelfde.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de volgende voorwaarden:

  • U bent actieve landbouwer.
  • Uw dieren zijn op 15 mei 2021 aanwezig op uw bedrijf.
  • Uw dieren staan uiterlijk 15 mei 2021 goed geregistreerd in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R). De registratie van voordat u houder was moet ook kloppen. Verandert er tussen 15 mei 2021 en 15 oktober 2021 iets in de registratie van een dier? Dan moet u dit melden in I&R.
  • Uw dieren grazen extensief van 15 mei 2021 tot en met 15 oktober 2021 de hele periode op niet-subsidiabele grond. Dit is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt, zoals heide, duinen en stadsparken. Met extensief bedoelen wij dat de dieren op voldoende grond kunnen grazen. U hoeft ze dan niet bij te voeren. Voor de bedrijfsvoering mag u de dieren wel tijdelijk ergens anders naartoe brengen. Bijvoorbeeld als u de dieren scheert of laat inenten.
  • Uw schapen zijn voor 2021 geboren.
  • Uw vrouwelijke runderen zijn op 15 oktober 2021 minimaal 2 jaar oud. U krijgt subsidie voor een rund vanaf de dag dat het dier 2 jaar wordt.
  • Uw vrouwelijke runderen zijn op 15 oktober 2021 minimaal 12 maanden achter elkaar in Nederland. U krijgt subsidie voor een rund vanaf de dag dat het dier 12 maanden in Nederland is.

Voorkom een sanctie

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kunt u een sanctie krijgen. De sanctie voor de graasdierpremie wordt snel hoger. Met deze tips voorkomt u een sanctie:

Registratie in I&R

Zorg ervoor dat uw dieren goed geregistreerd staan in I&R. Op de pagina’s Schapen en geiten melden en Runderen melden leest u hoe dit moet. Heeft u de graasdierpremie al aangevraagd, maar voert u voor 15 mei nog een dier af? Haal dit dier dan uit uw aanvraag.

Niet-subsidiabele grond

Controleer of uw grond niet-subsidiabel is. Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de grenzen van landbouwgrond ligt. U verklaart in de Gecombineerde opgave dat uw dieren op niet-subsidiabele grond grazen. In Mijn percelen op mijn.rvo.nl controleert u of uw grond niet-subsidiabel is. Kies voor de kaartlaag Topografische grenzen. Wij vernieuwen deze kaart één keer in de 3 jaar.

Wilt u meer weten over de sanctie en hoe we die berekenen? Kijk dan op de pagina Sanctie graasdierpremie 2021.

Overmacht

Kunt u door overmacht niet aan de voorwaarden voldoen? Bijvoorbeeld omdat uw dieren ziek zijn? Op de pagina Overmacht GLB-subsidies leest u hoe u een beroep op overmacht doet.

Aanvragen

U vraagt de graasdierpremie aan in de Gecombineerde opgave. Dit kan vanaf 1 maart 2021 tot en met 15 mei 2021. Voegt u in de kortingsperiode dieren toe aan uw aanvraag? Dan geldt de termijnkorting voor uw hele aanvraag. De kortingsperiode is van 16 mei 2021 tot en met 11 juni 2021.

Na uw aanvraag

Uw aanvraag is klaar als u het onderdeel Graasdierpremie in de Gecombineerde opgave heeft ingediend.

Controles

Na uw aanvraag doen we verschillende controles. Hierover leest u meer op de pagina Controles op uw aanvraag.

Komen wij voor een controle langs op uw bedrijf? Dan moet u laten zien op welke percelen uw dieren grazen. Hiervoor heeft u schriftelijk bewijs nodig. Dit is bijvoorbeeld de Gecombineerde opgave, een gebruikersovereenkomst, een begrazingsschema, een logboek en/of kaarten. De uitkomst van de controle leest u in de beslisbrief.

Beslissing

De beslisbrief over de graasdierpremie ontvangt u tussen 1 maart 2022 en 30 juni 2022. Wij kunnen uw aanvraag ook voor een deel goedkeuren of afwijzen. Keuren we uw aanvraag (voor een deel) goed? Dan ontvangt u vaak eerst de uitbetaling en één tot 2 weken later de brief. Als wij uw aanvraag afwijzen, krijgt u een afwijsbrief met de reden. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Berekening graasdierpremie

We berekenen de graasdierpremie met de formule: (aantal dieren x aantal dierteldagen)/154 x de subsidie per dier.

Voor de berekening kijken we naar het aantal dierteldagen. Dit zijn de dagen waarop uw dieren op uw bedrijf zijn tussen 15 mei en 15 oktober. Voldoet een dier na 15 mei pas aan de voorwaarden? Dan telt het dier ook pas later mee. Voert u voor 15 oktober een dier af? Dan telt het dier mee tot en met de dag van afvoer.

Voorbeeld

U vraagt voor 100 vrouwelijke runderen de graasdierpremie aan. 99 runderen voldoen aan alle voorwaarden. Het aantal dierteldagen voor deze runderen is 154. 1 rund wordt pas op 1 augustus 2021 2 jaar oud. Vanaf die dag voldoet het dier aan alle voorwaarden. Het aantal dierteldagen voor dit laatste rund wordt dan 76.

U krijgt € 15.222,51 aan graasdierpremie.
(99 runderen x 154 dagen)/154 x € 153 per rund = € 15.147
(1 rund x 76 dagen)/154 x € 153 per rund = € 75,51
€ 15.147 + € 75,51 = € 15.222,51

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.