Service menu right

Veelgestelde vragen Innovatieve stallen (fasen)

Veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillende fases van de subsidie?

De subsidie is ingedeeld in 3 fasen:

 • Fase 1:  onderzoeks- en ontwikkelingsfase
  In deze fase vertaalt u uw idee naar een techniek in de stal. U test bijvoorbeeld met de techniek in een deel van uw stallen. Wanneer u klaar bent, introduceert u de techniek in de hele stal.
 • Fase 2: emissiemetingenfase
  In deze fase voert de onderzoeksorganisatie metingen uit naar broeikasgas- en stalemissies. Ze publiceren de resultaten van deze metingen.
 • Fase 3: resterende productieve levensduurfase
  Zijn de resultaten van uw innovatie positief? Dan krijgt u ook subsidie voor de resterende productie levensduurfase bij een innovatie voor staltechnieken.

Iedere fase heeft zijn eigen voorwaarden en subsidiepercentages. Lees meer op de pagina Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen.

Kan ik alleen voor de onderzoeks- en ontwikkelfase (fase 1) een aanvraag doen?

Nee, u moet dan ook de emissiemetingenfase (fase 2) laten uitvoeren. In deze fase bepaalt de onderzoeksorganisatie hoe effectief uw nieuwe techniek of managementmaatregel is. Heeft u fase 1 en fase 2 uitgevoerd? En zijn de resultaten positief? Dan krijgt u ook subsidie over de resterende productieve levensduurfase (fase 3) bij een innovatie voor staltechnieken.

Is de emissiemetingenfase (fase 2) nodig?

Ja, u moet uw innovatie laten doormeten.

We willen namelijk zeker weten dat door uw innovatie broeikasgas- en stalemissies voldoende verminderen. Deze laat u doormeten door een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding (onderzoeksorganisatie), zoals:

 • Wageningen University & Research (WUR)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

De onderzoeksorganisatie publiceert de meetresultaten. Wilt u uw vernieuwende stalsysteem op de lijst laten zetten voor ammoniak, geur en fijnstof emissiearme huisvesting? Dan kunt u de resultaten ook hiervoor gebruiken. Deze lijst valt onder de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) en heet ook wel de Rav-lijst.

Kan ik alleen voor de emissiemetingenfase (fase 2) een aanvraag doen?

Nee, uw project moet ook een onderzoeks- en ontwikkelfase (fase 1) hebben. U mag dus niet alleen subsidie aanvragen voor fase 2. De subsidie is voor het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe systemen en managementmaatregelen. Daarna laat u ze doormeten.

Heeft u voor de aanvraag van uw subsidie een nieuwe techniek of maatregel ontwikkeld? En wilt u deze laten doormeten om de vermindering van uitstoot te bepalen? Dan kan dit niet met deze subsidie.

Mag ik de metingen zelf doen tijdens fase 2?

Nee, alleen een onderzoeksorganisatie mag metingen in fase 2 doen. De onderzoeksorganisatie voert de metingen uit volgens een vastgesteld protocol en publiceert de resultaten hiervan. Het is belangrijk dat de metingen volgens vastgestelde protocollen worden gedaan. Hierdoor zijn de verschillende innovatieve technieken te vergelijken.

Voorbeelden van onderzoeksorganisaties die metingen van emissies doen:

 • Wageningen University & Research (WUR)
 • Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)

Meer informatie vindt op de pagina Onderzoeksorganisatie.

Is fase 3 ook voor innovaties in managementmaatregelen?

Als u een managementmaatregel onderzoekt en ontwikkelt kunt u meestal geen subsidie krijgen in fase 3. In deze fase krijgt u subsidie voor de afschrijvingskosten van technische innovaties in de stal.

Voor het onderzoeken en ontwikkelen van managementmaatregelen doet u waarschijnlijk geen grote investeringen in de stal. De kosten die u hiervoor maakt zijn vaak voor experimenten, het maken van protocollen en personeel. Dit soort kosten en kleine investeringen in de stal schrijft u af tijdens de looptijd van het project.

Wat voor activiteiten moet ik doen in de resterende levensduurfase (fase 3)?

In deze fase voert u geen activiteiten meer uit. Zijn uw resultaten positief na uw innovatie? U krijgt dan subsidie over de afschrijfkosten van uw investering in de staltechniek. Deze subsidie krijgt u zowel tijdens de looptijd van het project als na afronding van het project.

Het subsidiepercentage dat u tijdens het project krijgt, is soms anders dan het percentage na het project (fase 3). Met onze rekentool berekent u de subsidiabele kosten van uw staltechniek voor fase 3. Deze vindt u in de projectbegroting (Excel) op mijn.rvo.nl.