Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS | RVO.nl

Service menu right

Subsidieregeling Indirecte emissiekosten ETS

Gesloten
15-04-2021

Heeft uw bedrijf hogere elektriciteitskosten door emissiehandel? Dan kunt u compensatie aanvragen voor uw hoge energierekening. Uw onderneming moet wel aangesloten zijn bij de energieconvenanten MJA3 of MEE en behoren tot één van de 15 geselecteerde bedrijfstakken. De subsidie Indirecte emissiekosten ETS (Emissions Trading Scheme) voorkomt oneerlijke concurrentie met andere landen.

De regeling ETS is gesloten. Aanvragen kon tot 15 april 2021 17:00 uur.

In andere landen gelden geen hogere elektriciteitsprijzen door CO2-kosten. Nederlandse elektriciteitsgrootverbruikers kunnen deze extra kosten niet doorberekenen in hun productprijzen zonder een aanzienlijk verlies van hun marktaandeel.
De ETS-regeling valt onder de Regeling nationale EZ-subsidies (RNES).

Op het in Londen gevestigde handelsplatform ICE vond in 2019 de meeste handel plaats in EUA-futures voor levering in december 2020. De gemiddelde EUA Forward Prijs die op dat handelsplatform in 2019 tot stand kwam, bedroeg € 25,20 per ton CO2.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebedrag van de subsidie Indirecte emissiekosten ETS voor 2021 bedraagt € 179 miljoen. Dit compenseert kosten gemaakt in 2020. Als het geclaimde budget groter is dan het beschikbare budget, worden de aanvragen met een gelijk percentage gekort.

Aanvragen

Aanvragen kon van 15 februari 2021 tot en met 15 april 2021 17:00 uur.

Mededelingen van de Europese Commissie

  • EU Richtsnoeren 20120605
    Mededeling van de Commissie Richtsnoeren over bepaalde staatssteunmaatregelen binnen de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (SWD(2012) 130 final)/ (SWD(2012) 131 final)/ (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 158/04)/ 5.6.2012
  • Wijziging op de EU Richtsnoeren 20121215
    Mededeling van de Commissie tot wijziging van de mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende bepaalde staatssteunmaatregelen binnen van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten na 2012 (Voor de EER relevante tekst)/ (2012/C 387/06)/ 15/12/2012

Veelgestelde vragen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.