Horizon 2020: mkb-instrument EIC Accelerator | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Horizon 2020: mkb-instrument EIC Accelerator

Gesloten
28-08-2020

Bent u werkzaam bij een internationaal georiënteerd, innovatief bedrijf met de ambitie om te groeien? Het mkb-instrument EIC Accelerator (voorheen SME instrument) van Horizon 2020 ondersteunt het zeer innovatieve mkb met het opschalen en naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Budget

Het budget voor de periode 2018-2020 bedraagt ruim € 1,5 miljard. Sinds de oproepdeadline van 9 oktober 2019 is het mogelijk voor een mkb-ondernemer om naast subsidie ook equity aan te vragen, om de innovatie internationaal op te schalen (Engels: blended finance: subsidy + equity). Het blijft ook mogelijk om alleen de subsidie aan te vragen.

 • Subsidie € 500.000 tot € 2,5 miljoen (70%) – looptijd: 12-24 maanden.
 • Equity € 500.000 tot € 15 miljoen – gericht op een aandelenbelang tussen 10% en 25%.

Voorwaarden

Een mkb-ondernemer kan 1 keer per 'cut-off date' (zie 'Aanvragen') een projectvoorstel indienen. Dat doet u individueel. U kunt wel zo vaak herindienen als u wilt. Andere organisaties zoals kennisinstellingen en andere bedrijven kunnen alleen via onderaanneming meedoen. De beoordeling van projectaanvragen vindt plaats op 3 punten:

 • Impact: aanzienlijke sociaal-economische waardecreatie met een sterke business case.
 • Excellentie: Baanbrekende concepten die nieuwe markten kunnen vormen of disruptief zijn voor bestaande markten ('ground-breaking concepts that could shape new markets or disrupt existing ones in Europe and worldwide').
 • Implementatie: de potentie van het team om doelen te bereiken.

De mate van baanbrekendheid van de innovatie, een sterke business case en een divers team met ervaring zijn leidend in de beoordeling.

Deel 1: uitleg regeling

 • Uitgeschreven tekst

  Welkom vandaag bij de voorlichting
  over de EIC Accelerator pilot

  de opmaat naar een groots Europees programma om het
  Europees MKB en onze innovatieve landschap te stimuleren.

  Ik ben Marc Berntsen, ik ben één van de National Contact Points
  voor het Europese kaderprogramma

  voor research innovatie Horizon 2020
  waaronder de EIC Accelerator pilot

  betaald wordt en georganiseerd wordt.

  Wat voor bedrijven zoeken ze dus eigenlijk hier?

  Nou dit zijn de bedrijven die echt impact kunnen maken

  Die innovatie hebben die radicaal is,
  nieuwe markten creëert of bestaande markten disrupt.

  Het moeten bedrijven zijn die met
  een innovatie al dicht op de markt zijn

  die hun innovatie, hun product of
  proces al gevalideerd hebben.

  Eigenlijk al een prototype, ongeveer TRL 6,
  maar nog die laatste ontwikkelstappen

  moeten maken om een markt klaar product te hebben

  en het moet vervolgens ook om een innovatie
  gaan die schaalbaar is.

  Het moet groots zijn,
  het moet kunnen groeien

  en met de achterliggende
  gedachte dat het bedrijven zijn die ook

  onze Europese economie een boost kunnen geven.

  Hiervoor hebben ze dus de
  EIC Accelerator pilot bedacht.

  Een evolutie vanuit het fase 2 instrument

  waar ze zich richten op high-risk,
  high-potential innovaties.

  Er moet namelijk een reden zijn dat
  investeerders niet in willen stappen

  bij innovaties is het vaak inderdaad
  het is nieuw, het is onzeker.

  Investeerders willen graag op kortere
  termijn geld met weinig onzekerheid.

  Nou daarvoor is het instrument dus juist bedoeld.

  Evenals het oude SME instrument is
  het mogelijk om alleen voor Grant te gaan

  De grant only option, waar je dus tot een
  max van 2,5 miljoen subsidie kan krijgen

  waarmee je 70% van je project kan financieren,
  30% van het project moet je dus zelf financieren.

  Om activiteiten te ondernemen van TRL 6 tot 8.

  Een andere optie die ze hebben is blended finance

  dat is dus enerzijds een grant component, dus subsidie
  en anderzijds een equity component.

  De reden dat ze die investering erbij willen is dus enerzijds
  kijken of ze op die manier co-investeerders kunnen meetrekken

  dus alsnog investeerders vanuit de markt

  die met behulp van onder andere die grant zien dat dit project
  nu voldoende is gede-risked

  om in te stappen, dit durven wij samen wel met jullie aan

  of anderzijds als die co-investering afwezig blijft
  dat de Europese commissie die het financiert weer instapt.

  En het voordeel is dus doordat het geen
  subsidiering is maar een investering

  kunnen ze dus eigenlijk om hun eigen regels heen
  en kunnen ze zo commerciële activiteiten financieren.

  Dan hebben ze nog een tussen-optie
  namelijk de grant with consent.

  Dat houdt in dat jij je in je projectvoorstel openstelt
  voor een eventueel counter offer

  dat wat je zelf alleen beoogd hebt als grant en dat
  je wel openstaat dat

  naar aanleiding van de evaluatie dat zij activiteiten zien
  die zij niet met de grant mogen financieren

  daarvoor willen ze deze investering aanbieden
  of anderzijds

  dat zij onder de indruk zijn van ten eerste je project
  van je innovatie, dat ze er in geloven

  maar dat ze niet geloven dat je alleen met de grant
  daadwerkelijk die opschaling waar kan maken.

  Ook in dat geval kan de Europese commissie
  een voorstel doen van

  hey we willen graag je project financieren,
  we zijn het helemaal eens met je grant

  maar wij willen er ook 1, 2, 3, 4,
  tot 15 miljoen equity in investeren

  om daarmee ook daadwerkelijk die opschaling
  waar te maken.

  Verder is belangrijk om te weten,
  alles kan alles mag.

  Er zijn geen gedefinieerde toppics, het hoeft niet
  specifiek bijvoorbeeld om health te gaan in veel van de gevallen

  of om speciale technische innovaties.

  Het klinkt natuurlijk eigenlijk te mooi om waar te zijn

  gratis geld, investeringen vanuit Europa
  die zullen vast een stuk makkelijker zijn.

  Is het misschien ook,
  vandaar dat het ook heel veel aantrekkingskracht heeft

  en je dus eigenlijk met een dusdanige competitie te maken hebt
  dat maar vier procent van de bedrijven per call

  dit uiteindelijk weet binnen te halen.

  Nou, hoe ziet dat hele proces eruit van indienen
  tot als het goed gaat uiteindelijk het geld binnenkrijgen?

  Het begint met de deadline van de call,
  de cut-off waarop jij je proposal indient.

  vervolgens duurt ongeveer vier tot vijf weken
  dat de bedrijven te horen krijgen na de eerste evaluatieronde

  wie er door zijn naar de pitch.

  De eerste evaluatie bestaat uit een remote evaluation
  en dat gaat puur op basis van wat jij op papier het ingeleverd

  wat vervolgens door verschillende experts uit Europa
  beoordeeld wordt

  en uiteindelijk wordt daar ongeveer de beste tien procent
  van uitgenodigd

  om daadwerkelijk hun project voorstel te komen pitchen in Brussel.

  Nou er zit dus grofweg vier tot vijf weken tussen

  nadat je te horen krijgt dat je dus bent uitgenodigd

  zitten er ongeveer twee weken tussen
  dat je mag komen pitchen in Brussel

  om vervolgens daar drie weken later nog een keer
  weer te horen te krijgen of je uiteindelijk door bent

  om een Grant agreement te tekenen.

  Afhankelijk of je dus alleen de grant krijgt of ook de grant plus equity

  begint dan eigenlijk parallel het proces
  te lopen van de equity investering.

  Het zijn uiteindelijk dus twee gescheiden paden:

  één dus puur subsidie de grant wat eigenlijk verloopt zoals
  het tot voorheen ook altijd tijdens het SME instrument heeft verlopen

  parallel daaraan begint de due diligence met het hele proces
  van valideren en kijken of er red flags zijn

  en uiteindelijk tot in het ergste geval of het langste geval
  zes maanden later de equity investment.

  Maar om daar te komen moet je eigenlijk eerst
  door de eerste en toch al vaak de moeilijkste stap

  namelijk de remote evaluation wat alleen dus op
  basis is van je papieren proposal.

  Je papieren proposal bestaat eigenlijk uit dertig pagina's
  met inhoudelijk het project

  en vervolgens nog een paar aanvullende annexen ter ondersteuning.

  Waar naar gekeken wordt is drie criteria namelijk:

  Excellence, Impact en Implementation.

  Excellence gaat eigenlijk over je technologie of innovatie,
  is het echt wel zo innovatief?

  Is het wel echt een need to have of is het
  een incrementele nice to have?

  Is het totaal nieuwer dan iets anders, is het zo veel beter?

  Of is het: ja een leuk stapje voorwaarts
  maar gaat niet echt het verschil maken?

  Dan wordt vervolgens bekeken inderdaad
  van je idea and solution.

  Het is namelijk vaak: ten grondslag aan een goede innovatie
  ligt vaak een probleem, welk probleem los je nou eigenlijk op?

  Is dat probleem wel een dusdanig probleem
  dat het zo opgelost moet worden?

  Verder onder excellence behaal je dus ook de verdere ontwikkeling

  van al tot hoever je gekomen bent met je innovatie
  maar ook dus nog de te voeren ontwikkelstappen.

  Tweede criteria is impact
  en impact kun je alleen bereiken

  als je innovatie uiteindelijk ook de markt bereikt
  en grootschalig de markt bereikt.

  Dus eigenlijk ga je vanaf dat punt kijken vanaf
  het perspectief van je potentiële markt of klant.

  Wat heeft die nodig?
  Hoe groot is die potentiële markt? Hoe segmenteer jij je markt?

  Waarom ga je of voorzie je dat je eerst naar Duitsland en Frankrijk
  wilt uitbreiden in plaats van Oost-Europa?

  Verder laat je ook al een beetje zien:
  wat is jou plan en hoe groot kan jij worden?

  Hoe ziet dat plan eruit hoe ga jij uiteindelijk je commercialisatie en
  internationalisatie uitrollen?

  Hoe groot is uiteindelijk die grotere en bredere impact
  die je kan maken?

  En tenslotte het laatste hoofdstuk of criterium is Implementation

  en dan is het eigenlijk oké,
  allemaal leuk en aardig mooi plan

  wat gaan we nou precies doen om dit uit te voeren
  en welk team gaat zorgen dat dit goed komt en gaat dit uitvoeren?

  Wat daar vervolgens ten opzichte van het SME instrument fase
  twee is bijgekomen is dus inderdaad

  je executive summary wat losstaat van
  de rest van de dertig pagina's.

  Verder de zware nadruk op je scale-up potential.

  Ze willen echt schaalbare businessplannen zien die
  heel groot kunnen worden.

  Het ideale beeld wat ze eigenlijk het liefste zouden nastreven
  is de nieuwe unicorns die hieruit voortkomen.

  en onder Implementation een heel stuk sterker wat
  eigenlijk je financing needs zijn.

  Dus niet alleen het project zelf waar je het geld voor vraagt

  maar dus ook het grotere plan ongeacht of je
  equity wel of niet aanvraagt

  hoe ga je een verdere opschaling financieren?

  Wat dus kan met ofwel direct een equity aanvraag
  dan wel goed laten zien waar jij anders je geld vandaan gaat halen.

  Verder wat er bij komt is een Annex 4,
  wat eigenlijk hele grote financiële tabellen zijn

  over de vorige twee jaar tot nu, hoe je financiële balans eruit ziet
  maar ook al een forecast voor de komende zes jaar

  en ook daaruit moet weer blijken hoe jij je opschaling
  voor je ziet maar dan uitgedrukt in cijfers.

  Dus je komt niet weg met natte vingerwerk,
  we gaan gewoon exponentieel doorgroeien.

  Je zult het dus nu ook met cijfers moeten onderbouwen.

  De selectie wordt uiteindelijk gedaan door vier
  onafhankelijke experts die zijn van verschillende achtergronden

  dan wel van jou technologie of van jouw industrie
  als bedrijven, consultants noem maar op.

  Dus zorg ook dat het niet zo zwaar technisch wordt dat
  niemand het meer begrijpt.

  Uiteindelijk moet je proposal voor iedereen te begrijpen
  zijn voor allerhande achtergronden.

  Nou hoe ziet die interview ronde eruit?
  Zelf krijg je tien minuten om te pitchen, echt strak tien minuten

  en vervolgens dertig minuten is er voor Q&A
  en die jury zal je dan de hemd van het lijf vragen.

  Ze hebben je voorstel gelezen, daar gaan ze op inzoomen.

  Kun jij daadwerkelijk wel dezelfde cijfers hier nu
  en publiek produceren zoals ze in je voorstel staan?

  Ken jij jouw voorstel wel echt of heb je het door een consultant
  laten schrijven en zijn het misschien niet helemaal jouw cijfers?

  Dus zorg heel goed dat je die twee zaken op een lijn hebt

  dat je weet waarover je praat en dat je ook
  alles goed doordacht hebt.

  Je moet een antwoord hebben op de vraag: waarom vraag je
  alleen subsidie aan, waarom geen equity?

  Hoe ga jij die zaak vervolgens financieren?

  Hoe ga je dat onderbouwen, waarom ga je dit doen?

  Op basis daarvan zullen ze direct op dat moment al zeggen ja of nee.
  Daar houden ze nog een soort van twijfel

  maar in de week dat al die pitches plaatsvinden wordt al
  besloten: deze gaan wel door deze niet.

  Tot het geld eigenlijk op is

  en ten opzichte van de remote evaluatie
  kijkt jury heel erg naar het team.

  Immers die pitch is er juist om die mensen die misschien een
  fantastisch voorstel op papier hebben

  maar ze willen ook de mensen zien die dat voorstel
  of dat project waar gaan maken.

  Is het inderdaad een team?
  Staat er wel echt een team of is het een bij elkaar geraapt zooitje?

  Is er diversiteit in het team? Of komen er drie mannen
  in grijs pak met grijs haar op middelbare leeftijd binnen?

  Wat daar inderdaad ook staat is: non-bankability moet je aantonen

  en dat wil niet per definitie zeggen dat je nooit een investering
  of wat dan ook mag hebben opgehaald

  je moet aantonen dat jou niet is gelukt om de benodigde investering
  voor dít project binnen te halen.

  Het kan zijn dat je inderdaad best
  wel wat investeringen hebt lopen

  maar het is niet de hoeveelheid geld die je nodig
  hebt om vervolgens die opschaling waar te maken.

  Als het uiteindelijk met een equity investment gaat lopen,
  zitten er nog heel veel onzekerheden in.

  Maar dit is hoe ze het proces een beetje voor ogen hebben.

  De Europese Commissie bepaalt: dit
  gaan we wel of niet doen.

  Waarna vervolgens een speciaal opgericht fonds:
  het EIC Fund dit traject gezamenlijk gaat aflopen.

  Zij gaan kijken van kunnen wij zelf wellicht co-investeerders vinden,
  waar ook jullie als bedrijf zelf mee in gaan of niet.

  Wat zou dan de waardebepaling zijn en of het dus uiteindelijk zo is

  gaan wij hier alleen als Europa investeringen in doen?

  Doen we dat wellicht gezamenlijk met co-investeerders?

  Of weten we in een keer volledig het geld uit de markt te halen?

  Er is al een uitslag met deze ronde geweest.
  Je ziet al heel veel aanvragen en niet zo veel winnaars.

  Maar wel interessant te zien dat er dus
  al in de eerste ronde meer equity is uitgegeven

  dan dat er naar grant is gegaan.

  Links of voor jullie rechts zie je ook al de cut-off één en cut-off twee

  dat ook in het type aanvragen dat mensen
  meer naar de blended dan wel grant with consent zijn gegaan

  en dat er dus ook weer meer wordt aangevraagd.

  Rechtsonder zie een beetje de verdeling van sectoren

  dit is puur op basis van indieningen maar we zien ook dat
  het aantal winnaars ongeveer praktisch gelijk is

  met de opbouw van hoe het daar eruit ziet.

  Wat zit er nog aan te komen?
  Er zijn nog drie calls onder Accelerator.

  Dit zijn de beoogde budgetten en onze
  Frans Timmermans is hard bezig geweest.

  In het werkprogramma staat, wat overigens
  nog niet definitief is maar bijna wel

  dat er een Green Deal aankomt en dat daar de
  complete call voor 19 mei

  opgeofferd dan wel om-gevormd wordt.

  Dat houdt in dat alleen Green Deal dus eigenlijk
  cleantech projecten in aanmerking komen voor die ronde.

  Mocht jij dus niet in de cleantech zitten of duurzaamheid,
  groen, milieu, noem maar op

  dan kom je niet in aanmerking om mee te
  dingen met die ronde.

  Ja het is dus echt een pilot, er wordt veel
  geëxperimenteerd en op redelijk korte termijn dingen veranderd.

  Zo hou ik ook altijd diverse werkprogramma's, het nieuws,
  de website inzake dit in de gaten

  en uiteindelijk het doel van deze pilot is leren
  hoe dit loopt om dit vervolgens onder Horizon Europe,

  het volgende kaderprogramma voor
  research en innovatie, te laten landen.

  Ja, heb je plannen, wil je een keer sparren?
  Wij denken graag met je mee.

  We houden je op de hoogte inzake de ontwikkelingen.

  Elke van de Graaf is er niet maar mijn collega
  Jean-Luc en Jonneke daar achterin

  helpen je ook uiteraard graag verder
  en van begin tot eind

  denken we graag met je mee dus heb je een idee?
  Spar eerst met ons voordat je alles hard uitwerkt op papier.

  Heb je al een draft?
  Stuur hem langs wij lezen hem graag een keer door

  met alle tips en opmerkingen die wij hebben opgehaald.

  Zo proberen we iemand van ons, tijdens die jury's in Brussel,
  te laten observeren

  om ook mee te krijgen hoe dat gaat.

  Mocht je uitgenodigd worden voor een pitch, dan organiseren
  we hier altijd oefen-pitches om je optimaal voor te bereiden

  en zo dus proberen dat juist de Nederlandse
  bedrijven hier succesvol in zijn.

Deel 2: ervaring ondernemers

 • Uitgeschreven tekst

  Wat ik nu wil gaan doen is;

  Ik ga jullie vragen stellen over
  hoe het proces is gegaan

  Ik ben bij jullie beiden actief
  betrokken geweest.

  Jullie zijn beiden life sciences bedrijven,
  is ook mijn achtergrond.

  Voor de meesten in de zaal is dat ook het geval

  Voor degene wie niet in de life sciences hoek zit
  alle tips zijn nog steeds bruikbaar

  want dit geldt voor iedereen eigenlijk
  wat je vandaag gaat horen.

  Fabio mag ik met jou beginnen?
  - Tuurlijk.

  Hoe is het begonnen?

  Had je een project en toen de subsidie?
  Had je de subsidie bedacht en toen het project?

  Hoe is het gegaan?

  Voor ons is de Bambi Belt ons eerste product

  en op dit moment het enige product waar wij met
  ons kleine bedrijf in Eindhoven aan werken.

  Dus het was meer een kwestie van kijken
  hoe gaan wij de financiering rond krijgen

  om dit product naar de markt te brengen en
  op te schalen in Europa?

  Ik vond het heel erg belangrijk dat ook het subsidieproject
  gewoon precies is wat wij nodig hebben.

  Dus dat je geen alternatieve realiteit hoeft te
  verzinnen om een subsidieproject te schrijven

  maar dat de dingen die je in het project schrijft ook de dingen
  zijn die je als bedrijf echt wilt doen om je doel te bereiken.

  Dus het bedrijf was er, de investeerders dienden zich
  langzaamaan aan

  maar dacht ik ja, als je zeventig procent van een
  project kunt financieren met gratis geld

  ja, wat is er mooier dan dat?

  Maar het is niet helemaal gratis want je moet er wel wat
  voor doen natuurlijk voordat je de subsidie krijgt.

  Je moet er hard voor werken dus je moet inderdaad
  investeren, zeker met de huidige hit-rate van vier procent.

  Ja de kans is heel groot dat je er heel veel tijd en energie
  in steekt en dat je dan nog niks hebt.

  Wij hebben denk ik, ik heb een beetje
  verdrongen hoe vaak wij

  misschien weet jij het nog,
  Jean-Luc vijf keer of zes keer.

  Wij hebben dus inderdaad ook een lange adem, zes keer
  ingediend en eigenlijk hadden wij de eerste keer

  de hoogste score, maar toen waren er blijkbaar
  zo veel nog betere bedrijven dat met die hoogste score

  de eerste keer we het geld niet kregen
  dus ja lange adem

  maar als je dan uiteindelijk
  de grant agreement getekend hebt

  en het geld krijgt ja, dan is het wel een subsidie
  dus dan is het gratis geld.

  In mijn beleving - dat is mooi

  dus wat je hieruit hoort is je mag meerdere keren indienen.

  Doen heel veel bedrijven dus ook,
  ik ken er weinig die het in één keer gehaald hebben deze subsidie.

  Het is ook elke keer een leerproces, elke
  keer kun je je aanvraag beter maken

  wordt je businessplan scherper wordt je
  strategie duidelijker

  En dat helpt ondernemers vaak al heel veel, ook al
  krijg je de subsidie niet.

  Wel moet je er een beetje over nadenken dat als je altijd
  onder de threshold scoort

  of dit dan de juiste subsidie is voor jou.

  Dat is een hele tricky vraag meer in die zin ik denk dat wij
  qua Technology Readiness Level

  dat we wel balanceerden rondom het minimum.

  Dus dat we daar ook heel duidelijk aandacht hebben
  besteed aan wat we allemaal als bewijs al hadden

  van proof of principle van ons systeem om
  wel te benadrukken dat we ver genoeg waren.

  ja wij zaten denk ik aan de andere
  kant van het spectrum

  maar aan de andere kant zoals je ziet het
  beschikbaar maken of het produceren op grote schaal

  dat zijn echte uitdagingen die ook heel veel geld kosten
  dus passen er perfect in.

  Mark, hoe zijn jullie gestart?

  Wij zijn gestart met het formuleren van de algemene
  eindpunten waar we naartoe wilden

  en het samenstellen van een team.

  Om met dat team, omdat er verschillende disciplines
  bij ons bij betrokken zijn: de operationele de medische,

  om dat met elkaar ja tot één geheel te smeden.

  Want je had wel iedereen al in je bedrijf zitten om het
  project uit te voeren of heb je ook mensen aan moeten trekken?

  Nee, maar voor de uitvoering van datgene wat er is
  toegekend nemen we extra mensen aan, ja dat wel.

  En dat vond de commissie is ook goed?
  - Ja dat was onderdeel van budget wat we hadden ingediend.

  En had je dat onderbouwd in je voorstel wat voor mensen
  je aan ging nemen? - Ja, heel gedetailleerd.

  Ja, je moet echt op poppetjes niveau,
  dat hebben ook gedaan en per activiteit natuurlijk.

  en hoe zag de verdere het aanvraagproces er voor jullie uit?

  Hebben jullie alles zelf geschreven, hebben jullie eerst
  nagedacht, hebben jullie eerst de pitch dek gemaakt

  wat net als tip gegeven werd?

  Nee we hebben het andersom gedaan. Pitch dek
  kwam als laatste ik vind ook eerlijk

  gezegd wel pittig om de pitch dek meteen
  in te moeten dienen

  bij indiening van het project want er gaat toch nog veel
  door je hoofd en de actualiteit speelt ook altijd wel mee.

  Een pitch wil je geven zodat je ook wat kan
  communiceren dus ik vind het heel vlak

  om dat zo maar te moeten toe sturen,
  dan krijg je een heel andere pitch.

  Maar ja, in ons geval hebben we ons geconcentreerd op
  het gewoon completeren van het verhaal

  op basis van de formats die er waren
  en daar hebben we ons wel zo veel mogelijk

  heel strikt aan gehouden.

  Heb je daar hulp bij gehad?
  -Ja, we hebben ook gewerkt met een partij

  om ons assisteren die dus veel ervaring
  hadden op dit gebied.

  Ja, die hield ook de tijd in de gaten want de tijd
  vliegt als je hiermee aan de slag gaat

  en ik moet zeggen het heeft
  ook wel echt heel veel tijd gekost.

  Dus ja, het is enorm balen, plat gezegd,
  als het dan niet doorgaat.

  Maar ja, je kan dus aardig wat keren indienen,
  dat wist ik niet.

  Je leert er heel veel van ik moet zeggen, ook de
  terugkoppeling natuurlijk.

  Het zet de zaak ook wel een beetje op scherp voor jezelf,
  dus het is goed je wordt gedwongen

  om heel helder aan te geven wat je nou
  eigenlijk aan het doen bent.

  Ja ik moet zeggen op een gegeven ogenblik
  qua iteraties en dingen: soms heb je ook het idee

  van wat ik nu weer terug krijg, dat helpt me
  nou niet heel erg in de volgende submissie

  maar goed dat is hun ding, over hulp ik denk ook voor ons,
  wij waren toen we indienden denk ik nog maar met z'n zessen

  in het bedrijf dus we hebben daar ook een partij bij
  gezocht die heel veel ervaring had met SME instrument

  fase 1 en 2 omdat te winnen, ook om
  gewoon net op een andere manier op te schrijven.

  Inderdaad voor te zorgen dat iedereen het kan
  lezen en er makkelijk dingen uithaalt

  dus die hulp hebben we hebben gehad en
  daarnaast ook de hulp van jullie natuurlijk hier

  toen we eenmaal werden uitgenodigd om te komen
  pitchen om het gewoon puntscherp te krijgen.

  Fabio, je hebt gezegd we hebben er een
  aantal keer over gedaan.

  Jullie hebben er iets minder vaak over gedaan
  hoe lang heeft het hele proces bij jullie geduurd

  Vanaf de eerste keer dat je bedacht had dat je dit
  ging doen totdat je het geld op de rekening had?

  Heb je daar een beeld over?
  - Maand of vier ja dat is wel heel snel, een toppertje hier.

  Jullie zijn ook een toppertje maar jullie hebben er gewoon
  iets langer over gedaan. Hoe lang was dat bij jullie denk je?

  Ja dat zal denk ik vanaf het moment dat
  we ermee begonnen totdat we het geld

  op de bank hadden zal denk ik twee jaar geweest zijn.

  Ja oké maar ik heb het over de
  voorbereiding zeg maar tot en met het indienen.

  Kijk daarna dat proces dat duurt natuurlijk langer.

  Dus het is wel een proces wat we zien meestal is dat
  bedrijven toch echt wel een jaar bezig zijn

  met het aanvragen van deze subsidie
  en dat is ook iets waar je rekening mee

  moet houden in je strategie, als je hem
  aanvraagt heb je echt mazzel gehad

  als je het binnen een paar maanden
  op je rekening hebt staan.

  Maar meestal duurt het echt langer
  dus houd er dan rekening mee.

  Ik vertelde over het proberen zo lang
  mogelijk uit te stellen uiteindelijk

  van het tekenen van de Grant agreement
  en de startdatum van het project

  en wat wij gemerkt hebben sinds het
  project gestart is, dat zoals bij elke start-up

  hopelijk niet alleen bij mij dingen
  vallen mee en dingen vallen tegen,

  dus we hebben moeten concluderen dat die
  twee jaar voor ons toch niet voldoende is om

  alle objectives en milestones te bereiken,
  alle deliverables die we hadden afgesproken

  in de Grant agreement, dus zijn we in gesprek
  getreden met onze project officer.

  Gwen gaf het al aan, ik denk dat ontzettend belangrijk is
  project officers in Brussel zijn eigenlijk gewoon net mensen

  dus het is dus heel belangrijk gewoon om
  een goede relatie met ze op te bouwen.

  Ik ben met mijn financial controller langs
  geweest bij onze eerste project officer.

  Inmiddels hebben we onze
  tweede project officer.

  Want het zijn net mensen en ze
  verdwijnen ook weer heel snel vaak.

  Nee, maar dus door gewoon een goede relatie te houden,
  ze goed op de hoogte houden van wat je aan het doen bent

  zijn heel veel dingen mogelijk op het moment
  dat je eenmaal die subsidie gekregen hebt.

  Want zij willen ook successen kunnen rapporteren
  over alle bedrijven die die subsidie gekregen hebben.

  Dus we hebben van twee jaar project naar twee en een half
  jaar kunnen oprekken om daarmee alles te kunnen bereiken.

  En we zijn nu ons eerste voortgangsrapport
  aan het schrijven over jaar één

  en daarin kunnen we gelukkig heel veel
  positief nieuws melden en hoe we het geld

  van Brussel goed hebben uitgeven.

  Wat is de project management load,
  om het zo maar even te zeggen?

  Hoe zwaar is het moet je veel rapporteren?
  Valt het mee?

  Ik vind het meevallen qua rapportage.

  Je moet een voortgangsrapportage
  na een jaar in ons geval

  en dan een eindrapportage moet je
  doen en je hebt nog wat dingen zoals

  milestones die je tussentijds moet
  leveren via de portal.

  Maar ik moet zeggen het is niet
  heel veel overhead voor de

  2,4 miljoen euro aan subsidie
  die we gekregen hebben.

  Dat voortgangsrapport is wel best wel
  even taai en even flink werken

  en even kijken of dat het in één keer
  geaccepteerd wordt of dat er iets op terugkomt.

  Maar het valt, vind ik, qua administratie
  best wel mee.

  Welke impact het voor jullie gehad want jullie
  zijn nu een half jaar bezig met het project?

  Ja inderdaad startdatum juli.

  Het was natuurlijk wel een soort rijdende trein
  en de toegekende onderdelen van het project

  die zijn heel duidelijk afgebakend dus we
  moesten de spullen gaan bestellen

  om de opschaling mogelijk te maken.

  We doen die trial, dat kost voorbereiding en dan moet je toestemming
  krijgen van de Medisch Ethische ToetsingsCommissie.

  Die werd eerst afgewezen en dan moet je dingen
  uitleggen en toen werd die toegewezen,

  maar dan ben je voor niks twee maanden verder.

  En de commercialisering zelf, dat wil ook
  zeggen mensen aannemen.

  Dus we hebben iemand gerekruteerd
  vrij kort daarna al voor Duitsland

  een commercieel eindverantwoordelijke voor dat land
  en die moet je dan helemaal gaan inwerken.

  En wij hebben dat in Zweden gedaan, ik heb in
  December in Stockholm de launch gedaan

  voor zestig influencers, ja het is heel erg leuk

  maar het is ook gewoon een heel veel
  werk dus ja stap-voor-stap-proces

  maar we liggen goed op schema.

  Wanneer zou je anderen aanraden om dit traject te gaan doen?

  Ik zou wel heel goed aan het begin overwegen
  of je qua type project echt lijkt te passen in de,

  je hoeft niet te zeggen de sweetspot, maar
  wel toch de doelen die er beoogd zijn.

  Dat vind ik een hele grote sanity check,
  je gaat gewoon veel tijd investeren

  en als dat zo is dan zou ik aan iedereen die
  dat vindt zou ik het aanraden, want waarom niet?

  Jij zei het ook al Fabio, het is gewoon
  een heel aantrekkelijk soort financiering

  of co-financiering.
  Maar je moet het wel waarmaken.

  En je gaat echt heel veel, ik zei vier maanden
  maar het is wel met drie mensen heel veel tijd

  en heel veel nachten ook,
  dus je kan het verdubbelen.

  Heb jij daar nog aanvullingen op?

  Nee, eigenlijk niet.
  Ik sluit me volledig aan bij mij wat Mark zegt.

  Als je de goede innovatie en de impact als je
  die duidelijk kunt maken dan is het gewoon

  een schitterend instrument om, ja ik blijf het zeggen,
  het is gratis geld. Je moet er veel tijd in steken

  dus die moet je er voor beschikbaar hebben
  maar het blijft een hele mooie subsidie

  met zeventig procent funding van een project.

  Volgens mij is er geen enkele subsidie
  die zo'n hoge funding geeft.

  Dus zeker doen ja, absoluut.

  Ja het was buitengewoon nuttig.
  Ze zijn heel gemeen kan ik wel zeggen

  tijdens de pitch als je hem hier doet maar
  het was heel nuttig.

  Ze waren aardiger in Brussel dus daardoor
  hebben wij veel geleerd en dat was ook wel

  echt een hele nuttige en ik moet zeggen hoogwaardige
  pitch oefensessie maar ook los daarvan inderdaad

  goede interactie, goede guidance
  waar je echt wat aan hebt.

  Één van de redenen ook denk ik dat wij
  allebei graag hier naartoe zijn gekomen

  want het is gewoon goed voor Nederland
  het is leuk, ja er is er is in principe genoeg plek.

  Ja, want wij leerden elkaar kennen tijdens
  de pitch oefening volgens mij?

  Maar Fabio, ik heb jullie voorstel
  wel eerder gelezen.

  Ik wil dat ook aanvullen van, wat je zegt Mark.

  Anders hadden wij hier ook niet gestaan,
  als we niet heel goed ondersteund

  waren en dat wat u zegt, het is niet alleen voor het pitchen
  maar het is ook daarvoor al mee lezen van het voorstel

  voordat het wordt ingediend. Jean-Luc kwam regelmatig
  op de High Tech Campussen dan kwam die langs om nog

  even te kijken hoe hij daar kon assisteren.

  Als ik denk, ja ook ontzettend positieve ervaring
  met de hele ondersteuning gedurende het traject.

  Ik zal nooit vergeten dat ik op terug
  reis was van mijn vakantie uit Zeeland

  ik zat in Domburg en ik was in Middelburg, mijn vrouw
  was nog even wat laatste inkopen aan doen

  kreeg ik een telefoontje van Jean-Luc om
  me te vertellen dat het geld binnen was.

  Dus meteen Champagne open getrokken thuis,
  dat is een dag die vergeet ik nooit meer!

  Maar ook daarin, zeg maar vanaf het moment van de
  indiening tot op het moment dat het resultaat binnen is

  meteen, Jean-Luc altijd bereikbaar ik weet niet
  of dat nog steeds zo is maar ik kon hem altijd bellen.

  Dag en nacht dus een fantastische ondersteuning.

  Het is natuurlijk onze rol maar het is
  ook wel iets wat we heel graag doen.

  Zeker de bedrijven waar we echt in
  geloven, daar gaan we heel ver voor

  ook 's nachts helpen met pitch decks
  hebben we ook nog gedaan.

  Het hoort er allemaal bij om de successen
  voor Nederland zo groot mogelijk te maken

  en we zien ook dat Nederland één van de
  topscoorders is in dit instrument binnen Europa

  zeker vanaf moment dat er gepitched mag worden
  doen we het gewoon ontzettend goed.

  Dat is voor ons leuk, dat is voor ondernemers leuk
  en daar wordt iedereen blij van denk ik.

  Dus dat doen we ook heel graag.

  Mark een laatste tip voor de zaal?

  Dat is een interessante vraag,
  ja, wat ik al eerder zei

  ik zou zeker kijken of het past en als het past
  zou ik ervoor gaan en onderschat het niet.

  Dus als je doet, doe het dan goed en dan
  heb je nog die herindieningmogelijkheid

  en dergelijke maar ja daar verlies je ook momentum
  mee, uiteindelijk kan het wel goed komen

  maar het is wel heel erg de moeite waard.

  Fabio?

  Mijn tip is voor de pitch, ik ga
  er vanuit gaan dat jullie allemaal

  gewoon die pitchronde in ieder geval halen.

  Zorg ervoor dat je echt op elke vraag
  voorbereid bent.

  Wij spraken in de rehearsal room, voor het pitchen
  spraken wij een ander team uit Nederland

  en na afloop kwamen we die weer
  tegen en die waren heel enthousiast aan het begin.

  En toen we ze na afloop nog even
  op plein voor dat gebouw

  op het Place Roger in Brussel troffen

  zeiden ze: ja het was echt verschrikkelijk,
  die pitch ronde want ze begonnen

  helemaal over de waardering van ons
  bedrijf en wat voor richting exit.

  Ze waren helemaal niet geïnteresseerd in
  ons product en in onze technologie.

  Dus dat is echt voor sommige bedrijven en hopelijk
  niemand van jullie maar de valkuil is

  om echt alleen maar de technoloog en
  product mensen daar neer te zetten.

  Maar het gaat niet alleen over het product
  het gaat over hoe ga je dat product verkopen?

  Hoe ga jij je bedrijf ontwikkelen,
  wat heb je daarvoor nodig?

  Dus ja wees op elke vraag voorbereid als je daar voor
  die jury in Brussel staat, dat zou mijn tip zijn.

  Ondersteuning kunt u bij ons vinden vanaf
  nu tot en met dat je klaar bent.

  We hebben niet alleen het telefoontje dat je
  het geld gekregen hebt.

  Maar ook daarna kunnen we je nog helpen.

  We hebben ook een aantal legal and
  financial experts in huis die heel goed

  kunnen assisteren bij de Grant
  agreements of daarna bij de rapportages.

  We proberen jullie zoveel mogelijk te ondersteunen
  dat is natuurlijk waar we voor zijn

  en ja als er geen verdere vragen zijn dan was
  dit in een vogelvlucht de EIC Accelerator.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.