Hernieuwbare energie - Topsector Energie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

26-07-2021

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

De HER+ is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie.

CO₂-vermindering

De HER+ kijkt naar CO2-vermindering in plaats van alleen naar hernieuwbare energieproductie. Er zijn bij deze verbreding nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie (overgang naar duurzame energie) met innovaties stimuleren, zoals CO2-afvang en -opslag (CCS), bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. We volgen hierbij de categorieën van de huidige regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++).

De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moeten ze besparen op de toekomstige uitgaven aan subsidies, overeenkomstig het Besluit stimulering duurzame energieproductie en Klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd.

Is het een project voor windenergie op zee? Dan is besparing op de uitgaven op grond van de SDE++ geen voorwaarde. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030 en tot kostenvoordelen groter dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of exploitatie van te bouwen windparken op zee in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Nederland.

Deze openstelling van de HER+ is op 11 februari 2021 gepubliceerd in de Staatscourant.

Budget

De subsidieregeling HER+ is open van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2022, 17:00 uur. Het budget is € 50 miljoen.

Budgetoverzicht

Programmalijn*PeildatumBudgetVeleendIn behandelingBeschikbaar
Hernieuwbare Energietransitie (HER+)26-07-2021€ 50.000.000€ 0€ 6.927.475€ 43.072.525

*Deze subsidie is op basis van eerst-komt-eerst-maalt.

Aanvragen

U vraagt subsidie aan van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2022, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning 3. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Let op: heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen. U heeft eHerkenning 3 en de juiste machtiging nodig om te kunnen aanvragen voor de HER+. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer 2 weken. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u, uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn 8 weken. U ontvangt daarna een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Op het digitale platform kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen. 

Direct regelen

Lees wat er verder na uw aanvraag gebeurt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.