Service menu right

Groeifaciliteit

Heeft u als ondernemer risicodragend vermogen nodig? Bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie? Met de regeling Groeifaciliteit krijgt uw financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Zo trekt de overheid financiers over de streep om bedrijven te helpen.

De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk.

Deelnemen als ondernemer / financier

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken en participatiemaatschappijen. Daarnaast is het bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit

Budget

Het budget voor 2019 is € 50 miljoen.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de Groeifaciliteit? Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen.

Aanvragen als ondernemer

Voor een financiering met overheidsgarantie wendt u zich tot de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. De financier besluit of hij voor de financiering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een verzoek tot garantstelling indient en of hij het risicokapitaal uiteindelijk ook verstrekt. U kunt als ondernemer niet direct aanvragen.

Wilt u weten welke financiers meedoen?

Aanvragen als financier

Alleen financiers kunnen een aanvraag voor Groeifaciliteit indienen bij RVO.nl.

Wet- en regelgeving

Op overheid.nl vindt u officiële bekendmakingen over de Groeifaciliteit.