Service menu right

Groeifaciliteit

26-08-2020, 10:28

Heeft u als ondernemer risicodragend vermogen nodig? Bijvoorbeeld door snelle groei, een bedrijfsovername, een buy out, expansie in het buitenland of een reorganisatie? Met de regeling Groeifaciliteit krijgt uw financier garanties op achtergestelde leningen en op aandelen van participatiemaatschappijen. Zo trekt de overheid financiers over de streep om bedrijven te helpen.

De financier krijgt met de Groeifaciliteit 50% garantie op het risicodragend vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt. Leidt deze financiering onverhoopt tot verlies? Dan vergoedt de overheid 50% van dat verlies. Dit verlaagt het risico van de financier aanzienlijk.

Verlenging vanwege corona

De Groeifaciliteit zou oorspronkelijk per 1 juli 2020 sluiten omdat Invest-NL in deze vorm van financiering moet gaan voorzien. Vanwege de coronaproblematiek heeft het kabinet op 7 april 2020 besloten om de Groeifaciliteit met nog 1 jaar te verlengen tot 1 juli 2021. Dit is nodig om het mkb tijdens de coronacrisis te blijven helpen met het aantrekken van financiering.

Deelnemen als ondernemer / financier

Groeifaciliteit is bedoeld voor ondernemingen die risicodragend kapitaal willen aantrekken bij banken, participatiemaatschappijen, family offices of professionele informal investors. Daarnaast is het bedoeld voor financiers die een staatsgarantie willen op het verstrekken van risicodragende financieringen aan ondernemers.

Deelnemen als ondernemer aan de Groeifaciliteit

Deelnemen als financier aan de Groeifaciliteit

Budget

Het budget voor 2020 is € 45 miljoen. Financiers kunnen hun garantieaanvraag vanaf 1 januari 2020 tot en met 15 juni 2021 indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Omvang garantie

Banken kunnen maximaal € 5 miljoen in de vorm van achtergestelde leningen onder garantie brengen.

Voor participatiemaatschappen bedraagt de maximale financiering die voor één onderneming onder garantie kan worden gebracht € 25 miljoen. De financiering kan bestaan uit achtergestelde leningen, aandelenkapitaal of een combinatie van deze twee.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de Groeifaciliteit? Als ondernemer neemt u contact op met een bank of participatiemaatschappij om een financiering aan te vragen.

Aanvragen als ondernemer

Voor een financiering met overheidsgarantie wendt u zich tot de deelnemende banken en participatiemaatschappijen. De financier besluit of hij voor de financiering bij RVO een verzoek tot garantstelling indient en of hij het risicokapitaal uiteindelijk ook verstrekt. U kunt als ondernemer niet zelf een garantie aanvragen.

Wilt u weten welke financiers meedoen?

Aanvragen als financier

Alleen financiers kunnen een aanvraag voor Groeifaciliteit indienen bij RVO.

Wet- en regelgeving

Op overheid.nl vindt u officiële bekendmakingen over de Groeifaciliteit.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.