Service menu right

Horizon 2020: Onderzoeksinfrastructuren

Ontwikkelt u met buitenlandse partners middelen voor wetenschappers zodat zij onderzoek kunnen verrichten? Kijk of u in aanmerking komt voor financiering. De subsidie versterkt de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren.

Wetenschappers verrichten met hulp van onderzoeksinfrastructuren onderzoek van wereldklasse. Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die wetenschappers gebruiken voor het verrichten van dat onderzoek. Het onderzoek varieert van sociale wetenschappen tot astronomie en nanotechnologie.

Iedere organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht u om samen te werken met buitenlandse partners.    

Voorbeelden van onderzoeksinfrastructuren zijn:

  • grootschalige onderzoekinstallaties
  • verzamelingen, bibliotheken
  • databanken, data-infrastructuur
  • onderzoekschepen
  • telescopen

Toegang tot wetenschappelijke faciliteiten

In deze faciliteiten hebben alle onderzoekers gedeelde toegang tot unieke of gedistribueerde wetenschappelijke faciliteiten. Dit is toegang inclusief data, instrumenten, computertechnologie en communicatie. Onderzoekers werken vanuit hun eigen instellingen, maar ook vanuit nationale of multinationale wetenschappelijke ideeën.

Onderzoeksinfrastructuren hoeven niet op één plek te staan. Ze kunnen ook verdeeld zijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld een netwerk van gedistribueerde installaties of bronnen. Maar ze kunnen ook virtueel zijn. Men biedt de dienst dan elektronisch aan.

Onderwerpen

Het onderwerp Onderzoeksinfrastructuren verdeelt zich in:

  • ontwikkelen van nieuwe wereldklasse onderzoeksinfrastructuren
  • bij elkaar brengen en openen van onderzoeksinfrastructuren van Europees belang
  • e-Infrastructuren
  • ondersteunen van innovatie, personeel, beleid en internationale samenwerking

Budget

Het budget van Onderzoeksinfrastructuren bedraagt ongeveer € 2,3 miljard voor de periode 2014 – 2020.

Meer weten?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is nationaal contactpunt (NCP) voor Horizon 2020. RVO.nl adviseert organisaties bij het indienen van hun voorstel en organiseert trainingen en informatiebijeenkomsten. Daarnaast borgt RVO.nl de belangen van de Nederlandse deelnemers via klankbordgroepen.
Heeft u een specifieke vraag over Horizon 2020? Lees hoe Team IRIS u hierbij kan ondersteunen.