Service menu right

Aanvragen Groeifaciliteit

Wilt u gebruik maken van de Groeifaciliteit? Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een lening aan te vragen.

Alleen financiers kunnen een aanvraag voor Groeifaciliteit indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvragen als ondernemer

Voor een financiering met overheidsgarantie wendt u zich tot de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. De financier besluit of hij voor de financiering bij RVO een verzoek tot garantstelling indient en of hij de lening uiteindelijk ook verstrekt. U kunt als ondernemer niet zelf een garantie aanvragen.

Aanvragen als financier

Als u als financier voldoet aan de voorwaarden, kunt u voorafgaand aan de kapitaalverstrekking overheidsgarantie aanvragen. Om een financieringsvoorstel ter goedkeuring voor te leggen, maakt u gebruik van het aanvraagformulier.

Voor meer uitleg over de werkwijze van de Groeifaciliteit kunt u contact opnemen met Klantcontact via 088 042 42 42.