Service menu right

Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen

In het Regeerakkoord en Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) helpen hieraan mee.

De Sbv bestaat uit een innovatiemodule en een investeringsmodule. Met de innovatiemodule kunt u nieuwe stal- en managementmaatregelen onderzoeken en ontwikkelen. Wilt u een bewezen innovatie installeren in uw veestal? Kies dan voor de investeringsmodule.

Modules

Subsidie voor veehouders die een innovatie willen onderzoeken en ontwikkelen voor stal- en managementmaatregelen.

Subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen innovaties voor stallen.