Service menu right

Veelgestelde vragen Innovatieve stallen (algemeen)

Veelgestelde vragen

Een aantal veehouders die ik ken zijn ook geïnteresseerd. Kunnen we beter samen of apart een aanvraag doen?

Het is niet nodig om met meer veehouderijen samen te werken. Dat is alleen handig als u allemaal dezelfde vernieuwende techniek of managementmaatregel onderzoekt. De grootte van het samenwerkingsverband heeft geen invloed op de rangschikking.

Wilt u samen één innovatie onderzoeken die u bij maximaal 4 veehouders tegelijk uitvoert? Dan is het beter om samen aan te vragen. Wilt u het stalsysteem dat u ontwikkelt op de Rav-lijst laten plaatsen? Hiervoor moet u de innovatie in 4 stallen door laten meten. Op onze pagina Beoordelingstraject proefstalaanvraag leest u meer hierover.

Krijg ik subsidie voor het werk dat ik al voor mijn proefstalaanvraag heb gedaan?

U krijgt geen subsidie voor het werk dat u voor uw proefstalaanvraag heeft gedaan. U heeft dan al onderzoek naar ammoniakemissie gedaan. Alleen voor activiteiten die u doet na uw subsidieaanvraag kunt u subsidie krijgen.

U kunt wel een innovatieprojectvoorstel toesturen dat zich richt op andere stoffen, zoals methaan. Voor onderzoek en investeringen in installaties die daarvoor nodig zijn kunt u subsidie krijgen. We nemen de proefstalaanvraag dan mee in de beoordeling van de integrale vermindering van emissies.

Valt mijn innovatieproject onder industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling?

Voor experimentele ontwikkeling onderzoekt u bestaande technische kennis en vaardigheden. U ontwikkelt een nieuwe techniek of maatregel en test dit met een prototype. Het doel hiervan is dat u deze later in uw stal kan gebruiken.

Met industrieel onderzoek zorgt u voor nieuwe kennis en vaardigheden. Deze kennis test u op kleine schaal. Vindt u dat uw project valt onder industrieel onderzoek? Geef dan in het projectplan duidelijk aan waarom.

Ik heb samen met mijn zoon van 30 jaar een maatschap. Krijgen we dan in de 1e fase 20% extra subsidie?

U krijgt helaas geen 20% extra subsidie. De maatschap vraagt de subsidie aan, niet de individuele maat die jonge landbouwer is.

Komt mijn innovatie op de Rav-lijst om op de markt te brengen?

Uw innovatie komt niet vanzelf op de Rav-lijst. Hiervoor is een aparte beoordelingsprocedure via de Technische Advies Pool (TAP). Wilt u dat uw innovatie voor ammoniak, geur en fijnstof op de Rav-lijst komt? Dan raden we u aan om in fase 1 het meetplan voor de emissiemetingenfase aan de TAP voor te leggen. Stuur een e-mail aan rav@rvo.nl. Dit doet u voordat u de innovatie laat doormeten.

De onderzoeksorganisatie kan u helpen met het maken van uw meetplan. Als de metingen in fase 2 zijn uitgevoerd, kunt u een aanvraag doen voor een definitieve emissiefactor voor ammoniak, geur en fijnstof. Bij een positieve beoordeling door de TAP komt uw innovatie op de Rav-lijst.