Horizon 2020: Bio-economie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Horizon 2020: Bio-economie

Gesloten
03-08-2020

Onderzoekt u mogelijkheden om op een duurzame manier het beste uit onze natuurlijke hulpbronnen te halen? U kunt budget krijgen uit het internationale programma Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie (kortweg: bio-economie) dat de overgang van een fossiele economie naar een bio-economie wil versnellen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Programma

Het bio-economie programma van Horizon 2020 bestaat sinds 2016 uit een oproep (call) per jaar op 4 verschillende onderwerpen:

  • Duurzame voedselzekerheid
  • Blue Growth: ontsluiten van het potentieel van zeeën en oceanen
  • Innovatieve, duurzame bio-economie voor iedereen
  • Rural renaissance
Binnen het programma is een aparte oproep (call) voor de bio-based industrie via de publiek-private samenwerking ‘Bio-Based Industries Joint Undertaking’ (BBI JU).

Budget

Het budget voor het bio-economie programma van Horizon 2020 bedraagt ongeveer € 3,7 miljard voor de periode 2014 – 2020.

De onderwerpen (topics) van de call voor 2018 en de maximale subsidiebedragen per projectvoorstel zijn vermeld in het werkprogramma bio-economie 2018-2019 en het werkprogramma BBI 2018. Het maximale subsidiepercentage verschilt per project- en organisatietype:

Projectvorm TRL*Minimum aantal partnersProjectduurSubsidie
Research and Innovation Action (RIA)Onderzoekproject met innovatie-elementen3 - 53 uit 3 verschillende landenTot 4 jaar100%#
Innovation Action (IA)Innovatieproject6 - 73 uit 3 verschillende landen4 - 5 jaar70% (non-profit: 100%)
Coordination and Support Action (CSA)Ondersteunende activiteitenn.v.t.geen1 - 3 jaar100%#

* TRL = Technology Readiness Level: van 1 (fundamenteel onderzoek) tot 9 (gereed voor lancering in marktomgeving).
# bij de projecten van de 'Bio-Based Industries Joint Undertaking' call de facto geen (0%) subsidie voor grote ondernemingen (vanaf 250 fte).

Voorwaarden

Iedere organisatie actief in onderzoek en/of innovatie kan deelnemen: de diverse projectvormen bieden kansen voor kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven (zowel industrie als mkb), overheden en maatschappelijke organisaties. De Europese Commissie verplicht vaak samenwerking met buitenlandse partners.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon 2020. RVO adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten.

Daarnaast borgt RVO de belangen van de Nederlandse deelnemers via klankbordgroepen. Heeft u een specifieke vraag over Horizon 2020? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.