10 jaar Innovatiekrediet: innovaties met impact | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

10 jaar Innovatiekrediet: innovaties met impact

08-02-2021

Veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief, die ondernemers niet helemaal zelf kunnen financieren: daarvoor kan het Innovatiekrediet uitkomst bieden.

Foto 10 jaar Innovatiekrediet header

Innovatiekrediet bestaat 10 jaar. In die 10 jaar zijn mooie innovaties mede mogelijk gemaakt met het Innovatiekrediet. Innovaties met impact die Nederland, en de wereld, beter maken. We lichten een aantal inspirerende voorbeelden uit.

Praktijkvoorbeelden op deze pagina zijn van:

Asperitas
Kiadis Pharma
WizeNoze
Hiber
Cerescon
Intrinsic ID
Robin Radar Systems
Mimetas

Asperitas

server AsperitasAsperitas koelt datacenters op een ecologisch verantwoorde manier en volgens een innovatief technisch principe. Het Innovatiekrediet hielp om dit uitdagende concept van de grond te krijgen. Datacenters zijn faciliteiten waarin ICT-apparatuur wordt ondergebracht. Markus Mandemaker, medeoprichter en -eigenaar van Asperitas: "Voor de veiligheid is het belangrijk om de warmte die de computers genereren af te voeren. Dat kan via de lucht. Maar dan gaat de warmte verloren. Je kunt dat efficiënter doen met vloeistof." Asperitas stofte een al bestaand concept af. Door elektronica in vloeistof te hangen kan je de warmte gemakkelijk in die vloeistof vangen. De energie voor installaties die de datacenters koelen en die lucht rondblazen heb je niet meer nodig", legt Mandemaker uit. "Bovendien kun je de gebruikte energie in de vorm van warm water hergebruiken, bijvoorbeeld voor gebouwverwarming. Zo kan een datacenter tot wel 50% energie besparen."

Landbouw, water en voedsel

Hiber

Satelliet van Nederlandse start-up HiberOp 29 november 2018 is de eerste satelliet van de Nederlandse start-up Hiber gelanceerd vanaf het Satish Dhawan Space Centre (SDSC) in India. De tweede satelliet wordt zeer binnenkort gelanceerd vanaf de Vandenberg Air Force Base in Californië. Hiber werkt aan een netwerk van ongeveer 48 kleine satellieten met een energiezuinige, betaalbare wereldwijde dekking voor datacommunicatie voor IoT (Internet of Things) toepassingen. Dit is interessant voor bijvoorbeeld monitoring van gewassen.
De modems die de data naar de satelliet sturen, zijn door Hiber ontwikkeld en zijn zeer energiezuinig, zodat een batterij tot wel 10 jaar meegaat. Speciale software zorgt ervoor dat de modems alleen aangaan wanneer een satelliet van Hiber overvliegt. De satelliet verzamelt de gegevens en stuurt deze door naar een grondstation, dat de gegevens naar de klanten van Hiber stuurt.

Hiber ontwikkelt de modems, de satelliet en de softwaretechnologie met een Innovatiekrediet, dat in 2018 werd toegekend. Tijdens het innovatiekredietproject lanceert Hiber de eerste 2 satellieten en gaat het bedrijf de technologie samen met zo’n 25 pilotprojecten verder ontwikkelen. Daarna wil Hiber het aantal satellieten uitbreiden, om meer klanten te bedienen en ook toepassingen mogelijk te maken waarbij de modems de gegevens ieder uur, of ieder kwartier verzenden. Het hoofdkantoor van de Nederlandse start-up zit in Amsterdam en het R&D centrum in Delft.
Bekijk een filmpje waarin medeoprichter Coen Janssen vertelt over deze innovatie. Of lees meer over de toepassing van satellieten bij de monitoring van gewassen, bij een smart farming-project in Tanzania (in het Engels).

Cerescon

Cerescon oogstmachine in het veldArbeiders die asperges willen steken zijn steeds moeilijker te vinden. Cerescon, opgericht in november 2014, ontwikkelde daarom een selectieve oogstmachine in verschillende varianten. Deze machine kan met ondergrondse sensoren meten waar asperges zitten en weet welke lang genoeg zijn om te steken. De machine kan nauwkeuriger steken dan handstekers zodat er minder schade is aan de opbrengst. Door ondergrondse detectie kan de asperge niet verkleuren of bloemen waardoor de kwaliteit beter is. Omdat ook de homogeniteit van het zandbed hersteld wordt, is er ook minder kans op kromgroeien van asperges. Door al deze verbeteringen heeft de teler een hogere opbrengst. De oogstkosten zijn substantieel lager; een 3-rijige machine is in 3 tot 4 jaar terug te verdienen.

Op 26 november 2015 vroeg Cerescon het Innovatiekrediet aan. RVO.nl kende het krediet op 15 april 2016 toe. Cerescon gebruikte het Innovatiekrediet voor de ontwikkeling van de volautomatische aspergesteekmachine in 3 achtereenvolgende seizoenen. Er is al een 1-rijig en 3-rijig prototype. Cerescon ziet nog mogelijkheden om deze te optimaliseren. In 2019 gaat Cerescon bij een teler in Nederland en Duitsland een vol seizoen duurtesten uitvoeren met twee 2-rijige machines om telers te overtuigen. Vanaf seizoen 2020 kan Cerescon de machine leveren.
Bekijk een filmpje over de innovatie van Cerescon.

Tip van de ondernemer

Begin tijdig met het organiseren van financiering voor de commercialisatie. Houd rekening met vertraging en tegenvallers. De markt blijkt in praktijk terughoudender dan ze in eerste instantie lijkt.
De early adaptors blijken niet de 'nummers 1' uit de markt. De bedrijven die juist de markt willen bestormen durven eerder een risico te nemen dan de hele grote die al gevestigd zijn.

Veiligheid

Intrinsic ID

Serverruimte 10 jaar InnovatiekredietIntrinsic ID is in 2008 opgericht als spin-off van Philips Research. De technologie van Intrinsic ID biedt revolutionair betere en veiligere authenticatie voor bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT), zoals beveiliging van de verbinding tussen verschillende apparaten.

Intrinsic ID vroeg het Innovatiekrediet aan op 28 april 2009. RVO.nl kende het krediet op 7 augustus 2009 toe. Dankzij het Innovatiekrediet kon Intrinsic ID zijn innovatie versnellen.

Er zijn inmiddels 150 miljoen chips voorzien van de beveiligingstechnologie van Intrinsic ID en dat neemt zeer snel toe.

Tip van de ondernemer

Ontwikkel een schaalbare oplossing. Werk met sterke partners die de schaalbaarheid kunnen versnellen. Werk samen met eindgebruikers zodat er een sterke marktvraag ontstaat.

Robin Radar Systems

Robin radar op SchipholRobin Radar Systems (RRS) is ontstaan vanuit TNO en in de zomer van 2010 opgericht. Door het toenemende vliegverkeer en de bouw van windmolenparken, groeit ook het aantal aanvaringen met vogels, de zogenaamde bird strikes. RRS ontwikkelde een vogelradar die 3D informatie genereert over alle vogels in de nabijheid van vliegvelden en windmolenparken. Zo kan het systeem op tijd waarschuwen voor gevaar.

Op 25 januari 2013 vroeg RRS het Innovatiekrediet aan. RVO.nl kende het krediet op 8 mei 2013 toe. RRS gebruikte het Innovatiekrediet voor de ontwikkeling van een 3e generatie mobiele vogelradar. Deze heeft een bereik tot 15 km, voldoende resolutie voor soortherkenning en een lagere kostprijs op basis van een afwijkend werkingsprincipe (phased array en pulscompressie). Bekijk een vlog over Robin Radar Systems.

De nieuwe radar is op de markt gelanceerd, er is een groot aantal systemen verkocht en het krediet is geheel afgelost.

Tip van de ondernemer

Door externe factoren kan de markt besluiten langdurig niet te investeren. Dan is het vertrouwen van een sterke investeerdersgroep en mogelijk extra motivatie van het personeel nodig.

Gezondheid en zorg

Mimetas

10 jaar Innovatiekrediet-MimetasDe effecten van een (nieuw) geneesmiddel op het menselijk lichaam zijn moeilijk te voorspellen. MIMETAS startte in 2013 met het ontwikkelen van de OrganoPlate®, een revolutionair technologieplatform dat de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen kan bespoedigen. Op deze geavanceerde microfluïdische kweekplaat kan je kleine stukjes (3-dimensionaal) menselijk weefsel kweken om daarmee orgaansystemen na te bootsen (‘mimicking’). Met deze ‘organen-op-een-chip’ kan je vervolgens geneesmiddelen (in ontwikkeling) testen op hun werking en mogelijke bijwerkingen. Deze innovatie kan het ontwikkeltraject van nieuwe geneesmiddelen verkorten (kostenbesparend) én ervoor zorgen dat minder proefdieren nodig zijn.

In 2014 ontving MIMETAS het Innovatiekrediet via RVO.nl. Medische innovaties zoals bij MIMETAS hebben steun nodig van de overheid. Zeker in de eerste fase is dat van belang, omdat financiers vaak wachten met investeren totdat de innovatie haar waarde aantoont in de praktijk. Het project is succesvol afgerond: de OrganoPlate® wordt internationaal verkocht en de meeste toonaangevende medicijnontwikkelaars behoren tot de klantenkring van MIMETAS. Op 16 november 2017 kende RVO.nl een tweede Innovatiekrediet toe. Dit krediet gebruikt Mimetas om met hun OrganoPlate® ‘personalised medicine’ mogelijk te maken. Bekijk een filmpje over de OrganoPlate®.

Tip van de ondernemer

Begin op tijd. Beschouw de, altijd zeer behulpzame, mensen van RVO.nl als investeerders en houd ze als zodanig op de hoogte van en betrokken bij het project. Wees bij de aanvraag niet te optimistisch over de beschikbare kasstromen voor de terugbetalingsregeling. Er is altijd flexibiliteit, maar je kunt het beter voor zijn.

Kiadis Pharma

KiadisPharmaLab - 10 jaar InnovatiekredietKiadis Pharma is een biofarmaceutisch bedrijf in Amsterdam. Sinds 2006 werkt Kiadis aan de ontwikkeling van een immuun-therapeutische platformtechnologie (ATIR), die artsen kunnen inzetten bij de behandeling van bloedkankers. Door deze technologie kunnen zij meer mensen helpen bij een mogelijk levensreddende stamceltransplantatie.

Het bedrijf maakte gebruik van 2 innovatiekredieten (in 2009 en in 2012), die intussen volledig zijn afgelost. Met het krediet kon Kiadis de meest risicovolle fase van haar klinische project afronden.

Op basis van de positieve resultaten van de phase II klinische studie diende Kiadis in april 2017 een “Marketing Authorization Application” in bij de European Medicines Agency. Het oordeel daarop volgt naar verwachting begin 2019. Ondertussen is Kiadis gestart met een grote phase III studie in Europa en Noord-Amerika. Het bedrijf is sinds 2015 ook genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

ICT

WizeNoze

WizeNoze zoekmachine - 10 jaar InnovatiekredietWizeNoze startte in 2013 met de ontwikkeling van een veilige en passende internetomgeving voor kinderen. Hiervoor ontwikkelde zij een platform dat uit 3 delen bestaat:

- een leesniveau-afhankelijke zoekmachine
- een database met veilige informatiebronnen
- een leesniveau-afhankelijke schrijfhulp
 
WizeNoze diende in 2014 een aanvraag voor Innovatiekrediet in. Zij had het krediet nodig om de financiering van het project compleet te krijgen. In 2017 kende RVO.nl een verhoging toe om de uitloop van het project te financieren. In 2018 rondde WizeNoze de ontwikkeling succesvol af. Nu ligt de nadruk op commercialisering. Daarvoor focust WizeNoze zich op educatieve instellingen en bedrijven in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf heeft ook een vestiging in het Verenigd Koninkrijk.

Bekijk een filmpje over WizeNoze.

Tip van de ondernemer

  • Wil je succes hebben, dan zijn 3 factoren cruciaal: markt timing, passie en teamwork. Je kan het namelijk nooit alleen.
  • Nominatie voor een prijs leidt vaak tot veel media aandacht, is je innovatie/bedrijf al zeker genoeg? Het hielp WizeNoze wel bij het verkrijgen van nieuwe financiering.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.