Structuur Horizon Europe | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Structuur Horizon Europe

28-08-2020

Horizon Europe bestaat straks uit 3 pijlers (pillars) en enkele horizontale acties.

Bekijk in het schema de samenhang tussen de pijlers en horizontale acties.

Overzicht structuur Horizon Europe

In de Engelstalige afbeelding staan 3 verticale pijlers (pillars) en daaronder een horizontaal blok, die alle 4 zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen.
Pillar 1: Excellence Science

 • European Research Council
 • Marie Skłodowska Curie Actions
 • Research Infrastructures

Pillar 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

 • Clusters
 1. Health
 2. Culture, Creativity and Inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
 • Joint Research Centre

Pillar 3: Innovative Europe

 • European Innovation Council
  • EIC Accelerator
  • Pathfinder    
 • European innovation ecosystems
 • European Institute of Innovation and Technology

Horizontale acties - Widening Participation and Strengthening the European Research Area

 • Widening participation and spreading excellence
 • Reforming and Enhancing the European R&I system

Pijler 1: Excellent Science

De Excellent Science pijler heeft als doel de wetenschap in Europa op topniveau te houden of te brengen. Daarnaast dragen de acties uit deze pijler bij om van Europa een aantrekkelijke locatie te maken voor ’s werelds beste onderzoekers. Europa wil onderzoekstalent aantrekken, ontwikkelen en toegang bieden tot de beste onderzoeksinfrastructuren.

Deze pijler bestaat uit:

Pijler 2: Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 richt zich op de grote uitdagingen waar de EU en de wereld mee worstelen. Die zijn onder andere benoemd in de Sustainable Development Goals (SDGs).

Brede samenwerking tussen partijen uit verschillende sectoren (onderzoek- en onderwijsinstellingen, industrie, NGOs, en meer) is nodig om de omvang en complexiteit van deze problemen aan te pakken. Denk daarbij aan gezondheid en welzijn voor iedereen, een digitale economie, oplossingen voor klimaatveranderingen, transitie naar een circulaire economie en het voedselprobleem. Dat alles moet ook leiden tot een sterke Europese industriesector en meer werkgelegenheid.

U draagt binnen Horizon Europe bij aan het van het lab naar de markt brengen van innovatieve technologieën en het ontwikkelen van nieuwe toepassingen. Activiteiten binnen pijler 2 zijn gericht op excellentie en maatschappelijke impact. Aanvragers binnen deze pijler zijn vaak consortia van meerdere publieke en private partijen (onderzoekers van universiteiten en bedrijven, fabrikanten, eindgebruikers, etc.). Alle betrokken partijen brengen via multidisciplinaire samenwerking zowel inhoudelijke als technologische kennis bij elkaar.

Clusters:

 1. Health
 2. Culture, Creativity and Inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Delen van de huidige industriepijler van Horizon 2020 met daarin de sleuteltechnologieën komen terug in pijler 2 Global Challenges and Industrial Competitiveness en pijler 3 Innovative Europe.

Het Joint Research Centre (JRC) is straks in pijler 2 ondergebracht. Het JRC is de interne wetenschappelijke dienst van de EC, die de beleidsvorming van de EU ondersteunt met onafhankelijk, goed onderbouwd wetenschappelijk advies.

Pijler 3: Innovative Europe

De derde pijler van Horizon Europe is gericht op innovatie om het concurrentievermogen van de EU te versterken.

De pijler is ingevuld met de European Innovation Council (EIC). De EIC richt zich voornamelijk op individuele innovatieve bedrijven en zal primair bestaan uit 2 onderdelen:

 • De Pathfinder voor innovaties met een laag technology readiness level (TRL)
 • De Accelerator voor innovaties met een hoog TRL. Daarbij worden mogelijkheden geboden voor het combineren van diverse vormen van financiering, waaronder ook investering in vermogen (equity).

Het nieuwe onderdeel in pijler 3 is European Innovation Ecosytems. Dit onderdeel is gericht op het opbouwen en versterken van ecosystemen en zal regionale en nationale innovatie-actoren met elkaar verbinden.

Ook het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) wordt ondergebracht onder de derde pijler van Horizon Europe. Dit is een EU-orgaan dat in 2008 door de Europese Unie is opgericht om het innovatievermogen van Europa te versterken. Het EIT stimuleert innovatie in heel Europa door bedrijven, onderwijs en onderzoek te integreren om oplossingen te vinden voor urgente wereldwijde uitdagingen.

Horizontale acties

Om de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te versterken zet Horizon Europe via horizontale acties diverse instrumenten in gericht op verbreding van excellentie in Europa en hervormingen van nationale onderzoeks- en innovatiesystemen. Voorbeelden van deze instrumenten zijn Teaming, Twinning en European Cooperation in Science and Technology (COST).

Overzicht adviseurs

Wilt u meer weten over de Pijlers en Horizontale acties? Bekijk met welke adviseur u contact kunt opnemen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.