Veelgestelde vragen innovatiemodule Sbv - algemeen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen innovatiemodule Sbv - algemeen

Veelgestelde vragen

Een aantal veehouders die ik ken zijn ook geïnteresseerd in de subsidie. Kunnen wij beter samen of apart een aanvraag doen?

Het is niet nodig om met meer veehouderijen samen te werken. Dat is wel handig als u allemaal dezelfde vernieuwende techniek of managementmaatregel onderzoekt. De grootte van het samenwerkingsverband heeft geen invloed op de rangschikking.

Wilt u samen één innovatie onderzoeken, waarbij u de maatregelen bij maximaal 4 veehouders tegelijk uitvoert? Dan kunt u samen aanvragen. Wilt u het stalsysteem dat u ontwikkelt op de Rav-lijst laten plaatsen? Hiervoor moet u de innovatie in 4 stallen door laten meten. Op onze pagina Erkenning innovatief stalsysteem tegen ammoniakuitstoot leest u meer hierover.

Wij willen samen met veehouderijondernemers uit verschillende sectoren subsidie aanvragen. Mag dat?

Nee, dat mag niet. U mag alleen samen subsidie aanvragen als de innovatie voor één dierlijke sector is. Er is namelijk voor iedere dierlijke sector een apart budget beschikbaar. Vraagt u bijvoorbeeld subsidie aan voor een innovatie voor de vleeskalverensector? Dan mogen in uw samenwerking alleen vleeskalverenhouders zitten.

Wij zijn een onderzoeksorganisatie met een eigen proefbedrijf. Mag het proefbedrijf subsidie aanvragen als veehouderijonderneming?

Nee, dat mag niet. We zien het proefbedrijf als onderdeel van de onderzoeksorganisatie. U zet het bedrijf namelijk in voor onderzoek en onderwijs. Ook als u geld verdient met vlees of melk uit het proefbedrijf.

Valt mijn innovatieproject onder industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling?

Voor experimentele ontwikkeling onderzoekt u bestaande technische kennis en vaardigheden. U ontwikkelt een nieuwe techniek of maatregel en test dit met een prototype bij de veehouderij.

Met industrieel onderzoek zorgt u voor nieuwe kennis en vaardigheden. Deze kennis test u op kleine schaal.

U krijgt 25% van de kosten aan subsidie voor beide typen onderzoek, industrieel en experimenteel.

Ik heb samen met mijn zoon van 30 jaar een maatschap. Krijgen we dan in de 1e fase 20% extra subsidie?

U krijgt helaas geen 20% extra subsidie. De maatschap vraagt de subsidie aan, niet de individuele maat die jonge landbouwer is.

Komt mijn innovatie op de Rav-lijst om op de markt te brengen?

Uw innovatie komt niet vanzelf op de Rav-lijst. Hiervoor is een aparte beoordelingsprocedure via de Technische Advies Pool (TAP). Wilt u dat uw innovatie voor ammoniak, geur en fijnstof op de Rav-lijst komt? Dan raden we u aan om in fase 1 het meetplan voor de emissiemetingenfase aan de TAP voor te leggen. Stuur een e-mail aan rav@rvo.nl. Dit doet u voordat u de innovatie laat doormeten.

De onderzoeksorganisatie kan u helpen met het maken van uw meetplan. Als de metingen in fase 2 zijn uitgevoerd, kunt u een aanvraag doen voor een definitieve emissiefactor voor ammoniak, geur en fijnstof. Bij een positieve beoordeling door de TAP komt uw innovatie op de Rav-lijst.

Ik ben bijna klaar met het bouwen van een proefstal, kom ik dan nog in aanmerking?

Ja. Als er geen onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten meer zijn in fase 1, komt u toch in aanmerking voor subsidie. U kunt namelijk subsidie krijgen voor het laten uitvoeren van de emissiemetingen door een onderzoeksorganisatie in fase 2. Fase 3 vervalt hiermee, net als fase 1.

In de definitie van stalsysteem wordt gesproken over mestbewerkingsinstallatie. Wat is mest bewerken?

Mest bewerken is het behandelen van mest. U gaat dan dierlijke mest:

  • mengen
  • scheiden
  • hygiëniseren
  • co-vergisten
  • composteren
  • drogen
  • indikken

Producten die door mestbewerking ontstaan, kunt u nog steeds gebruiken als meststof. Voorbeelden hiervan zijn:

  • digestaat
  • mineralenconcentraat
  • dunne en dikke fractie

Naast mest bewerken, kunt u ook mest verwerken. U zet dan mest om tot een product dat de Nederlandse landbouw niet meer ziet als meststof.

Meer informatie vindt u op onze pagina Mest bewerken.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.