Energiecall ACT aanvragen| RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ERA-NET: Energiecall ACT

16-12-2020

Dien een vernieuwend projectvoorstel in om de implementatie van CCUS te versnellen. CCUS staat voor: CO2 afvang, opslag en hergebruik.

ACT staat voor 'Accelerating CCUS Technologies'. De tender ERA-NET ACT III  is open en heeft 2 fasen: Call for 'pre-proposal' en Call for 'full proposal'.

Budget

Het subsidieplafond voor 2020/2021 is € 4 miljoen (Nederlandse partners). De subsidie is maximaal € 1,5 miljoen voor de Nederlandse deelnemers binnen een project.

Voorwaarden

Wat voor projecten komen in aanmerking voor subsidie en wat zijn de voorwaarden en criteria? U vindt ze op de pagina's:

Verder zijn de voorwaarden zoals genoemd in de internationale Call tekst van toepassing. Kijk ook op www.act-ccs.eu voor meer informatie.

Aanvragen

Fase 1 'Call for pre-proposal' was open van 2 juni 2020 tot en met 10 november 2020, 13:00 uur CET. Succesvolle 'pre-preproposals' ontvangen een uitnodiging om een full proposal in te dienen.
 
Fase 2 'Call for full proposal' is open van 10 december 2020 tot en met 15 maart 2021, 13:00 uur CET. Alleen als uw 'pre-proposal' is goedgekeurd, komt u voor deze tender in aanmerking. De 'full proposal' moet u vóór 15 maart 2021, 13:00 uur CET indienen bij het ACT Call Secretariat via ACT Secretariat's electronic submission system. Daarnaast moet u voor de nationale subsidie ook bij RVO een aanvraag indienen. Deze aanvraag moet uiterlijk 18 maart 2021, 17.00 uur bij RVO binnen zijn. U kunt op het digitale platform de formulieren vinden die daarvoor nodig zijn.

Uw aanvraag direct regelen

Na uw aanvraag

Voert u een project uit? Dan kunt u een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u vaststelling aanvragen.

Direct regelen

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Er zijn 2 soorten wijzigingsformulieren:

  • Wijziging in project, uitvoering en of organisatie
  • Wijziging penvoerder samenwerkingsverband

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling staat in onze Subsidiespelregels. Op het digitale platform vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.

Vaststelling aanvragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.