Service menu right

Horizon 2020: Nanotechnologie (NMPB)

Werkt u samen met een buitenlandse partner aan nanotechnologie voor materialen, fabricage, biotech en productie- en procestechnologie? U maakt kans op financiering als uw project tot één van de 9 technologische uitdagingen van NMPB hoort. Het budget is onderdeel van Horizon 2020.

Beheersing van nieuwe technologische mogelijkheden vormt de basis van innovatie. NMPB financiert onderzoek en innovatie met een sterke industriële dimensie. De betrokkenheid van het bedrijfsleven, en die van het mkb in het bijzonder, is noodzakelijk. De activiteiten baseren zich grotendeels op technologieroutekaart van de European Technology Platforms.

NMPB draagt ook bij aan 3 publiek-private samenwerkingen (PPS):

Daarnaast draagt dit programmaonderdeel bij aan de maatschappelijke uitdagingen (societal challenges) en aan het duurzame CO2-arme industrie initiatief (SILC).

Budget

Het budget voor NMPB bedraagt ongeveer € 4,5 miljard voor de periode 2014-2020. Ieder jaar wordt er een aantal oproepen (calls) gedefinieerd met daarbinnen onderwerpen (topics), waarop u een voorstel kan indienen.

Voorwaarden

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht meestal samenwerking met buitenlandse partners.

NMPB bevat 9 technologische uitdagingen (‘challenges’), die geïnteresseerden kunnen zien als voorwaarden voor indiening, naast de specifieke eisen die bij ieder topic zijn gedefinieerd:

  1. Overbruggen van het gat tussen nanotechologisch onderzoek en de markt
  2. Nanotechnologie en geavanceerde materialen voor de gezondheidszorg
  3. Nanotechnologie en geavanceerde materialen voor low carbon energietechnologie en energie efficiëntie
  4. Sector-doorsnijdende nanotechnologieën en geavanceerde materialen
  5. Veiligheid van nanotechnologie en het ontwikkelen van regulering
  6. Ondersteuning van governance, standaarden, modellen en structurering in nanotechnologie, geavanceerde materialen en productie- en procestechnologie
  7. Baanbrekende biotechnologieën als toekomstige aanjagers van innovatie
  8. Op biotechnologie gebaseerde industriële processen
  9. Innovatieve en competitieve platform (biotech) technologieën

De voorwaarden voor verschillende oproepen (calls) zijn te vinden op het deelnemersportaal (Participant Portal) van de Europese Commissie.

Aanvragen

U dient uw aanvraag in via het deelnemersportaal (Participant Portal) van de Europese Commissie. Voor uw aanvraag heeft u een ECAS account nodig die u via het Participant Portal aanvraagt.

Veelgestelde vragen

In het Participant Portal van de Europese Commissie vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over deelname aan Horizon 2020.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon 2020. RVO.nl adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast borgt RVO.nl de belangen van de Nederlandse deelnemers via klankbordgroepen.

Heeft u een specifieke vraag over Horizon 2020? Lees hoe Team IRIS u hierbij kan ondersteunen.