Horizon 2020 Contractvoorbereidingen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Horizon 2020 Contractvoorbereidingen

Gesloten
05-09-2018

Heeft de Europese Commissie uw projectvoorstel geselecteerd? U kunt nog niet direct starten met de uitvoering. U sluit eerst contracten met de Europese Commissie en de samenwerkingspartners.

Dit neemt enkele maanden in beslag, soms langer.

Subsidieovereenkomst (Grant agreement)

Met de Europese Commissie sluit u een subsidieovereenkomst (Grant Agreement). U maakt hierin financieel-juridische afspraken. De Commissie besluit over de toegekende subsidie. Verder maakt u afspraken over bijvoorbeeld de rapportage periodes.
Het contract gaat in zodra de coördinator namens het consortium tekent. Het project kan dan van start. Maar een projectpartner kan pas financiering ontvangen wanneer hij het toetredingsformulier van de subsidieovereenkomst heeft ondertekend.

Verder kan de technisch-wetenschappelijke inhoud ter sprake komen. Het door u ingediende projectplan wordt namelijk, als bijlage, onderdeel van het contract (Annex I van de subsidieovereenkomst). Let wel, de Europese Commissie dient uw projectplan te accepteren zoals dat is ingediend; het is niet de bedoeling dat er nog uitgebreide onderhandelingen zijn over aanpassing van de inhoud.

Consortiumovereenkomst (Consortium agreement)

De subsidieovereenkomst bevat géén detailafspraken over de onderlinge samenwerking tussen de partners. Die legt men vast in een ander contract, de consortiumovereenkomst (Consortium Agreement). De Europese Commissie staat hier buiten; het gaat puur om de ‘huisregels’ van het consortium. De partners maken bijvoorbeeld afspraken over besluitvormingsprocedures, betalingen en niet te vergeten: intellectueel eigendom. Onder andere DESCA werkt aan een model-consortiumovereenkomst voor Horizon 2020.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.