Service menu right

Horizon 2020 | European Green Deal

Kunt u met inzet van een nieuwe technologie een bijdrage leveren aan de verduurzaming van Europa? Kijk dan naar de ondersteuningsmogelijkheden van de European Green Deal call.

European Green Deal van de Europese Commissie is de nieuwe strategie voor een Europese economie die duurzamer, schoner, veiliger en gezonder is. Onderzoek en innovatie zijn belangrijk om dit mogelijk te maken.

Parellel aan de uitwerking van de strategie, wordt er ook al gewerkt aan nieuwe oproepen (calls). Binnen Horizon 2020 komen dit jaar (2020) nog verschillende calls met een totaalbudget van € 1 miljard.

De uitwerking van de strategie vindt de komende jaren plaats. Op de website van de Europese Commissie (EC) staat een eerste aanzet en indicatieve planning op hoofdlijnen.

Green Deal call

De Green Deal call binnen binnen Horizon 2020 EIC Accelerator richt zich op het innovatieve mkb dat door de inzet van een nieuwe technologie een belangrijke, kwantitatieve bijdrage levert aan deze 'Green deal'. Het stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling en marktuitrol van innovaties die meehelpen aan de verduurzaming van Europa.

De EIC Accelerator biedt alleen ondersteuning aan mkb'ers die een laatste duwtje nodig hebben om hun idee verder te ontwikkelen en internationaal op te schalen. De ondersteuning bestaat uit een subsidie van maximaal € 2,5 miljoen en optioneel equity tot maximaal € 15 miljoen.

Projecten moeten de implementatie van de Green Deal ondersteunen door een belangrijke en kwantitative bijdrage aan ten minste één van de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

  • Bijdragen aan de EU ambitie om klimaatverandering tegen te gaan;
  • Het leveren van schone, betaalbare en veilige energie;
  • Overgang van de huidige industrie naar een groene en/of circulaire economie (inclusief afval voorkomen en/of recycling);
  • Bouwen en renoveren op een energiezuinige en hulpbronnen-efficiënte manier;
  • Versnelling van de verschuiving naar duurzaam transport en smart mobility;
  • Overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem;
  • Behoud en herstel van ecosystemen en biodiversiteit;
  • Realiseren van een EU zonder vervuiling en een gifvrije leefomgeving.

Budget

Voor deze call is een budget beschikbaar van € 303 miljoen.

Aanvragen

U kunt vanaf 21 maart tot 19 mei 2020 voorstellen indienen voor de Green Deal call.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Contactpersonen Team IRIS
 

OnderwerpAdviseur
Biodiversiteit/voedselsysteemElke.vandegraaf@rvo.nl
Circulaire economie/duurzaamheidJonneke.leijsten@rvo.nl
Clean-tech/groene energieJeanluc.eggen@rvo.nl
Duurzaam transport/smart mobilityMarc.berntsen@rvo.nl

Green Deal call voor samenwerkingsprojecten

Rond de zomer van 2020 volgt de oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor de Horizon 2020 samenwerkingsprojecten. Het gaat hier voornamelijk om de zogenaamde 'Innovation Actions' en 'Research and Innovation Actions'.

In onderstaande tabel vindt u een voorlopig overzicht van de onderwerpen. Binnen deze onderwerpen worden diverse oproepen voor projectvoorstellen gepubliceerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersonen.

Onderwerpen call samenwerkingsprojecten
 

OnderwerpContactpersoon
Vergroten klimaat ambitie;
cross sectorale uitdagingen

John.Heynen@rvo.nl
Corinne.vanVoorden@rvo.nl

Schone, betaalbare en
veilige energie
Achim.eberspaecher@rvo.nl
Industrie voor een
duurzame en circulaire economie

John.Heynen@rvo.nl
Corinne.vanVoorden@rvo.nl
Hans.Bosch@rvo.nl

Energie- en grondstoffen
efficiënte gebouwen

Achim.eberspaecher@rvo.nl
Hans.Bosch@rvo.nl

Duurzame en smart  mobilityFatma.sacli@rvo.nl
Van boer tot bord

Saske.Hoving@rvo.nl
Ben.Kubbinga@rvo.nl

Ecosystemen en biodiversiteit

John.Heynen@rvo.nl
Corinne.vanVoorden@rvo.nl

Geen vervuiling en een
gifvrije omgeving

John.Heynen@rvo.nl
Corinne.vanVoorden@rvo.nl

Vergroten van kennis over het
ondersteunen van de EU Green deal
teamiris@rvo.nl
Burgerparticipatie in de transitie naar een
klimaatneutraal, duurzaam Europa

Corinne.vanvoorden@rvo.nl
Saske.Hoving@rvo.nl

Internationale samenwerkingteamiris@rvo.nl