Service menu right

Horizon 2020: Wetenschap met en voor de samenleving

Doet u maatschappelijk verantwoord onderzoek in een samenwerkingsverband? Kijk of u subsidie kunt krijgen uit het programma Wetenschap met en voor de Samenleving (Science with and for Society, SwafS). Dit stimuleert effectieve samenwerking tussen wetenschap en samenleving. Ook wordt nieuw talent geworven en kan wetenschappelijke excellentie gekoppeld worden aan sociaal bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Dit doet de Europese Commissie door middel van het centraal stellen van het begrip maatschappelijk verantwoord onderzoek en innoveren (Responsible Research & Innovation (RRI)). Binnen RRI staan de volgende 5 sleutelbegrippen centraal:

  • ethische wetenschap
  • toenemende diversiteit in het wetenschappelijk personeeel
  • vergroten van de toegankelijkheid van de wetenschap
  • vergroten van publieke betrokkenheid bij wetenschap en innovatie
  • bevorderen van wetenschapsonderwijs

Budget

Het budget bedraagt € 63,5 miljoen voor 2018 en € 62,5 miljoen voor 2019. Per aanvraag kan meestal een bedrag van tussen de € 1,5 en 3 miljoen worden aangevraagd. Projecten lopen gemiddeld 2 tot 5 jaar. De precieze budgetten vindt u in het werkprogramma Wetenschap met en voor de samenleving (Science with and for Society).

Voorwaarden

In de meeste gevallen dient u uw voorstel in samen met een internationaal consortium van minimaal 3 partners uit 3 verschillende Europese landen. Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. Alle Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen zijn actief op dit onderwerp. Ook bedrijven en andere organisaties kunnen deelnemen.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in via het deelnemersportaal (Participant Portal) van de Europese Commissie. Voor uw aanvraag heeft u een ECAS-account nodig die u via het deelnemersportaal aanvraagt.

Aanvraagproces

Het schrijven van een aanvraag neemt al snel 6 maanden in beslag: het bepalen van het juiste onderwerp (topic), het vinden van de juiste partners, het schrijven van het uiteindelijke voorstel. We raden aan om eerst ervaring op te doen binnen een Horizon-2020-project voordat u zelf het coördinatorschap op u neemt.

U kunt bij Team IRIS van RVO.nl terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot het schrijven en indienen van het voorstel
  • Geannoteerd sjabloon (template): tips en trucs voor het schrijven van een voorstel
  • Feedback op uw voorstel
  • Training en advies

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Wetenschap met en voor de samenleving (SwafS) in Horizon2020? Dan vindt u hieronder mogelijk voor u interessante informatie:

Samenwerkingspartner vinden (partner search)

Het netwerk van nationale contactpunten voor SwafS in Horizon 2020, SiS.net, organiseert jaarlijks samen met de Europese commissie netwerkbijeenkomsten (brokerage events) voor alle belangstellenden.

Beleidsnota's (policy briefs)

Zoekt u beleidsachtergronden of inspiratie? Het netwerk van SiS.net schreef verschillende beleidsnota's over onderwerpen die passen binnen SwafS.