Service menu right

Aanvragen Innovatiekrediet

Nadat de regeling is geopend, kunt u het hele jaar een Innovatiekrediet aanvragen. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De dag van ontvangst van de aanvraag is bepalend, en niet het tijdstip. Als er op dezelfde dag zoveel aanvragen worden ontvangen dat daarmee het beschikbare budget wordt uitgeput, dan zal de volgorde van behandelen door middel van loting worden bepaald.

Waaruit bestaat uw aanvraag?

  • Aanvraagformulier Innovatiekrediet
  • Bijlagen bij aanvraagformulier: een businessplan, projectplan en financieel plan
  • Jaarcijfers
  • Uitkomst mkb-toets*
  • Haalbaarheidsstudie
  • Marktonderzoek

*Met de mkb-toets bepaalt u of uw onderneming klein, middelgroot of groot is. Kijk voor meer informatie over deze toets en de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) op de pagina mkb-toets.

Het Innovatiekrediet moet u na technisch slagen van het project terugbetalen. Om uw ontwikkelingsproject goed te kunnen beoordelen vragen wij daarom bovenstaande informatie op.

De benodigde formulieren vindt u op mijn.rvo.nl.

Door gebruik te maken van onze tips voor een goede aanvraag verhoogt u de slagingskans van uw aanvraag.

Als uw aanvraag compleet is, neemt een adviseur contact met u op.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *