Aanvraagproces Hernieuwbare Energietransitie (HER+) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvraagproces Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

01-04-2021

Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Dit is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. De HER+ kijkt naar CO2-vermindering in plaats van alleen naar energieproductie.

Bekijk hier hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2022, 17:00 uur. U logt in met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning 3 aan.

Uw aanvraag direct regelen

Let op: heeft u een eHerkenningsmiddel met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u uw eHerkenning aanpassen. U heeft eHerkenning 3 en de juiste machtiging nodig om te kunnen aanvragen voor de HER+. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer enkele werkdagen. Meer informatie vindt u op Inloggen en machtigen.

U vraagt de HER+-subsidie aan via een geheel nieuw webportaal (UPNL genaamd). Het instructiefilmpje legt uit hoe dit nieuwe webportal werkt. Download hiervoor ook de handleiding (hieronder). De aanvraag van de subsidie duurt ongeveer 3 uur. Sla tussentijds op als u later verder gaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Via 'Uw aanvraag direct regelen' komt u met eHerkenning bij het webportaal. Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak via het Bel-me-terug-formulier. Een van onze UPNL-adviseurs helpt u dan stap voor stap bij het invullen van uw aanvraag.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal ingevulde bijlagen mee:

  • Modelprojectplan. Dit model bevat een aantal hoofdstukken waarin u de relevante informatie aanlevert die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag.
  • Rekenmodel basisbedrag SDE++-categorieën. Dit is belangrijk voor de berekening van de verwachte verlaging van het basisbedrag van de door u gekozen SDE++-categorie.
  • Rekenmodel basisbedrag windenergie op zee. Dit is voor de berekening van de verwachte verlaging van het basisbedrag voor windenergie op zee.
  • Rekenmodel besparing. Voor de berekening van de besparing op de toekomstige SDE++-uitgaven of kostenbesparing windenergie op zee.

Deze modellen vindt u bij het aanvragen. Let op: de begroting levert u niet meer als losse bijlage aan, maar vult u direct in op het webportal.

Als extra service en op verzoek van een aantal van onze klanten, hebben wij nog wel voor u een werk-begroting in een Excel-format op onze site gezet. Deze vindt u op deze pagina als download. We willen er wel op wijzen dat de ingevulde begroting in UPNL zelf leidend is voor de subsidie aanvraag. Aan de werkbegroting kunt u geen rechten ontlenen.

Projectidee toetsen

Een subsidie aanvragen kost veel tijd. Vraag daarom vooraf en zonder verplichting advies aan over uw projectidee. U vergroot daarmee de slaagkans van uw project. Gebruik hiervoor het projectideeformulier. Een van onze projectadviseurs neemt daarna persoonlijk contact met u op. Hij of zij bespreekt met u, uw idee en de kans van slagen hiervan. U heeft dan de mogelijkheid om uw idee toe te lichten.

De adviseur kan u - als dat van toepassing is - wijzen op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Downloads

De Excel werkbegroting gebruikt u als hulpmiddel bij de voorbereiding van uw Hernieuwbare Energie subsidieaanvraag. U levert een definitieve begroting aan bij uw aanvraag in het webportaal UPNL via mijn.rvo.nl. Dit Excel hulpbestand stuurt u niet mee als bijlage.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar 1 eHerkenningsmiddel. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband moeten de penvoerder machtigen om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt een machtigingsformulier in bij de subsidieaanvraag dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier Partner form in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Het formulier moet zijn ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken te regelen bij RVO. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op dat u het formulier heeft ondertekend, anders is de machtiging niet geldig.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Wanneer uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn 8 weken. U ontvangt daarna een subsidiebeschikking. Daarin staan de details over de betaling. Ook staat erin welke verplichtingen u heeft als u subsidie krijgt. Op mijn.rvo.nl kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier een vaststelling aanvragen.

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Samenwerkingsovereenkomst voor aanvang van uw project

Zitten er in uw samenwerkingsverband één of meer onderzoeksinstellingen? Dan moet er vóór aanvang van het project een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst zijn. Wilt u snel na indiening van de subsidieaanvraag met het project beginnen? Dan is het verstandig om de getekende samenwerkingsovereenkomst al te hebben. Mogelijk vragen wij voor aanvang van het project de samenwerkingsovereenkomst op. Meer informatie over de samenwerkingsovereenkomst vindt u op Samenwerking en kennisoverdracht.

Als uw project wijzigt

Krijgt u subsidie voor een (meerjarig) project? Dan moet u belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling vindt u in onze Subsidiespelregels. Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een formulier voor eindrapportage.

Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Naar mijn aanvraag

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.