Service menu right

Verdelen van het budget

Het budget voor het onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stallen is beperkt. Zorg daarom dat uw aanvraag genoeg scoort om subsidie te krijgen. Uw aanvraag kan op 4 criteria scoren. Voor melkveehouders zijn dit er 5. Voor het verminderen van broeikasgas- en stalemissies kunt u de meeste punten scoren.

Deze subsidie is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Waar kan uw aanvraag op scoren?

Uw aanvraag scoort hoger als uw innovatie:

  1. zorgt voor minder broeikasgas- en stalemissies (wegingsfactor 3);
  2. economische kansen biedt (wegingsfactor 2);
  3. zorgt voor een verbetering van het dierenwelzijn en de brandveiligheid op een veehouderijlocatie (wegingsfactor 1);
  4. internationaal vernieuwend is (wegingsfactor 1).

5e criterium voor melkveehouders

Bent u melkveehouder? Dan geldt voor u een 5e criterium. U krijgt 15 punten als het vee bij gebruik van de innovatie minimaal 6 uren op een dag buiten de stal staat. Dit geldt voor minimaal 120 dagen in een jaar. Staat het vee minder lang buiten de stal? Dan voldoet u niet aan het Convenant Weidegang en scoort u hierop 0 punten.

De aanvragen die aan de voorwaarden voldoen rangschikken we met deze criteria. Het budget gaat naar de aanvragers die hier het hoogst op scoren.

Hoe berekenen wij de punten?

Voor criteria 1 tot en met 4 krijgt u minimaal 1 punt en maximaal 5 punten. Als u voldoet aan criterium 5 krijgt u 15 punten. De wegingsfactor geeft aan hoe vaak de punten meetellen in het totale puntenaantal. Dus bij een wegingsfactor 3 krijgt u in het totale puntenaantal minimaal 3 en maximaal 15 punten.

Rangschikken en punten toekennen

CriteriumMinimum toekenningWegingsfactorMinimum aantal totaalpuntenMaximum toekenningMaximum aantal totaalpunten
1131 x 3 = 355 x 3 = 15
2121 x 2 = 255 x 2 = 10
3111 x 1 = 155 x 1 = 5
4111 x 1 = 155 x 1 = 5
5*0n.v.t.01515
Totaal7 35 (50*)

* Dit is alleen voor melkveehouders.

Lees op onze pagina Subsidie berekenen hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *