Service menu right

Veelgestelde vragen Innovatieve stallen (technieken en maatregelen)

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen brongerichte en end of pipe maatregelen?

Bij brongerichte maatregelen voorkom je zoveel mogelijk de vorming van broeikasgas- en stalemissies door dit bij de bron aan te pakken. Dit doet u bijvoorbeeld door urine en mest te scheiden of snel uit de stal af te voeren. Dit verlaagt de vorming en daarmee de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals ammoniak. Hierdoor is het stalklimaat beter.

Bij end of pipe maatregelen ontstaat de uitstoot van stoffen eerst in de stal. Daarna verwijdert u deze uit de lucht. Maar wel voordat de stoffen de stal verlaten.

Levert mijn end of pipe maatregel bij deze regeling nog een voordeel op?

End op pipe maatregelen kunnen ook innovatief zijn. Maar met deze regeling krijgt u hier geen subsidie voor. U kunt de end of pipe maatregel wel gebruiken om een deel van de streefwaarde te halen. Deze waarde geeft u door in het projectplan. Hierop beoordelen we onder andere uw aanvraag voor de subsidie.

Wat zijn managementmaatregelen?

Managementmaatregelen hebben niet direct met het stalsysteem te maken. Door uw bedrijfsvoering te veranderen probeert u de uitstoot te verminderen. Een managementmaatregel is daarom meestal toe te passen in verschillende stalsystemen. Denk hierbij aan voermaatregelen om de dieren minder schadelijke stoffen te laten uitstoten.

Een ander voorbeeld zijn fokkerijmaatregelen. Hiermee zorgt u dat veehouders meer dieren fokken die minder schadelijke stoffen uitstoten. Op de website van Infomil vindt u voorbeelden van bestaande managementmaatregelen voor ammoniakreductie.

Mag ik een techniek en een managementmaatregel combineren voor nog minder uitstoot?

Nee, u mag geen techniek en managementmaatregel combineren. U vraagt hiervoor apart subsidie aan. En deze aanvragen beoordelen wij los van elkaar. Het effect kan groter zijn als u een techniek combineert met een managementmaatregel. Maar het nadeel is dat we van beide het effect niet goed kunnen meten.

Kan ik subsidie aanvragen om meer managementmaatregelen naast elkaar te testen?

Ja, dat is mogelijk. In de onderzoeks- en ontwikkelfase (fase 1) begint u met het vergelijken van de effecten van verschillende managementmaatregelen. De maatregelen moeten wel logisch met elkaar verbonden zijn. Zo moet het principe van het verminderen van de uitstoot hetzelfde zijn. Dit is de eigenschap van de innovatie die zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies.

Als dit niet het geval is dan kiest u voor één managementmaatregel. Na uw onderzoek kiest u de meest effectieve maatregel. Hiervan laat u in fase 2 de emissies doormeten door een onderzoeksorganisatie.

Mag ik meer technieken of managementmaatregelen combineren voor nog minder uitstoot?

Ja dat mag. Als u een combinatie onderzoekt, legt u eerst vast hoe deze technieken (of maatregelen) eruit zien. Ook geeft u aan hoe ze met elkaar verbonden zijn. Voor deze combinatie stelt u een meetplan op. Daarna doet de onderzoeksorganisatie metingen.

Als de resultaten positief zijn kan de combinatie van technieken als één nieuw stalsysteem erkend worden. Hetzelfde geldt voor managementmaatregelen.