Service menu right

Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV)

Met de regeling Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid (IMV) verstrekte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat subsidies aan samenwerkende bedrijven die een veiligheidsproject wilden uitvoeren. De regeling is gesloten. U kunt geen projecten meer indienen.

De veiligheidsprojecten hadden betrekking op producten of diensten om de dienstverlening van de ambulancesector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties te verbeteren. IMV streefde naar innovatieve oplossingen om de veiligheid te verbeteren op 3 thema’s:

  • opereren in netwerken (de juiste mensen beschikken op het juiste tijdstip over de juiste informatie)
  • simulatie, training en opleiding (versterken kwaliteit personeel)
  • fysieke bescherming (verbetering van de gezondheid en veiligheid van personeel)

Voor wie

De regeling was bedoeld voor samenwerkende bedrijven die een veiligheidsproject wilden uitvoeren.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. U kunt nog wel rapportages indienen en vaststelling aanvragen.

Budget

Het budget voor IMV was € 23 miljoen.